ANTALYA KAŞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıkça Sorulan Sorular

YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŞI EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Kıbrıs'ta görevlendirilen öğretmen ve okutmanların gidiş ve dönüş yollukları hangi para biriminden ödenir?

  Kıbrıs yollukları, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen yolluk cetvelinde belirtilen rakamlar üzerinden Türk Lirası cinsinden ödenir

 • Yurt dışında görevlendirilen okutman ve öğretmenler, görev yerlerine gidiş ve dönüşlerinde otobüs, tren ya da şahsi araçlarını kullanabilirler mi?

  Öğretmen ve okutmanların görevlendirme ve çekilme onaylarında uçak ile seyahat etmeleri belirtilmektedir. Ancak talep edilirse kendi özel araçları ile tren veya otobüs gibi ulaşım araçları da kullanılabilir. Bu durumda, ilgililerin görev yerlerine gidiş ve görev yerlerinden dönüşlerinde kullanacakları vasıta hakkında önceden Genel Müdürlüğümüze bilgi vermesi gerekmektedir. Yolluk bildirimlerinde otobüs ve tren biletindeki miktar; şahsi araç kullanımında ise ulaşım gideri olarak tren veya otobüs rayiç bedeli yazılır. 

 • Yurt dışına görevlendirilen öğretmen ve okutmanların gidiş ve dönüşlerinde harcırahla ilgili hangi giderler ne şekilde karşılanır?

  Yurt dışında görevlendirilen öğretmen ve okutmanlar, yurt dışı görev yerine ilk gidişi ve yurt dışı görevinden kesin dönüşünde ulaşım giderleri ile birer günlük yurt dışı yol yevmiyeleri ödenmektedir. Yurt dışında göreve başlayanlar, hazırladıkları yurt dışı geçici görev yolluk bildirimlerini bulunduğu ülkedeki dış temsilciliklere teslim eder. Öğretmenlerin yolluk bildirimleri, kadrosunun bulunduğu il milli eğitim müdürlüğüne; okutmanların yolluk bildirimleri ise Genel Müdürlüğümüze dış temsilcilikler tarafından gönderilir. Yolluk bildirimleri incelendikten sonra ilgili mevzuat doğrultusunda ödemeler yapılır. Yurt dışı görevinden kesin dönüşlerinde ise öğretmenler kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne; okutmanlar ise Genel Müdürlüğümüze yolluk bildirimlerini teslim ettikten sonra ödemeler yapılır.

 • Yurt dışında görevlendirilen okutman ve öğretmenlerin oturum izni alma/yenileme çalışma izni alma /yenileme ve bunlar için alınacak zorunlu sağlık sigortası giderleri karşılanır mı?

  Evet. Oturum izni alma/yenileme, çalışma izni alma/yenileme ve varsa bunlar için zorunlu sağlık giderine ilişkin harcama belgelerinin asılları ve tercümeleri, öğretmen ve okutmanlar tarafından ilgili dış temsilciliklerimize dilekçe ile sunulur. Söz konusu giderler, temsilciliklere önceden gönderilen avanstan veya avans bulunmaması halinde dış temsilciliklerce Bakanlığımıza gönderilmesi halinde Genel Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır.

 • Yurt dışındaki tedavi ve ilaç giderleri karşılanır mı?

  Yurt dışındaki öğretmen ve okutmanların tedavi ve ilaç giderleri, ilgili mevzuat doğrultusunda kadrolarının bulunduğu kurumlarca karşılanmaktadır. Öğretmenler, yurt dışındaki tedavileri ve ilaçları nedeniyle yapmış oldukları harcamalarına ilişkin belgelerin asıllarını tercümeleri ile birlikte görev yaptıkları ülkedeki ilgili dış temsilciliğe dilekçe ile birlikte teslim eder. Harcamaya ilişkin belgeler incelenip onaylandıktan sonra dış temsilcilik tarafından öğretmenin kadrosunun bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir. Tedavi giderlerinin karşılanması için İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ödenek talep edilir. Ödeme iş ve işlemleri ilgili mevzuatınca il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılır. Okutmanlar, yurt dışındaki tedavileri ve ilaçları nedeniyle yapmış oldukları harcamalarına ilişkin belgelerin asıllarını tercümeleri ile birlikte görev yaptıkları ülkedeki ilgili dış temsilciliğe dilekçe ile birlikte teslim eder. Harcamaya ilişkin belgeler incelenip onaylandıktan sonra dış temsilcilik tarafından okutmanın kadrosunun bulunduğu Üniversite Rektörlüğüne gönderir. Ödeme iş ve işlemleri ilgili mevzuatınca Üniversite Rektörlüğünce yapılır. 

 • Yurt dışı öğretmenlik/okutmanlık görevinde derse girmek haricinde yapılması gereken ek görevler var mıdır?

  Yurt dışına ülke temsil göreviyle görevlendirilen öğretmen/okutman, Büyükelçilik/Başkonsolosluk/Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliği tarafından düzenlenen toplantı ve organizasyonlara katılmakla görevlidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi Millî bayramların kutlanması için gerekli organizasyon ve hazırlıkları yapmak, Eğitim Müşavirliği/Ataşeliğince verilen tüm görevleri yapmakla yükümlüdür.

 • Devlet memuru olan eşim, yurt dışı görevim boyunca ücretsiz izin kullanabilir mi?

  Evet. Yurt dışında görevlendirilen personelin eşlerine kurumlarınca, yurt dışı görevi süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 8 yıla kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde aylıksız izin verilebilir. 

 • Yurt dışı öğretmenlik görevindeyken senelik izin hakkım kaç gündür?

  Yurt dışı göreve giden bir öğretmen okulların kapalı olduğu zamanlarda kullanmak üzere 30 gün yıllık izin hakkına sahiptir. Bununla birlikte mücbir durumlarda amir inisiyatifiyle kullanılmak üzere 10 gün mazeret izni kullanabilir. 

 • Yurt dışı öğretmenlik görevi sürekli görevlendirme midir?

  Hayır, yurt dışı öğretmenlik görevi geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilir. 

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurmak için branşıma uygun kadro olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

  İlgili yılda yayımlanan kılavuz ekinde yer alan tablolarda hangi branşlarda öğretmen ihtiyacı olduğu belirtilmektedir.

 • Yurt dışında görevlendirildiğim zaman hangi branşta görev yaparım?

  Öğretmenler, Avrupa ülkelerinde Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmenliği; Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu ülkelerde ise kendi branşında görev yaparlar.

 • Yurt dışında görevlendirilmem durumunda müdür/müdür yardımcılığı görevinden ayrılmak zorunda mıyım?

  Yurt dışında görevlendirilen yöneticilerin yurt dışı görev yerlerine hareket tarihinden önce müdür/müdür yardımcılığı görevinden ayrılması gerekir. 

 • Yurt dışına öğretmen olarak görevlendirildim. Pasaport alma sürecim nasıl işler?

  Görevlendirilme yazıları ile birlikte kadrolarının bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine pasaport başvurusunda bulunulması gerekir. 

 • Yurt dışına öğretmen olarak görevlendirildim. Kadrom, il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne ne zaman ve nasıl alınır?

  Yurt dışı görev yerine hareket tarihinden önce Valilik kararnamesi düzenlenirse öğretmenlerin kendileri okullarından ayrılıp il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde başlamaları gerekir. Yurt dışı görev yerine hareket tarihinden önce sürenin kısıtlı olması nedeniyle Valilik kararnamesi düzenlenemezse kadrolarının il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde alınması işlemleri için vekalet bırakılması gerekir. 

 • Yurt dışında görevlendirilmem durumunda kadrom bulunduğum okulda kalır mı?

  Hayır, yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin kadroları il/ilçe milli eğitim müdürlüğü normuna alınır.

 • Alan değişikliği yaptım. Önceki alanımda görevlendirilmek üzere yurt dışı öğretmenliğe başvurabilir miyim

  Hayır, başvuru yapılan tarih itibarıyla geçerli olan alan için yurt dışı öğretmenliğe başvuru yapılabilir.

 • Yurt dışında görevlendirildikten sonra MEB tarafından herhangi bir eğitime tabi tutulur muyum?

  Evet, görevlendirilen tüm öğretmenler, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ‘Yurt Dışı Göreve Uyum’ seminerine alınır. 

 • Yurt dışı görevlendirilmeye hak kazandığımı öğrenir öğrenmez yurt içi görevim sona erer mi?

  Hayır. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler görevlendirildiği ülke tarafından vize verilinceye kadar yurt içi görevlerine devam ederler. Hazırlıkların vize süreci göz önünde bulundurularak yapılması gerekir. 

 • Bir ders yılı görev yapmadan yurt içi görevine dönme isteğim kabul edilir mi?

  En az bir ders yılı görev yapmadan, resmî belgeye dayalı bir mazereti olmaksızın yurt içi görevine dönme isteğinde bulunan öğretmenlerin istekleri kabul edilmez. Belgeli olarak mazeret beyanında bulunanların talebi, yerlerine öğretmen gönderilmesinin mümkün olduğu hâllerde Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından değerlendirilir.

 • Yurt dışı görevi süresince yurt dışı aylıkları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mı ödenir?

  Hayır, yurt dışı aylıkları Dışişleri Bakanlığı tarafından ödenmektedir.

 • Yurt dışı görevi süresince ek dersim yatmaya devam eder mi?

  Hayır.

 • Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlere hangi ülkede ne kadar yurt dışı aylığı ödendiğini nereden öğrenebilirim

  Yurt dışı aylıkları 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki çizelgede belirtilmektedir. https://yyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/16165017_Yurt_DYYY_AylYk_Odemeleri_Cetv eli.pdf

 • Yurt dışı görevim süresince yurt içi aylığım yatmaya devam eder mi?

  Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılır. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt içi aylıkları 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesi doğrultusunda bağlı bulundukları kurum tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenir.

 • Yurt dışı öğretmenlik görevindeyken istemem hâlinde başka bir ülkeye görevlendirilebilir miyim?

  Hayır.

 • Görevlendirildiğim ülke makamlarınca vize verilmemesi durumunda ne olur?

  Yurt dışı görevlendirilmesi iptal edilir. 

 • Görevlendirildiğim ülkede olağanüstü durumlar olması durumunda ne olur?

  Görevlendirilen ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın hastalık ve can güvenliğini tehdit eden benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkması veya çalışma ve oturma izninin uzatılamaması gibi nedenlerle yurt içi göreve dönmek durumunda kalanlardan görev yaptığı toplam süre 3 yıldan daha az olanlar, bu hususların ortadan kalkması hâlinde aynı ülkede veya ihtiyaç hâlinde diğer ülkelerde görevlendirilebilir. Bu görevlendirme önceki görevlendirmenin devamı niteliğindedir. Teklif edilen ülkelerde kendi istekleri ile görev yapmak istemeyen öğretmenlerin hakları ortadan kalkar. 

 • Görevlendirildiğim ülkeye gitmek istemediğim durumda ne olur?

  Görevlendirmeye hak kazanan ve yurt dışı görevlendirilmesi yapıldıktan sonra bu haklarından vazgeçen öğretmenlerin yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin sınav başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez

 • Görevlendirme şartlarından birini sonradan kaybettiğimin anlaşılması durumunda ne olur?

  Adayın görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, aday sınavı kazanmış/yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek görevlendirilmeye hak kazananlar listesinden çıkarılır. 

 • Görevlendirme şartlarından birini taşımadığımın sonradan anlaşılması durumunda ne olur?

  Adayın görevlendirme şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda aday sınavı kazanmış/yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek görevlendirilmeye hak kazananlar listesinden çıkarılır. 

 • Temsil yeteneği sınavı itirazı süreci nasıldır?

  a) Aday temsil yeteneği sınavı sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 3(üç) iş günü içerisinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne yazılı başvuru ile yaparlar. b) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, imzası ve iletişim bilgileri olmayan dilekçeler dikkate alınmaz. 

 • Mesleki yeterlilik sınav sonucuma nasıl itiraz edebilirim?

  a) Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına yönelik itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne yaparlar. b) Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının; ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden ilgili senenin kılavuzunda belirtilen itiraz ücretini yatırarak alınan banka dekontu/ATM fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yaparlar. c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmaz. ç) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

 • Mesleki yeterlilik sınav sonucuma nasıl itiraz edebilirim?

  a) Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına yönelik itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne yaparlar. b) Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının; ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden ilgili senenin kılavuzunda belirtilen itiraz ücretini yatırarak alınan banka dekontu/ATM fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yaparlar. c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmaz. ç) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

 • Mesleki yeterlilik sınavım hangi durumlarda geçersiz olur?

  a) Adayın başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmesi, b) Sınav bitiminden sonra, cevap kâğıdı ve soru kitapçığının, sınav kutularından çıkmaması/eksik çıkması, c) Herhangi bir şekilde kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, ç) Sınav evrakındaki bilgilerle geçerli kimlik belgesindeki bilgiler arasında çelişki olması, d) Başka adaya ait sınav evrakının kullanılması, e) Adayın yerine başkasının sınava girmesi, f) Sınav kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakının gönderilmesi, g) Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin aynı salonda, adayın oturduğu sıralar dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya çekildiğinin tespit edilmesi, ğ) Cevapların, cevap kâğıdına işlenmemesi, h) Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak vb.), ı) Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edildiğinin salon görevlileri veya Bakanlık temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilmesi hâllerinde adayın sınavı geçersiz sayılır

 • Yurt dışında görevlendirilmeye hak kazandım ve henüz görevlendirme sıram gelmedi. Sınav sonucum ne zamana kadar geçerlidir?

  Temsil yeteneği sınav sonuçları sınavın yapıldığı yılı takip eden 3’üncü yılın sonuna kadar geçerlidir.

 • Görevlendirmeye esas başarı sıralaması nasıl düzenlenir?

  a) Görevlendirmeye esas başarı sıralaması, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yapılan temsil yeteneği sınavından en az 70 puan alan adaylar arasından mesleki yeterlilik sınavı ve temsil yeteneği sınavı puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle ülke grupları ve alanlar dikkate alınarak ayrı ayrı yapılır. Görevlendirmeye esas başarı puanının hesaplanmasında kesirli puanlar için bölme işlemi virgülden sonra iki basamak şeklinde uygulanır. b) Mesleki yeterlilik sınav puanı ve temsil yeteneği sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılarak yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuru kılavuzunun Tablolar bölümünde ülke grupları ve alanlar bazında belirtilen sayıda öğretmen başarılı sayılarak yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanır. c) Görevlendirilmeye esas başarı puanlarının eşit olması durumunda; görevlendirme sıralamasında sırasıyla doktora, yüksek lisans, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında ilk defa görevlendirilme ve mesleki kıdem dikkate alınır. Görevlendirilmeye esas başarı puanımı nereden öğrenebilirim? Görevlendirilmeye esas başarı puanları https://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulur. 

 • Mesleki yeterlilik sınavı ile temsil yeteneği sınavı sonucumu nereden öğrenebilirim?

  Mesleki yeterlilik sınavı ile temsil yeteneği sınavı sonuçları https://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulur. Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmez. 

 • Mesleki yeterlik sınavı ile temsil yeteneği sınavının yol ve konaklama masrafım karşılanır mı?

  Hayır.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurduktan sonra soyadım değişti. Bakanlığa bildirmem gerekir mi?

  Evet, çeşitli sebeplerle veya mahkeme kararı sonucunda “soyadı” değişen adayların Bakanlığa bilgi vermeleri gerekir

 • Temsil yeteneği sınavında taban puan kaçtır?

  Temsil yeteneği sınavında en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılır.

 • Temsil yeteneği sınavı değerlendirme süreci nasıldır?

  Temsil yeteneği sınavına alınan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunda yer alan her kurum temsilcisi tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu üyelerince ayrı ayrı takdir edilen değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması alınarak her adayın temsil yeteneği sınav puanı belirlenir. Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.

 • Temsil yeteneği sınav konu ve puan dağılımı nasıldır?

  Temsil yeteneği sınav konu ve puan dağılımı kılavuzda belirtilmektedir.

 • Mesleki yeterlilik sınavından en az 60 (altmış) ve daha yüksek puan alan her aday temsil yeteneği sınavına katılır mı?

  Mesleki yeterlilik sınavı sonuçlarına göre ülke grupları ve branşlar dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere kılavuzda belirtilen kontenjanın iki katı kadar aday temsil yeteneği sınavına çağırılır.

 • Temsil yeteneği sınavı nedir?

  Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından uygulanan sözlü sınavdır. 

 • Mesleki yeterlilik sınavında başarılı sayılmam için kaç puan almam gerekir?

  Mesleki yeterlilik sınavından en az 60 (altmış) ve daha yüksek puan alan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlanarak puan üstünlüğüne göre her ülke grubu ve alanlar için ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak Kılavuz sonundaki tablolarda belirtilen sayıda öğretmen, temsil yeteneği sınavına alınacaktır. Mesleki yeterlilik sınavı sonucuna göre yapılacak başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan aday ile eşit puana sahip adaylar, o alan için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi temsil yeteneği sınavına alınır.

 • Mesleki yeterlilik sınavı konu ve puan dağılımı nasıldır?

  Mesleki yeterlilik sınavı konu ve puan dağılımları kılavuzlarda belirtilmektedir.

 • Mesleki yeterlilik sınavı uygulaması nerede, ne zaman ve ne şekilde yapılır?

  Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte, Ankara’da merkezî sistemle tek oturum hâlinde yapılır ve 120 dakika sürer. Sınavda 100 adet sorudan oluşan A-B soru kitapçığı kullanılır.

 • Mesleki yeterlilik sınavı giriş belgemi nereden alırım

  Mesleki Yeterlilik Sınavı “Sınav Giriş Belgeleri” yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuru kılavuzunda belirtilen tarihten itibaren https://www.meb.gov.tr/ internet adresinden alınır. Adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi gönderilmez. 

 • Mesleki yeterlik sınavını hangi birim/kurum yapar?

  MEB Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvurum hangi durumlarda geçersiz sayılır?

  a) Başvuru şartlarını taşımayan, b) Bilgileri eksik, hatalı veya çelişkili olan, c) Yanlış beyanda bulunan ve başvurusunu belirtilen süre içerisinde yapmayan, ç) Sınav ücretini sınav takvimi doğrultusunda Kılavuzda belirtilen bankalardan birine yatırmayan, d) Başvuru işlemi elektronik ortamda okul/kurum müdürlüğü tarafından onaylanmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır. 

 • Yapılan sınavlarda başarılı olan eşlerin yurt dışı görevlendirilmelerinde eş durumu dikkate alınır mı?

  Aynı ülke grubunda sınava giren eşler, branşlarında ihtiyaç duyulan ülkelere görevlendirilir. 

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavında birden fazla ülke grubuna başvuruda bulunabilir miyim?

  Hayır, aday belirtilen ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilir. Bu nedenle başvuru ekranında ülke gruplarından yalnız birinin işaretlenmesi gerekir.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerde yaş sınırı var mıdır?

  Hayır. 

 • Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı görev süreleri kaç yıldır?

  Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı görev süresi bir yıldır. Bunların görev süresi, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşulları dikkate alınmak kaydıyla her defasında 1 yılı geçmemek üzere, Komisyonca 4 yıl daha uzatılabilir. Toplam görev süresi 5 yılı geçemez. 

 • Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirildim ve görevimi başarıyla tamamladım. Yurt içinde göreve başladıktan sonra ücretsiz izne ayrıldım. İki sene sonra yeniden yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvuruda bulunabilir miyim?

  Hayır, sınav başvurusunun son günü itibarıyla yurt içinde en az 2 yıl fiilen çalışmış olmak gerekir.

 • Önceki yurt dışı görevimde başarısız bulunduğum için/soruşturma sonucuna bağlı olarak yurt içi göreve döndürüldüm. Sınava yeniden müracaat edebilir miyim?

  Hayır.

 • Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirildim ve beş seneden az görev yaptım. Yurt dışı görev hakkımın birini tamamlamış sayılır mıyım?

  Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı görev süresi bir yıldır. Bu nedenle bir yıl çalışılması durumunda bir görev hakkı bitmiş sayılır.

 • Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirildim ve görevimi başarıyla tamamladım. Yurt içinde göreve başladıktan ne kadar sonra yeniden yurt dışı göreve başvuruda bulunabilirim?

  Yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl yurt içinde çalışmış olanlar başvuruda bulunabilir.

 • Yurt dışında görevlendirilme şartlarını taşıyan bir öğretmenin en fazla kaç kez yurt dışı öğretmenlik veya okutmanlıkla görevlendirilme hakkı vardır?

  Bir kişi Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından en fazla 2 defa yurt dışında görevlendirilebilir.

 • Aylıksız izindeyim, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvuruda bulunabilir miyim?

  Evet

 • Hangi disiplin suçları yurt dışında görevlendirilmeye engeldir?

  Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası alanlar yurt dışında görevlendirilmez.

 • Devam eden disiplin soruşturmam var. Yurt dışı göreve başvuruda bulunabilir miyim?

  Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurulabilir. Ancak soruşturma tamamlanmadan yurt dışına görevlendirme yapılmaz.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurmak istiyorum ancak başvuru ekranında bazı bilgilerimde eksiklik/yanlışlık var. Ne yapmam gerekir?

  Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi vb. bilgilerinin başvuru yapılmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden kontrol edilmesi varsa yanlış veya eksik bilgilerin il/ilçe milli eğitim müdürlükleri özlük birimleri tarafından düzeltilmesi gerekir.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvururken başvuru ücretleri dışında herhangi bir ücret ödemem gerekir mi?

  Hayır, sınav başvuru ücreti dışında ayrıca başvuru merkezlerine ve bankalara herhangi bir ücret ödenmez.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurdum ancak başvurum onaylanmadı veya yanlış ücret yatırdım. Ücretimi geri alabilir miyim?

  Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu yapmayan adayların ücretleri ile yanlış yatırılan ücretler adaylara iade edilir. Ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek olmadan T.C. Ziraat Bankasına iade edilir. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu yapmayan adayların ücretleri ile yanlış yatırılan ücretler, hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numaralarına iade edilir. T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile T.C. Kimlik numarasına ücret iadesi yapıldığında MEBBİS'e kayıtlı telefon numarasına kısa mesaj gönderilmektedir.

 • Yabancı dil belgesi istenen ülkelere başvuru için sadece YDS mi geçerlidir

  Hayır, YDS veya YÖKDİL sınavı ile ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınmış dil belgeleri de geçerlidir.

 • Yabancı dil belgesi istenen ülkeler için başvuruda bulunurken yabancı dil puanımın süre sınırlaması var mıdır?

  Yabancı dil belgesinin sınav başvurusunun son günü itibarıyla Yabancı dil belgesinin sınav başvurusunun son günü itibarıyla 5 yıl içinde alınmış olması gerekir. 5 yıl içinde alınmış olması gerekir.

 • Yabancı dil belgesi istenen ülkeler için başvuruda bulunurken yabancı dil sonuç belgemin olması şart mıdır?

  Yabancı dil belgesi isteyen ülkelere başvuracak adayların sınav başvurusunun son günü itibarıyla yabancı dil sonuç belgelerinin olması gerekmektedir.

 • Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) öğretmeniyim veya yabancı dille eğitim veren bir bölümden mezun oldum. Yabancı dil belgesi ibraz etmem istenir mi?

  Yabancı dil belgesi isteyen ülkelere başvuracak tüm adayların yabancı dil belgesi sunması gerekmektedir

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurmak için dil belgesi zorunlu mudur?

  Hangi ülkeler için dil belgesi isteneceği kılavuzda belirtilmektedir. Bu bakımdan kılavuzun iyi incelenmesi gerekmektedir. Her yıl yayımlanan kılavuzlarda dil belgesine ilişkin durumlar değişmekle birlikte Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Türk Cumhuriyetleri için dil belgesi istenmemektedir

 • Yabancı dil belgesi istenen ülkelere başvururken sınavlar arası denkliği nereden öğrenebilirim?

  ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil belgelerine https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf adresinden ulaşılabilir

 • Askerliğimi yapmadım. Yurt dışı görevine başvuruda bulunabilir miyim?

  Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak gerekmektedir

 • Vekil/Ücretli öğretmenlikte geçen sürelerim başvuru ön şartı olan beş yıl içinde sayılır mı?

  Hayır, sayılmaz. 

 • Hizmette beş yıl hesaplanırken hangi durumlar esas alınır?

  Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınır. Aylıksız izin, istifa vb. durumlarda hizmete ara verilmesi hâlinde bu süreler ile askerlikte vekil/ücretli öğretmenlikte geçirilen süreler hizmet yılına dâhil edilmez. (Asker öğretmenlikte geçen süreler hizmet süresinden sayılmaktadır). Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürelerin tamamı sayılır. Özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak geçirilen sürelerin ise 2/3 ü hizmet süresinden sayılır. 

 • Özel okulda öğretmen olarak görev yapıyorum. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvuruda bulunabilir miyim?

  Hayır

 • Üniversitede öğretim üyesiyim. Yurt dışında öğretmenlik yapmak için başvuruda bulunabilir miyim?

  Hayır

 • Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenim. Asgari dil şartını sağlıyorum. Okutmanlık sınavına başvurabilir miyim?

  Asgari dil şartını ve alan mezuniyeti şartını sağlayan Bakanlığımız öğretmenleri de okutmanlık sınavına başvurabilirler. 

 • Lisans mezuniyetim Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı/ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları veya yabancı diller alanları dışında ise okutmanlık sınavına başvurabilir miyim?

  Hayır, lisans mezuniyet alanı Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı veya yabancı diller alanları dışında olanlar okutmanlık sınavına başvuramaz

 • Hâlihazırda sözleşmeli öğretmenim. Yurt dışı öğretmenlik sınavına başvuruda bulunabilir miyim?

  Hayır. 

 • Yurt dışında öğretmen olarak görevlendirilebilmem için en az kaç yıl öğretmenlik yapmış olmam gerekir?

  Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl çalışmış olmak gerekir.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve okutmanları seçme sınavı yılda kaç kez yapılır?

  Yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve okutmanları seçme sınavı genellikle yılda bir kez yapılır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde yılda birden fazla da yapılabilir. 

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve okutmanları seçme sınavı başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanır

  Sabit bir takvimi yoktur. İhtiyaç duyulan zamanlarda yayımlanır.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve okutmanları seçme sınavı başvuru kılavuzu her sene yayımlanır mı?

  Evet

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri/okutmanları seçme sınavına nasıl başvuru yapabilirim?

  Başvurular, https://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuru kılavuzunda belirtilen tarihler arasında yapılır. Okutmanlık başvurularında akademisyenlerin bağlı bulundukları üniversitelerin ilgili birim amirliklerine, okutmanlığa başvuracak öğretmenlerin ise il millî eğitim müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir. 

 • Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu üyeleri kimlerden oluşur?

  Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının yetkili temsilcilerinden oluşur. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkili temsilcisi, din görevlilerine dair iş ve işlemlerde Komisyona iştirak eder.

 • Yurt dışına öğretmen ve okutman görevlendirmeleri hangi mevzuat kapsamında yapılmaktadır?

  Yurt dışına öğretmen ve okutman görevlendirmeleri 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılmaktadır. BAOKK kararına, http://yyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_01/11160705_2003-5753-sayYlYBakanlYklararasY-Ortak-Kultur-Komisyonu-BKK_1.pdf adresinden ulaşılabilir. 

 • Hangi durumlarda hazine alacağının dava yoluyla tahsiline gidilir?

  Tazminat takibi başladıktan sonra ödeme planı göndermeme, senetlerin düzenlenmemesi, ödemelerin aksatılması, borcun ödenmemesi gibi durumlarda öncelikle uyarı yazısı yazılır; uyarı yazısına rağmen borç ödenmez, borcun ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmazsa alacağın dava yolu ile tahsiline gidilir.

 • Tazminatlı durumda iken para borcum mecburi hizmete dönüştürülebilir mi?

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onuruna yakışmayan, ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunmaları veya bu çeşit faaliyetlere katılmaları nedeniyle öğrencilikle ilişiği kesilenler, bulundukları ülke kanunlarına göre suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı haklarında hapis cezasına mahkûmiyet kararı verilenler, devlet memurluğundan veya kamu görevinden çıkarılanlar hariç olmak üzere haklarında tazminat takibatı başlatılan kişilerden; 1) Yüksek lisans ve doktora taahhüdü bulunup doktora öğrenimine başlamaksızın gönderiliş amacına uygun yüksek lisans derecesiyle görev talep edenlerin, görev talep tarihine kadar ödeme planında taahhüt ettikleri para borçlarını faiziyle birlikte defaten ödemeleri ve yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi düzenlemeleri kaydıyla bakiye para borçları Bakanlığımızca uygun görülen bir yerde memur ünvanlı kadrolarda görev yapmak üzere bir defaya mahsus mecburi hizmete dönüştürülmekte, 2) Yüksek lisans ve doktora veya doktora taahhüdü bulunup doktora öğrenimine başladıktan sonra doktora derecesini almadan gönderiliş amacına uygun yüksek lisans derecesiyle görev talep edenlerin, görev talep tarihine kadar ödeme planında taahhüt ettikleri para borçlarını faiziyle birlikte defaten ödemeleri ve yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi düzenlemeleri kaydıyla yüksek lisans öğrenimine ait bakiye para borçları Bakanlığımızca uygun görülen bir yerde memur ünvanlı kadrolarda görev yapmak üzere bir defaya mahsus mecburi hizmete dönüştürülmekte, yüksek lisans derecesini almaya hak kazandığı tarihten sonraki öğrenim masraflarının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tahsil edilmekte, 3) Gönderiliş amacına uygun nihai öğrenim derecesiyle görev talep edenlerin, görev talep tarihine kadar ödeme planında taahhüt ettikleri para borçlarını faiziyle birlikte defaten ödemeleri ve yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi düzenlemeleri kaydıyla bakiye para borçları adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumları veya kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında görev yapmak üzere bir defaya mahsus mecburi hizmete dönüştürülmekte, 4) Mecburi hizmetini tamamlamadan görevinden istifa eden veya müstafi sayılanlardan yükseköğretim kurumlarında veya kamu kurum ve kuruluşlarında yeniden kamu görevine başlayanların, başvuru tarihine kadar ödeme planında taahhüt ettikleri para borçlarını faiziyle birlikte defaten ödemeleri ve yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi düzenlemeleri kaydıyla bakiye para borçları bir defaya mahsus olmak üzere görev yaptıkları kurumlarda mecburi hizmete dönüştürülmektedir.

 • Mecburi hizmet süremi tamamlamadan istifa edersem ne olur?

  Mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden istifa eden kişiler hakkında tazminat takibatına geçilir. Toplam mecburi hizmet süresinden ifa ettikleri mecburi hizmet süresi düşülür, bakiye para borcu hesaplanır ve ilgiliye borç bildiriminde bulunulur. 

 • Faiz oranı nasıl hesaplanmaktadır?

  Döviz cinsi anapara borcuna ilişkin faiz hesaplanırken Devlet Bankalarının yabancı para ile bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı üzerinden uygulanır.

 • Faiz başlangıç tarihi olarak hangi tarih esas alınır?

  Faiz borcunun hesaplanmasında öğrencilerin taahhüdünü ihlal ettiği tarih, faiz başlangıç tarihi olarak esas alınır. 

 • Borcun ödenme şekli nasıldır?

  Taahhütlerini ihlal ederek tazminatlı duruma düşen öğrenciler, kendilerine yapılan her türlü masrafı aynı döviz cins ve miktarı üzerinden yasal faiziyle ödemekle yükümlüdürler. Borç miktarı ilgili tarafından Türk Lirası ile ödenir ve yapılan ödeme miktarı tahsil tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

 • Ödeme planı sunduktan sonra yüklenme ve kefalet senedi düzenlemek gerekli midir?

  Borcunu taksitlendirerek ödemek isteyen kişilerin ödeme planları, borcuna karşılık yüklenme ve kefalet senedi düzenlenmesi kaydıyla uygun görülmektedir.

 • Kişiye borç bildirim yazısı gittikten sonra ne yapması gerekmektedir

  Borçlu, yazının tebliğ tarihinden itibaren borç bildirim yazısında belirtilen süre içerisinde anapara borcunu bir defada ödeyebileceği gibi azami beş yıla kadar taksitlendirebilmektedir. Borçlu, anapara borcunu taksitle ödenmek istemesi durumunda borcun en fazla dört yıl içinde ödenecek şekilde (ilk yıl borcun %10’u, ikinci yıl %20’si, üçüncü yıl %30’u, dördüncü yıl ise %40’ı oranında olmak üzere) REBUS’ta ödeme planı oluşturması gerekmektedir Bakanlığımızca kabul edilebilir taksitle ödeme teklifinde bulunması gerekmektedir. Faiz borcu, anapara borcunun tamamının ödenmesi halinde hesaplanıp ilgiliye bildirilmektedir.

 • Tazminatlı duruma düşünce hangi işlemler yapılır?

  Öğrenim süresince yapılan tüm öğrenim masrafları hesaplanarak kişiye borç bildirimi yapılır. Borcun tek seferde ödenmesi veya taksitlendirilmesi beklenir. Kendisine verilen yasal süre içerisinde cevap alınamaması durumunda kişiye ve kefillerine tekrar bildirimde bulunulur. Herhangi bir ödeme yapılmaması halinde hazine alacağının dava yoluyla tahsili için dosya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

 • Hangi durumlarda hakkımda tazminat takibatına geçilir?

  Tazminat durumunun söz konusu olabilmesi için öğrenci adına harcama yapılmış olması gerekir. Öğrenimlerini gönderiliş amaçlarına uygun bir dereceyle tamamlamayanlar, öğrenimlerinden vazgeçenler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra iki ay içinde görev talep etmeyenler, atandığı ya da durumuna uygun teklif edilen göreve yasal süresi içinde başlamayanlar, yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümlerine uymayanlar, mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden istifa edenler veya devlet memurluğundan ihraç edilenler, mevzuata aykırı hareketlerden dolayı öğrencilikle ilişiği kesilenler hakkında tazminat hükümleri uygulanır ve kendilerine yapılan öğrenim masrafları faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.

 • Mecburi hizmet yükümlülüğü devam ederken ücretsiz izinle yurt dışına çıkabilir miyim?

  Mecburi hizmet yükümlülüğü devam ederken görev yaptığı kurum tarafından ücretsiz izin verilen bursiyerin yurt dışına çıkmasında herhangi bir engel bulunmamakla birlikte ücretsiz izin süresince geçirilen süreler hizmetten sayılmamaktadır.

 • Mecburi hizmetini ifa ederken başka bir kamu kurumu veya üniversiteye mecburi hizmet devri yapılabilir mi?

  Mecburi hizmet yükümlülüğünün farklı bir kuruma veya üniversiteye devri mümkündür. Yükseköğretim kurumları adına öğrenim görenlerin mecburi hizmetinin başka bir üniversite veya kamu kurumuna devrine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilirken, kamu kurumları adına öğrenim görenlerin mecburi hizmetinin diğer kamu kurumları ile yükseköğretim kurumlarına devrine sadece Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilmektedir.

 • SGK hizmet borçlanması nasıl yapılmaktadır?

  1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışı lisansüstü öğrenimini tamamlayan ve SGK Hizmet Borçlanması için Genel Müdürlüğümüze dilekçe ile başvuran kişilere yurt dışında geçirmiş oldukları öğrenim sürelerini gösteren belge düzenlenmektedir. Bu belge ile hizmet borçlanması için gerekli iş ve işlemler SGK tarafından yürütülmektedir. 

 • Devlet memuru iken aylık izin alarak yurt dışında öğrenim görenler ödül bursu alabilir mi?

  1416 sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğin 6’ncı maddesinin altıncı fıkrasındaki hüküm uyarınca aylıksız izinli olarak öğrenimlerini sürdüren ve öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönerek görev talep eden bursiyerlere ödül bursu ödemesi yapılmamaktadır. 

 • Ödül Bursu nedir?

  Yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep edenlere, görev talep tarihi ile atamalarının onaylandığı tarih arasında, üç aydan fazla (90 gün) olmamak üzere yurt dışında öğrenim gördüğü ülke için ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısı kadar aylık ödeme yapılır. Verilen yurtiçi bursu ödül niteliğinde olup mecburi hizmete sayılmaz. Ancak görev talep ettikten sonra tazminatlı duruma düşme halinde borcuna sayılır.

 • Mecburi hizmet tamamlandıktan sonra kurumla ilişik kesilir mi?

  Mecburi hizmet süresinin tamamlanması sadece mecburi hizmet yükümlülüğünü ortadan kaldırmaktadır. Hesaplanan toplam mecburi hizmet süresi tamamlandıktan sonra kişinin kurumla ilişkisi, ilgili mevzuat hükümlerine veya taraflar arasındaki sözleşmeye bağlı bir durumdur. 

 • Yurt dışında geçirilen süreler memuriyette geçmiş sayılır mı?

  Mecburi hizmet karşılığında yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Bu konudaki intibak işlemleri adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. İntibak işlemleri, adına öğrenim görülen kurum tarafından yapılır. 

 • Mecburi hizmet süresi nasıl hesaplanır?

  Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler okul ödemeleri ve/veya aylık burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim süreleri kadar, yurt dışında öğrenim gören öğrenciler okul ödemeleri ve/veya aylık burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim sürelerinin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Yurt içi bareminden yapılan burs ödemelerinde de okul ödemesi yapılması sebebiyle, yapılan burs ödemelerinin iki katı kadar mecburi hizmet süresi hesaplanır.

 • Atama sürecinde hangi durumlarda kişilere Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde geçici görev verilir?

  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gibi nedenlerle adına öğrenim görülen kurumdaki ilgili kadroya atama işlemlerinin 3 ay içinde tamamlanamayacak olması halinde, bursiyerlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin sakıt olmaması için Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı bünyesinde (merkez veya taşra) bir göreve geçici olarak aday memur statüsünde ataması yapılmaktadır. Adına öğrenim görülen kurumdaki işlemler tamamlandığında ilgili kuruma naklen atama işlemleri başlatılır. 

 • Adına öğrenim görülen kurumun ilgili kadrolarına atanmak için azami süre nedir?

  Öğrenimin başarıyla tamamlanması akabinde öğrencilerin adına öğrenim gördükleri kuruma verdikleri görev talep dilekçesinin tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ilgili kurum tarafından atama yapılmak zorundadır. 3 ay içinde atama yapılmadığı takdirde mecburi hizmet yükümlülüğü sakıt olur. 

 • Yurt dışındaki öğrenim tamamlandıktan sonra hangi kadrolara atama yapılır?

  Yükseköğretim kurumları adına yurt dışına gönderilenlerden doktora öğrenimlerini başarıyla tamamlayanların, mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun atama şartlarını karşılamaları şartıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına, atama şartlarını sağlamamaları halinde ise öğretim görevlisi kadrolarına ataması yapılır. Kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim görenler ise gönderildikleri yılın YLSY kılavuzunda ilan edilen kadrolara atanırlar.

 • Görev alabilmem için ne gibi işlemleri gerçekleştirmem gerekiyor?

  Bursiyerler, mezun olunduğuna dair belge ile (diploma, geçici mezuniyet belgesi vb.) Genel Müdürlük internet sitesinden edinebilecekleri mezuniyet durum belgesi talep formunu imzalayıp Planlama ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına vererek mezuniyet durum belgesi verilmesi talebinde bulunur. Alınan bu belge ve diğer belgelerle birlikte adına öğrenim görülen kuruma veya üniversiteye dilekçe verilerek görev talebinde bulunulur. Atama işlemi için 3 aylık yasal süre, adına öğrenim görülen kuruma verilen görev talep dilekçesindeki tarihten itibaren başlamaktadır. 

 • 2 aylık yasal sürede görev talep eden öğrencilerden istenen belgeler nelerdir?

  Mezun öğrenciler, lisansüstü mezuniyet belgesi (Türkçe tercümesi ile birlikte), Yüksek Lisans ve/veya doktora tezinin birer örneği (basılı ve cd ortamında), tezinin 200 kelimeyi geçmeyecek Türkçe özetini Bakanlığa ve adına öğrenim gördükleri kurum veya kuruluşa teslim etmek zorundadır. 

 • Yurt dışındaki öğrenimlerin hangi dereceyle tamamlanması gerekir?

  1416 sayılı Kanun kapsamında öğrenim gören öğrencilerin, yerleştikleri ilgili yılın YLSY kılavuzunda ilan edilen ve Bakanlığımıza verdiği taahhüde konu nihai öğrenim derecesini (yüksek lisans veya doktora) tamamlamaları gerekmektedir. Yurt dışındaki öğrenimi tamamladıktan sonra ne kadar süre içinde görev talebinde bulunmak gerekir? Yurt dışındaki öğrenimlerini kendilerine tanınan süre içinde başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yurda dönerek Bakanlıktan alınan mezuniyet durumlarını gösterir belgeyle birlikte görev talep dilekçelerini adına öğrenim gördükleri kurum veya kuruluşa vermeleri gerekmektedir. Mezuniyet tarihi ile görev talep dilekçesi tarihi arasındaki sürenin 2 ayı geçmesi durumunda ilgili hakkında tazminat takibatına geçilmektedir. 

 • Öğrenim gördüğüm ülkede eşim ve çocuklarım için sağlık sigortası yaptırmak zorundayım. Bunun geri ödemesini alabilir miyim?

  İlgili Tebliğe göre sadece resmî burslu/kısmi burslu statüdeki öğrenci için sigorta masrafı karşılanmaktadır. Eş ve çocuklar için sigorta ödemesi yapılamamaktadır. Ancak resmî burslu öğrencilerin 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının; bu öğrencinin bulunduğu ülkede 5510 sayılı Kanunun 63’üncü maddesi kapsamına giren sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin tamamı, 5510 sayılı Kanunun 66’ncı ve ek 4 üncü maddesinde yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde bağlı bulundukları kurumca ödenir. 

 • Bakanlıkça düzenlenen oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantı faaliyetlerine katılma durumunda masraflarım karşılanır mı?

  Resmî burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere yönelik olarak yurt içinde oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantı faaliyetleri düzenlenebilir. Öğrenci yurt dışına gittiğinde gerekli görülmesi halinde, mahallindeki müşavirlik/ataşelik koordinesinde Bakanlıkça oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantıları yapılabilir. Bu kapsamda öğrencilere yönelik yapılacak harcamalar ile programa katılacak kişilerin masrafları ilgili bakanlık/müşavirlik/ataşelik/kurumca karşılanır.

 • Mezun olduktan sonra geçmişe yönelik geri ödeme talebinde bulunabilir miyim?

  Öğrenimini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep eden öğrenciler mezuniyet tarihinden başlayarak en geç 6 ay içerisinde geçmişe dönük yaptıkları masrafların kendilerine ödenmesi için talepte bulunabilirler. Bu süre aşıldıktan sonraki talepler dikkate alınmaz.

 • Yurt dışına çıkmadan önce ödediğim pasaport cüzdan bedeli için geri ödeme talep edebilir miyim?

  Resmî burslu öğrencilerin yurt dışına ilk çıkışlarında ödedikleri pasaport cüzdan bedeli öğrencilerin bağlı bulunduğu bakanlık/kurum tarafından karşılanır.

 • Yurt dışında resmî burslu/kısmi burslu statüde bulunduğum ülkede kalabilmek için zorunlu olarak ödemem gereken oturum izni, polis kayıt ücreti ve benzeri ödemeler karşılanır mı?

  Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu/kısmi burslu öğrencilerin bulundukları ülkelerde kalabilmeleri için zorunlu olarak ödemeleri gereken oturum izni, polis kayıt ücreti ve benzeri ödemeleri Bakanlık veya adına öğrenim gördüğü kurumca karşılanır.

 • Lisansüstü öğrenimim boyunca kaç seminer, konferans veya toplantı için ödeme talep edebilirim?

  Resmî burslu/kısmi burslu öğrencinin öğrenim süresi boyunca katıldığı toplam dört seminer, konferans veya toplantı için ödeme yapılır. 

 • Resmî burssuz statüde herhangi bir ödeme alabilir miyim?

  Öğrencilerin resmî burssuz oldukları dönemde kendileri için herhangi bir ödeme yapılmaz.

 • Yurt dışında öğrenim görmekteyken eş ya da çocukların sağlık harcamaları ödenir mi?

  Resmî burslu öğrencilerin 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının; öğrencinin bulunduğu ülkede 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamına giren sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin tamamı, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı ve ek 4 üncü maddesinde yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. 

 • Yurt dışında öğrenim görmekteyken tez alan çalışması yapmak üzere başka bir yabancı ülkede bulunduğum süreçte burs ödemeleri nasıl gerçekleşir?

  Çalışmanın yapılacağı ülkede iki aydan fazla kalınması hâlinde bu ülkenin burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır.

 • Yurt dışında öğrenim görmekteyken tezimle alakalı olarak başka bir yabancı ülkeye yapacağım seyahatlerde uçak biletlerim karşılanır mı?

  Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden tez veya teziyle ilgili alan çalışmasına ilişkin detaylı çalışma programını, çalışma tarihinden en az bir ay önceden müşavirlik/ataşeliğe sunan ve izin verilen öğrencilere her öğrenim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere gidiş-dönüş uçak bileti bedeli Bakanlık/müşavirlik/ataşelik veya ilgili kurumca karşılanır.

 • Yurt içi dil öğrenimi esnasında herhangi bir ödeme almadan dil öğrenimi alabilir miyim?

  Yurt içi dil kursları kapsamında öğrenim gören öğrenciler herhangi bir ödeme almadan kurs ücretlerini kendileri karşılamarı kaydıyla dil eğitimi alabilirler.

 • Yurt içi dil bursu almadan yurt içi dil eğitimi alabilir miyim?

  Yurt içi dil kursları kapsamında öğrenim gören öğrencilere talep etmeleri halinde yurt içi bursu ödenmeden yalnızca kurs ücretleri ödenebilir.

 • Yurt içi dil kursu ücretleri nasıl ödenmektedir?

  Resmî burslu öğrencilerin 12 aya kadar olan yurt içi dil kurslarının ücretleri öğrencilerin ilgili kurstan aldıkları fatura beyanına göre ödenir. Öğrencilere ödenecek aylık dil kursu ücreti kursa katılım sağlanan takvim yılındaki aylık yurt içi burs miktarını geçemez.

 • Yurt içi dil öğrenimi kapsamında burs ve kurs ücreti ödemesi yapılmakta mıdır?

  1416 sayılı Kanun uyarınca resmî burslu öğrenim hakkı kazananlardan yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu ve diğer öğrenim giderleri ödenir.

 • Bekleme süresinde burs ödemesi yapılır mı?

  Öğrencilerin burssuz izinli sayıldıkları bekleme sürelerinde burs ödenmez.

 • Okulun zorunlu tuttuğu ödemeler (bench-fee, araştırma giderleri vs.) karşılanır mı?

  Yurt dışında öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin öğrenimleriyle ilgili okul tarafından gerekli görülen ve Bakanlık tarafından onay verilen her türlü masrafları öğrencinin bağlı bulunduğu bakanlık/kurumca ödenir. Ancak öğrencilerin öğrenimleri sırasında bizzat sahip olmalarında, kullanmalarında zorunluluk bulunduğu okullarınca bildirilen her türlü araç-gereç, atölye ve laboratuvar çalışmalarının gerektirdiği maddelerin satın alınması veya kiralanması gibi masraflar, bunların ilgili Tebliğin 7 nci maddesi yedinci fıkrası uyarınca verilen ek ödenekten karşılanması gereken giderler kapsamında bulunmaması, alınan malzemenin demirbaş özelliği taşımaması, müşavirlik/ataşeliğe başvurmaları, öğrenim durumunun uygun görülmesi ve temsilcilikler tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla müşavirlik/ataşelik/Bakanlık adına öğrenim gördükleri kurum tarafından ödenebilir.

 • Tez masrafı olarak tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler kapsamında yapılan harcamaların geri ödemesini temin edebilir miyim?

  Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu/kısmi burslu öğrencilere tez masrafı olarak tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler için harcama belgesine dayandırılması şartıyla en fazla 1 aylık yurt dışı burs miktarı kadar ödeme yapılır. 

 • Okul başvurularım esnasında okula gönderdiğim diploma, transkript ve garanti belgesi evraklarının gönderim ücretleri karşılanır mı?

  Resmî/kısmi burslu öğrencilerin kabul almak üzere üniversitelere başvururken üniversitelere gönderdikleri diploma, transkript, garanti belgesi evraklarının gönderilmesiyle ilgili olarak bütün öğrenim seviyeleri süresince dört adet gönderim ücreti karşılanır.

 • Kabul belgesi temini süresince üniversitelere yaptığım başvuruların ücretleri karşılanır mı?

  Öğrenim süresi boyunca öğrencinin bağlı bulunduğu kılavuzda yer alan gidilebilecek ülkelerdeki dört üniversiteye kadar yapılan başvuru ücretleri ödenir. 

 • Yabancı dil seviye tespit sınav ücretleri karşılanıyor mu?

  Resmî burslu öğrencilerin tüm öğrenim süreleri boyunca girecekleri yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of English as a Foreign Language ve buna benzer sınavlar) ile yetenek ve mesleki yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test ve buna benzer sınavlar) en fazla dört adedinin bedeli karşılanmaktadır. 

 • Resmî bursluluk sürecinde Tebliğe uygun olarak yaptığım harcamaların ödemesini başkasına ait bir kredi kartı ya da banka hesabı ile gerçekleştirdiğimde geri ödeme alabilir miyim?

  Anne, baba veya eşin dışında başka birinin banka hesabı ya da kredi kartından yapılan harcamaların geri ödemesi yapılmamaktadır.

 • Yurt dışında öğrenim süresi boyunca okul ücretlerim ve zorunlu harcamalarım nasıl ödenir?

  Okul ücretleri ve diğer zorunlu harcamalar resmî burslu/kısmi burslu statüde öğrenim görmekte olan öğrencilerin bağlı bulundukları ilgili yurt dışı eğitim müşavirlikleri/ataşelikleri vasıtası ile ödenmektedir. Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin işlemleri ve ödemeleri Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.

 • Askerlik görevi esnasında burs ödemesi yapılır mı?

  Öğrencilerin askerlik hizmetlerini yaptıkları süre ile resmî burssuz ve burssuz izinli sayıldıkları sürelerde burs ödemesi yapılmaz.

 • Hızlı vize başvuru ücreti Bakanlık tarafından karşılanır mı?

  Hızlı vize için yapılan başvurulardan doğan masraf Bakanlığımız tarafından karşılanmamaktadır. Bursların sehven fazla ödenmesi durumunda iade süreci nasıl gerçekleştirilir? Bursların öğrencilere fazla ödenmesi durumunda, bu durum öğrencilere tebliğ edildikten sonra, fazla ödenen bursların öğrenciler tarafından iade edilmesi zorunludur. Ancak öğrenime devam edecek öğrenciler için fazla ödenen bursları, daha sonar alacakları burslarına mahsup edilir. Fazla ödenen burslar Türk Lirası cinsinden iade edilecekse, öğrencilerin iade tutarı, ödemeyi yapacağı tarihteki günün efektif döviz satış kuru esas alınarak hesaplanır.

 • Vize masraflarım Millî Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanıyor mu?

  Yurt dışına öğrenime gönderilen resmî burslu öğrencilerin dil, yüksek lisans veya doktora öğrenimi görecekleri ülkeden vize alabilmeleri için o ülkenin temsilciliklerine ödemeleri zorunlu olan vize harçları ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından vize alınması sırasında zorunlu tutulan servis ücreti her takvim yılında bir kereye mahsus olarak Bakanlık veya adına öğrenim gördüğü kurumca karşılanır. Ancak aynı yıl içerisinde bir öğrenim seviyesinden diğer bir öğrenim seviyesine geçişlerde zorunlu tutulan vize ve servis ücreti de tekrar ödenebilir. Ayrıca vize randevusu ve vize posta gideri için ödenen ücretler de öğrencinin talep etmesi hâlinde ödenir.

 • Yurt dışındaki resmî burslu öğrencilerinin sağlık sigortası kapsamı dışında kalan sağlık giderleri karşılanır mı?

  Resmî burslu öğrencilerin, sağlık sigortası dışında kalan sağlık giderlerinin kurumlarınca ödenebilmesi, tedavinin o ülkedeki memurların mahalli usulüne uygun olarak yaptırıldığının misyon şeflikleri tarafından onaylanması halinde karşılanabilir.

 • Alan çalışması, tez çalışması, izin ve tedavi gibi sebeplerle Türkiye'de geçici olarak bulunduğum sürede yurt içindeki sağlık giderlerim karşılanır mı?

  Alan çalışması, tez çalışması, izin ve tedavi gibi sebeplerle Türkiye’de geçici süre bulunmasına izin verilen öğrencilerin yurt içindeki sağlık giderleri Millî Eğitim Bakanlığı/kurumları tarafından karşılanır.

 • Öğrenciliğim süresince ödemelerle alakalı olarak faydalanmam gereken ilgili mevzuat nedir? Ödemelerle alakalı ilgili mevzuata nasıl ulaşabilirim?

  Öğrencilere yapılacak okul, sağlık, burs ve diğer tüm ödemeler “1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre yapılmaktadır. İlgili mevzuata Genel Müdürlüğümüz resmî internet adresinden (https://yyegm.meb.gov.tr ) ulaşılabilir.

 • Doktora öğrenimimi bitirdim, doktora sonrası çalışma yapabilir miyim?

  Uluslararası proje, araştırma çalışması veya yükseköğretim kurumu bünyesinde yeni teknolojilerle ilgili ya da akademik gelişimlerine katkı sağlayacak bir çalışma yaptıklarını belgelendiren öğrencilere, bir yılı geçmemek üzere, yurt dışı temsilciliğinin görüşü üzerine Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından resmî burssuz statüde doktora sonrası çalışma izni verilebilir. Bu süre resmî burssuz statüde en fazla bir yıla kadar uzatılabilir. 

 • Lisansüstü öğrenim gördüğüm üniversiteden karşılıksız burs almaktayım. Öğrenimime resmî burslu statüde devam edebilir miyim?

  Üniversitelerinden burs ya da asistanlık ücreti sağlayan öğrencilerimiz istemeleri halinde resmi burslu ve kısmi burslu statüde öğrenimlerine devam edebilir veya resmî burssuz statüye de geçebilirler. 

 • Pasaport sürem doldu. Nasıl uzatabilirim?

  Öğrenciler REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) üzerinden “Harçsız Pasaport” yazısı alarak bu belge ile pasaport sürelerini harç bedeli ödemeden uzatabilirler.

 • Yüksek lisansımı bitirdim doktora yapabilmem için hangi şartı sağlamam gerekir?

  Bakanlığımız tarafından resmî burslu statüde doktora izni verilebilmesi için yüksek lisans yaparken 6 aydan fazla süre uzatımı kullanılmaması gerekir. 6 aydan fazla süre uzatımı alan öğrenciler resmî burslu statüde doktora öğrenimi göremezler. Ancak bu öğrencilerden bir üst öğrenim için karşılıksız olmak koşuluyla okullarından bütün öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak şekilde burs, asistanlık ücreti gibi maddi kaynak sağlamış olanlara adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça resmî burssuz statüde izin verilebilir.

 • Yurt dışında lisansüstü öğrenimdeyken yurt içi akademik danışmanım değişti ne yapmalıyım?

  Öğrenci, adına öğrenim gördüğü üniversite/kurum ile iletişime geçip danışman değişikliği yazısının Bakanlığımıza iletilmesi hususunda talepte bulunur. Öğrencimiz adına öğrenim gördüğü üniversite/kurum ile iletişime geçemediği durumlarda danışman değişikliği talebini dilekçe ile sorumlu Bakanlık personeline iletir. 

 • Yurt dışında öğrenim gören kadın öğrencilerin doğum izni var mıdır?

  Yurt dışında öğrenime devam eden kadın öğrencilere istekleri üzerine doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftaya kadar burslu izin verilir. Ayrıca burslu izin süresinin bitiminden itibaren öğrencilerin istekleri üzerine on iki aya kadar burssuz izin de verilebilir. 

 • Yurt içinde izinli olarak veya tez çalışması yapmak için iki aydan fazla kalabilir miyim?

  Öğrencilerin iki ayı geçen her türlü izni için Millî Eğitim Bakanlığının onay vermesi gerekmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından iki aydan fazla izin verilen burslu öğrencilere aynı yıl içinde altmış günden fazla yurt içinde kalanlara altmış birinci günden itibaren yurt içi aylığı ödenir.

 • Yurt dışında öğrenime başladıktan sonra öğrenim seviyemi değiştirebilir miyim?

  Öğrencilerin esas öğrenim seviyesi (yüksek lisans ve doktora) sadece zorunlu hallerde değiştirilebilir. Bulunduğum ülkeyi/ okulu/alanı zorunlu durumlarda değiştirmem mümkün müdür? Evet, öğrenim görülen yerdeki yurt dışı temsilciliğinin uygun görmesi halinde Bakanlığımıza teklif edilir. Bakanlığın ve adına öğrenim gördüğü kurum/üniversitenin izniyle değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklerde dönem kaybı olmaması esastır. 

 • Sömestr izin talebini nasıl oluşturabilirim?

  Öğrenciler öğrenim yerinden ayrılmak istedikleri takdirde, aynı eğitim-öğretim yılı içinde iki aya kadar olan süreler için Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa bildirilmek üzere yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Sömestr izni REBUS üzerinden Öğrenci Modülü> Başvuru İşlemleri> İzin Talebi adımlarını izleyerek talepten bulunabilir. İzin talebi için; a) İzin talep formunun doldurulması (Genel Müdürlüğümüz ve ilgili temsilcilik sayfasından temin edilebilir). b) E-Devlet’ten alınacak güncel öğrenime başladıktan sonraki tarihleri kapsayan yurda giriş-çıkış belgesi. c) Pasaportta yer alan vize bilgileri sayfasının fotokopisi. d) Güncel tarihli not döküm çizelgesi. Not: Güncel akademik gelişim raporu ve öğrenim planı bulunmayan öğrencilerin izin talepleri değerlendirmeye alınmamaktadır.

 • Akademik gelişim raporu hangi dönemi kapsar?

  Akademik gelişim raporları yükleneceği tarihten önceki altı (6) aylık periyottaki akademik çalışmaları gösterir nitelikte bir raporu kapsar.

 • Akademik gelişim raporunu yılda kaç kez ve hangi süre zarfında yüklemeliyim?

  Öğrencilerin, akademik gelişim raporunu her yıl 1–31 Ocak ve 1–31 Haziran tarihleri arasında REBUS’a yüklemesi gerekmektedir.

 • Öğrenim planımı REBUS'a yükledim bu süreçten sonra ne yapmalıyım?

  Temsilcilik onayı için temsilcilik yetkilisiyle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Temsilcilik onayından sonra yurt içi akademik onayı için danışmanınız ile iletişime geçmelisiniz. Son olarak Bakanlık onayı için öğrenim planından sorumlu Bakanlık personeli iletişime geçmeniz gerekmektedir.

 • Eğitim müşavirliği/ataşeliğinin olmadığı ülkelerde öğrenime başlama formunu Bakanlığımıza nasıl iletebilirim?

  Yurt dışında aktif öğrenime başladıktan sonra öğrenime başlama formu ve form ekinde talep edilen belgeler eğitim müşavirliği/ataşeliğinin bulunmadığı ülkelerde ilgili dış temsilciliğe posta yoluyla ve sorumlu Bakanlık personeline e-posta yoluyla burslu öğrencilerimiz tarafından doldurularak iletilir. 

 • Aylık yurtdışı burslar ne zaman yatırılır?

  Yurt dışı burslar her ayın ilk iş günlerinde öğrencilerin hesabına geçecek şekilde hazırlanır ve gönderilir. 

 • Yurt dışında öğrenime başladığımda bursumu almak için ne yapmalıyım?

  Bursiyerlerin, burslarını temin etmeleri için öncelikli olarak bulundukları ülkelerde alacakları yabancı para cinsine göre banka hesabı açmaları gerekmektedir. Banka hesabı açıldıktan sonra hesap bilgileri hem REBUS’a girilmeli hem de ilgili eğitim temsilciliğine öğrenime başlama belgeleri ile iletilmelidir.

 • Yurt dışında öğrenime başladığımda ilk bursumu ne zaman alırım?

  Bursiyerler, öğrenime başlamadan öncelikle “ilk iki aylık” burslarını temin ederler. İlk iki aylık burs öğrencilerin fiili olarak öğrenime başladıkları tarihten itibaren altmış (60) günlük süreye sayılır. Bu süre dolduktan sonraki süreçler aylık olarak hesaplanarak burslar öğrencilerin hesaplarına yatırılır. Burslar her ayın ilk iş günlerinde hesaplara yatırılır.

 • Yurt dışında öğrenime başladığımda burslarım nasıl hesaplanır?

  Ödemeler Tebliğimize göre yurt dışında burslu öğrencilerimizin alacağı miktar fiili olarak öğrenime başladığı tarih esas alınarak hesaplanmaya başlar. 

 • Öğrenime başlayınca ne yapmam gerekir?

  Öğrenime başlama tarihinin ve gerekli belgelerin vakit kaybedilmeden ilgili yurt dışı temsilciliğine bildirilmesi gerekir. Burs başlama tarihinin belirlenmesinde öğrencilerin fiilen öğrenime başlama tarihi esas alınır. Ancak yurt dışına çıkan öğrencilerden eğitim gördüğü kurumca zorunlu oryantasyon programına tabi tutulanların burs başlama tarihi oryantasyon eğitimine başladığı tarih olarak esas alınır

 • Eğitim başlangıcı ve sonunda uçak bileti nasıl temin edilir?

  Eğitim başlangıcı gidiş bilet temini için; Anlaşmalı firmalar aracılığı ile belirlenen tek yön, ekonomi sınıfı biletin tarafımıza onaya sunulması sağlanır. Onaya sunulan bilet tarafımızca değerlendirilerek onay işlemi gerçekleştirilir. Bir diğer seçenek öğrencilerimiz tek yön, ekonomi sınıfı biletlerini kendi imkânları ile alarak uçuş gerçekleştikten sonra bilet ücretinin geri ödemesini talep edebilirler. Eğitim sonu yurda dönüş bilet temini için; Yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler bağlı bulundukları Müşavirlik, Müşavirliği bulunmuyorsa sorumlu bakanlık personeli ile iletişime geçerek bilgileri dâhilinde anlaşmalı firmalar aracılığı ile belirlenen tek yön, ekonomi sınıfı biletin tarafımıza onaya sunulması sağlanır. Onaya sunulan bilet tarafımızca değerlendirilerek onay işlemi gerçekleştirilir. Bir diğer seçenek öğrencilerimiz tek yön, ekonomi sınıfı biletlerini kendi imkânları ile alarak uçuş gerçekleştikten sonra bilet ücretinin geri ödemesini talep edebilirler.

 • İlk iki aylık burs nasıl alınır?

  İki aylık burs ödemesi için öncelikle öğrenciler REBUS üzerinden talep oluşturmalıdır. Talep oluşturulduktan sonra talep tarihine göre işleme alınmakta ve iki aylık yurt dışı bursun TL karşılığı günlük kurdan öğrencilerin hesaplarına ödenmektedir. Eğer kurdan dolayı bir kayıp oluşursa bu da ödenmektedir. 

 • Öğrenim göreceğim okul hazırlık öğrenimi görmemi istiyor, ne yapmalıyım?

  Öğrencilerin bulundukları ülkelerdeki eğitim sistemleri dikkate alınarak, esas öğrenimlerine başlayabilmeleri için en fazla 1 yıla kadar okullarınca gerekli görülen hazırlık veya telafi öğrenimi için izin verilebilir. Hazırlık öğrenimi taleplerinin, öğrenime başlamadan en geç bir ay önce Bakanlığa veya yurt dışı temsilciliğine bildirilmesi ve onay istenmesi zorunludur. Ancak öğrenim gördüğü ülke, yükseköğretim kurumu veya programdan kaynaklı olarak taleplerini zamanında bildiremeyen öğrencilerin, bu taleplerini öğrenimlerine başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde bildirmeleri gerekir. Belirtilen süre içinde bildirilmeyen hazırlık öğrenimi talepleri, kullanılan öğrenim süresi hesaplanmasında dikkate alınmaz ve bu durumdaki öğrencilere ayrıca herhangi bir süre verilmez. 

 • Öğrenim görülecek ülke değişikliği yapabilir miyim?

  Öğrencilerin, burs kapsamında yerleştikleri ülkelerde öğrenim görmeleri esastır. Zorunlu hallerde öğrenim görecekleri ülkenin değiştirilmesi talebi için gerekçelerini bir dilekçe ile Bakanlığa iletmeleri gerekmektedir. Bakanlık gerekli değerlendirmeyi yaparak adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun görüşünü alır ve değişiklik için nihai karar verilir.

 • YLSY Bursu kapsamında askerlik ertelememi yapabilir miyim?

  Askerlik ertelemesi işleminin yapılabilmesi için aktif öğrenimde olmak gerekledir. Yurtiçi dil öğreniminde bulunan öğrenciler için Bakanlığımız iki (2) sene erteleme yapabilir. Yurt dışı öğrenimine başlayacak öğrenciler için askerlik ertelemesi öğrenim süresi, burslu ve burssuz süreler hesaba katılarak öğrenim başlangıç tarihinden iki (2) ay önceki süreç içerisinde yapılır. Örn; Amerika için doktora süresi boyunca askerlik ertelemesi 6 sene iken Birleşik Krallık için 5 sene olarak uygulanır. 

 • Üniversiteye başvuru ve/veya vize aşamasında istenen sponsorluk belgemi nereden ve ne zaman alabilirim?

  REBUS’a yüklemiş olduğunuz kabul belgeniz iki aşamalı onaydan geçtikten ve öğrenim aşamanız açıldıktan sonra REBUS sayfanızdaki ilgili sekmeden istediğiniz zaman alabilirsiniz. 

 • Kabul belgemi REBUS'a yüklerken izlemem gereken adımlar neler?

  Kabul belgenizi REBUS’a yüklerken http://meb.ai/FARSC4 adresinde bulunan Burslu Öğrenci Rehberine göre düzenlenmiş olan kabul belgesi kontrol listesindeki adımları takip ederek eksiksiz yükleme yapabilirsiniz.

 • Kabul belgesi temin etmek için yasal sürem ne zaman bitmektedir?

  Yurt dışı öğrenimine ilişkin kabul belgesi temin etme süreci yurt içi dil öğrenimi mezuniyetinden sonra başlamaktadır. Bu süre Yönetmelik gereği altı (6) aydır. Gerekli durumlarda 6 aylık süre daha verilmektedir. Yurt içi dil öğrenimine katılmayan resmi bursiyerler için bu süre resmi burslu öğrencilik haklarının ilan edilmesiyle başlar.

 • YLSY kapsamında hangi üniversitelerde öğrenim görülebilir?

  Öğrenim görülebilecek üniversitelerin Bakanlığımız ve YÖK’ün kabul ettiği Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve/veya QS World University Rankings-Top Universities tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde so 

 • Devlet memuru iken YLSY burs programını kazanan öğrencilerin memuriyetten istifa etmesi gerekir mi?

  Hayır. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışırken YLSY kapsamında yurt dışına gönderilmeye hak kazananlara öğrenim süreleri boyunca kurumları tarafından aylıksız izin verilir. 

 • Lisans mezunuyum, sadece doktora kontenjanlarına başvurabilir miyim?

  YLSY kılavuzlarına göre lisans mezunlarının doktora kontenjanlarına başvurularına teknik bir engel bulunmamakla birlikte sadece doktora kontenjanına başvuran öğrencilerin süresi içerisinde doğrudan doktora kabulü sağlamaları gerekir, başka bir deyişle yüksek lisans öğrenimlerini tamamlamış veya lisans diplomasıyla doğrudan doktora kabulü alınabilecek programlardan doktora kabulü alma yeterliliğine sahip olmaları gerekir. Bu öğrencilere sonradan burslu yüksek lisans izni verilmesi mümkün olmadığından doktora kabulü sağlamaları kendi sorumluluklarında olacaktır. 

 • Program kapsamında yabancı dil eğitimi verilir mi?

  Yurt dışındaki üniversitelerden kabul alacak yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler - istemeleri halinde- yurt içi ve/veya yurt dışında 12 aya kadar dil öğrenimi görebilirler. Dil öğrenimine ilişkin esaslar, YLSY Kılavuzları ve 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Usul ve Esaslar ile belirlenir. 

 • Öğrenim sürelerim ne kadar?

  Süre uzatımları hariç, dil öğrenimi için bir yıl, yüksek lisans öğrenimi için en fazla 2 yıl, doktora öğrenimi için ise en fazla 4 yıla kadar süre verilir. Fakat bu durum ülkelerin eğitim sistemlerine ve işleyişlerine göre farklılık gösterebilir. Örneğin, İngiltere’de yüksek lisans öğrenimi için 1 yıl, doktora öğrenimi için ise 3 yıla kadar süre verilir. 

 • YLSY bursu hangi öğrenim aşamalarını kapsar?

  YLSY kapsamında yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim görülebilir. Öğrencilerin hangi seviyede öğrenim görecekleri ilgili yılın kılavuzunda belirlenir.

 • Burslu öğrenci işlemlerim için posta ile gönderdiğim evrakımın işleme alınıp alınmadığını nasıl öğrenirim?

  Posta yolu ile gönderilen belgeleriniz evrak kayıt birimine ulaştığında kayıt işleminden geçirilmektedir. Dilekçenizde T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası veya e-posta adresi bulunması halinde tarafınıza kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmaktadır. Not: Yurt dışı cep telefonu numaralarına kısa mesaj gönderimi yapılamamaktadır. Bu durumlar için eposta adresi kullanılması gerekmektedir

 • Burslu öğrenci olarak taleplerimi hangi posta adresi üzerinden gerçekleştirmeliyim?

  YLSY bursu kapsamındaki istek ve talepler “Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:21 Teknikokullar Ek Hizmet Binası, Yenimahalle/ANKARA” posta adresi üzerinden gerçekleştirilebilir.

 • Kontenjanlara yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeler nelerdir?

  Kurum kontenjanlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar, Bakanlıkça istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim ettikten sonra resmi bursluluk hakkı kazanırlar. İstenen belgeler: Taahhüt / Yüklenme senedi (1 adet) Kefalet senedi (1 adet) Kefillerin nüfus kayıt örneği (1 adet) Kefillerin çalışma belgesi (1 adet) Kefillere ait diğer belgeler Sağlık kurulu raporu (1 adet) Askerlik durum belgesi (1 adet) Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet) Not: İstenen belgeler, her yıl ilan edilen kılavuzla belirlenir.

 • Başvurular hangi durumlarda geçersiz sayılır?

  Başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı halde başvuranların, Başvuruda gerçek dışı bilgi verenlerin, Başvuru bilgilerini eksik bildirenlerin, 1416 sayılı Kanun kapsamında halen resmî burslu statüde öğrenim görenlerin, daha önce resmî burslu statüde yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olanlardan mecburi hizmetini ya da parasal borcunu ödememiş olanların ve resmî burslu statüde doktora öğrenimi görmüş olanların başvuruları geçersiz sayılır. 

 • Kurum tercihi işlemleri nasıl yapılır?

  Sözlü sınavdan sonra ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ve lisans mezuniyet notunun %20’sinin hesaplanmasıyla belirlenen YLSY Yerleştirme Puanı 70 ve üzeri olan adaylar kurum tercihi (adına öğrenim görülecek kurum ve yurt dışında öğrenim görülecek lisansüstü öğrenim alanı tercihi) yapmaya hak kazanırlar. Kurum tercihi işlemleri REBUS üzerinden yapılmaktadır. Adaylar YLSY Yerleştirme Puanı üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda kurum kontenjanlarına yerleştirilirler.

 • Sözlü sınav uygulaması nasıl yapılır?

  İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı aday, ALES veya yazılı sınav puanının %40'ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si dikkate alınarak tercihleri ve puan üstünlüğüne göre Lisansüstü Öğrenim Grubu için sözlü sınava çağrılır. (REBUS üzerinden sınav gün ve saatini bildiren sınav giriş belgesi verilir.) Sözlü sınavda adaylar; Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan), Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan), İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan), Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan), Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan) yönlerinden sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir. Her adaya komisyon başkan ve üyeleri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

 • Başvurular nasıl yapılır?

  Adaylar geçerli ALES puanlarını kullanarak REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden başvurularını yaparlar. İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday, ALES puanın %40'ı ve lisans mezuniyet notunun %20'si alınarak oluşturulan YLSY Başvuru Puanı üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır. Adaylar, birden fazla lisansüstü öğrenim grubundan sözlü sınava giremezler, sadece ALES puanı ve lisans mezuniyet notu üstünlüğüne göre sözlü sınavına çağrıldıkları lisansüstü öğrenimi grubunun sınavına girebilirler.

 • Çifte vatandaşlığı olanlar YLSY bursundan faydalanabilir mi?

  Türk vatandaşı olan herkes burstan faydalanabilir. Çifte vatandaşlığı olanlar için bir engel bulunmamakla birlikte bu durumdaki adayların dikkat etmesi gereken bir husus bulunmaktadır. Burslu öğrencilerin, Bakanlıkça belirlenen vize türüyle yurt dışında öğrenim görmesi esastır, bu da öğrenci vizesidir. Öğrencilerin çifte vatandaşlıkları bulunan ülkelere veya bu ülkelerle birlik olan (Örn. Avrupa Birliği) ülkelere giderken öğrenci vizesi almaları mümkün olmamaktadır. Bu nedenle çifte vatandaşlığı bulunan öğrencilerin tercih yaparken vatandaşı oldukları ülke/ülke gruplarından farklı ülkelerden kontenjan seçmeleri gerekmektedir.

 • YLSY'ye başvuru şartları nelerdir?

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az lisans mezunu olmak, Lisans mezuniyet notu 4 üzerinden en az 2.50 olmak (Sadece yüzlük notu olan adaylar için 100 üzerinden en az 65 olmak), Her yıl ilan edilen kılavuzlardaki yaş şartını sağlamak, ALES’ten en az 75 puan almış olmak (ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir), Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak), Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenir).

 • Yurt dışı bursu nedir, miktarı ne kadardır?

  Yurt dışında dil, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri boyunca ödenen aylık burs olup ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Burs miktarları Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının kararı ile belirlenmektedir. Burs miktarları için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220526-5-1.pdf

 • Yurt içi bursu nedir, miktarı ne kadardır?

  Yurt içinde dil öğrenimi görülen süre boyunca ödenen aylık burs olup 2.100 TL olarak ödenmektedir. Burs miktarı Millî Eğitim Bakanlığı’nın teklifi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararı ile belirlenmektedir.

 • YLSY hangi mali destekleri kapsar?

  Okul ödemeleri, aylık burslar, sağlık giderleri, ulaşım giderleri, yabancı dil sınav ücretleri ve kırtasiye yardımı gibi maddi destekleri kapsar.

 • YLSY'nin yasal dayanakları nelerdir?

  1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun, 10.7.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik, 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ, 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Usul ve Esaslar, YLSY Kılavuzları.

 • YLSY'nin amacı nedir?

  Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji transferini gerçekleştirmeye yönelik olarak, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavla burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmesi suretiyle üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktır.

 • YLSY Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme YLSY nedir?

  Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır.

HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • EĞİTİM POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

  Halk eğitim merkezlerince açılan kurslar ücretli midir?

  MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği gereği kurslarımız herkese açık ve ücretsizdir.

   

  Halk eğitimi merkezlerince açılan kurslarda, bir kursiyer aynı kursa en fazla kaç defa katılabilir?

  MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 43. maddesi gereği kişiler başarı değerlendirmesi yapılmayan kurslara bir defa katılabilirler. Ancak başarı değerlendirmesi yapılan kurslarda başarısız olanlar aynı kursa en fazla bir defa daha katılabilirler.

   

  Usta öğretici alımları nasıl yapılmaktadır?

  Usta Öğretici alımları 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 26. maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 29.08.2019 tarihli ve 15604032 sayılı 2019/14 Genelgesi gereğince yapılmaktadır.

   

  Usta öğretici başvuruları neye göre değerlendirilmektedir ve sıralamaları neye göre yapılmaktadır?

  Usta öğretici başvuruları her yıl Ağustos ayı içerisinde yapılır. Sıralama Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin Ek-2’si Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

   

  (Ek-2’de yer alan Ücreti Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu için https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24507&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5)

   

  65 yaşını dolduran kişilerin halk eğitimi merkezlerinde usta öğretici olarak görev alabilir mi?

  5335 sayılı Kanun gereği, 65 yaşını dolduranlar halk eğitimi merkezlerinde usta öğretici olarak görev alamamaktadır.

   

  Usta öğreticilere kıdem tazminatı ödemesi yapılabilir mi?

  Usta öğreticiler yasal olarak işçi statüsünde sayılmadığından herhangi bir tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

   

  Usta öğreticiler haftada kaç saate kadar görev alabilir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate, resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate kadar görev verilmektedir.

   

  Diğer okullardaki yöneticiler halk eğitim kurslarında kurs açabilir mi?

  Personel Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin yazısı gereği, diğer okullardaki yöneticiler sadece kendi okulunda açılan kurslarda eğitici olarak görev alabilmektedir.

   

  Usta öğreticilerin ek dersleri ve sigortaları neye göre belirlenmektedir ?

  Usta öğreticilerin ek dersi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176. maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a göre belirlenmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesi gereği; Sigortaları bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucuna göre hesaplanmaktadır.

   

  Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler, halk eğitimi merkezlerinde görev alabilirler mi ?

  Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenler gibi halk eğitim kurslarında görev alabilirler.(Rehber öğretmenler de halk eğitim kurslarımızda görev alabilecek öğretmenler arasındadır.)

   

  Öğretmenler aylık karşılığı ders görevi ile zorunlu ek derslerini doldurmadan o belediye sınırları içerisinde usta öğretici görevlendirilebilir mi?

  Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereği, belediye sınırları içerisinde aylık karşılığı ve zorunlu ek dersini doldurmayan öğretmen var ise o alanda usta öğretici görevlendirilemez.

   

  Hayat boyu öğrenme kurumlarında kadrolu usta öğretici olmak, eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil olarak öğretmen olarak atanmada öncelik veya istisnai bir hak sağlar mı?

  Hayat boyu öğrenme kurumlarında kadrolu usta öğretici olmak, eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil olarak öğretmen olarak atanmada öncelik veya istisnai bir hak sağlamaz. Kadrolu usta öğreticilerin öğretmen olarak atanabilmesi için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girip öğretmenlik mülakatlarında başarılı olmaları gerekir.

   

  Usta öğreticiler bir yıl içerisinde 11 aydan fazla görev alabilirler mi?

  MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’ne göre usta öğreticiler bir mali yılda 11 aydan fazla görev alamazlar.

   

  Diğer kurumlarda görev alan resmi görevliler halk eğitim kurslarında görev alabilir mi?

  Diğer kurumlarda çalışan resmi görevliler, haftada 10 saate kadar halk eğitim kurslarında görev alabilirler.

   

  Halk eğitimi merkezleri tarafından binalarında kurs açılan okullar ''tam gün tam yıl eğitim'' uygulaması kapsamında mıdır?

  Halk eğitimi merkezinin açtığı kurslarda sadece halk eğitimi merkezi ‘’tam gün tam yıl eğitim’’ uygulaması kapsamındadır. Diğer okullar kurs yeri olarak kullanılmaktadır.

   

  26.7.2022 tarihli ve 5886 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fiilen okutulan her 5 saate 1 saat ek ders ücreti ödemesi emeklileri de kapsar mı?

  Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konuya ilişkin yazısı gereği, emekliler bu ödemeden faydalanamamaktadır.

   

  Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik açılan kurslarda öğretmenlere ek ders ücretleri %25 artırımlı mı ödenmektedir?

  Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin yazısı gereği, halk eğitimi merkezlerinde özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik açılan kurslarda görev alan öğretmenlere ek ders ücreti %25 artırımlı ödenmemektedir.

   

  Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 30 saate kadar derse giren ücretli öğretmenlere, 10 saate kadar halk eğitimi merkezinde ders görevi verilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. maddesi gereği ücretli öğretmenlere, halk eğitimi merkezlerinde haftada 10 saate kadar ders görevi verilebilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

   

  Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında ders ücreti karşılığı görev yapan çalışanların rapor, kar tatili, gibi günlerde ücretlerinin kesilmemesi için bir çalışma var mı?

  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereğince usta öğreticilere fiilen derse girilmesi durumunda ek ders ücreti ödenmektedir.

 • İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen iş birliği protokollerinin dayanağı nedir?

  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen iş birliği protokolleri 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilmektedir. Yönetmeliği’n 57. maddesinin ikinci fıkrasında 15/10/2021 tarih ve 31629 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yapılan değişiklikle; gerçekleştirilecek faaliyetlerin birden fazla ili kapsaması durumunda protokoller “Bakanlık Makam Oluru” ile Genel Müdürümüzce imzalanmakta, bir ili kapsaması durumunda da “Valilik Oluru”  ile il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından imzalanmaktadır.

   

  İş birliği protokolleri hangi kurum/kuruluşlarla yapılmaktadır?

  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliği protokolleri resmî kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özel işletmelerle yapılmaktadır.

   

  İş birliği protokolleri hangi amaçlarla gerçekleştirilmektedir?

  İş birliği protokolleri; yaygın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, kurumların ihtiyaç duyduğu meslekî yeterliliğe sahip personelin yetiştirilmesi için genel, meslekî ve teknik kurslar düzenlenmesi, bu kursları başarıyla tamamlayanların belgelendirilmesi, kurs programlarının güncel ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte yenilenmesi gibi amaçlarla gerçekleştirilmektedir.

   

  İş birliği yapılacak olan kurum/kuruluşlar hangi kriterler temel alınarak değerlendirilmektedir?

  Genel Müdürlüğümüze resmî kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özel işletmeler tarafından yapılan iş birliği başvuruları;

  -          İş birliğinin amacı,

  -          Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katkısı,

  -          Ulaşılmak istenen hedef kitle,

  -          Kurumun kapasitesi,

  -          Daha önceki iş birlikleri,

  -          Şube sayısı,

  -          Mali yapısı,

  -          Yurt içi ve yurt dışından sağladığı fon ve

  -          Yürütmüş olduğu çalışmaları göz önünde bulundurarak değerlendirmektedir.

 • E-YAYGIN SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

  M.E.B'den sertifika için kursa yazılmak istiyorum ancak online olarak bir işlem yapamıyorum acaba nereye başvurmam ve ne yapmam gerekiyor ?

  e-yaygin.meb.gov.tr adresinden online olarak e-Yaygın sistemine üye olmanız halinde yada aynı adresten e-Devlet Girişi üzerinden sisteme giriş yaparak yaygın eğitim kurumlarımızın kurslarına ön kayıt yapabilirsiniz. En yakın halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerine başvurarak da kurslara katılım sağlayabilirsiniz.

   

  e-Yaygın üzerinden bir halk eğitimi kursuna başvuru yaptım ama "Başvuru Reddedildi" yazıyor. Başvurum neden kabul edilmedi?

  Sayın yetkili e-Yaygın üzerinden kurslara başvuru ön başvuru olup, asıl kayıt ve kurs hakkında  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden bilgi alınması gerekmektedir.

   

  Halk Eğitimi Merkezinde kurslara gittim. e-devlet sorgulama ekranında belgemi göremiyorum.

  Sayın yetkili e-Yaygın sistemi 2008 yılında yürürlüğe girmiş olup 2008 yılından önceki bilgiler elektronik olarak tutulmamaktadır. Aldığınız Belge 2008 yılından sonra ise kurs belgesini aldığınız Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile görüşmeniz gerekmektedir.

   

  e-Yaygın sitesi üzerinden kursa ön kayıt yaptırmak istiyorum ne yapmalıyım?

  Sayın yetkili “kursiyer işlemleri”, “kursiyer işlemleri”, “kursa ön başvuru yap” sekmesinden kursa ön kayıt işlemi yapabilirsiniz.

   

  Halk Eğitimi Merkezinde kurs açılmasını talep etmek istiyoruz, nasıl talep edebiliriz.

  Sayın yetkili e-yaygın sisteminde “kursiyer işlemleri”, “kursiyer işlemleri”, “kurs açılması talebi” sekmesinden kurs talep işlemi yapabilirsiniz.

   

  Halk Eğitimi Merkezinde kurslara gittim. Kurs belgemi kayıp ettim. Belgemin tarafıma gönderilmesini istiyorum.

  Sayın yetkili 2008 yılından sonra verilen belgeleri e-devlet üzerinden sorgu ekranından “yaygın eğitim sertifika belgesi” diye sorgulama yapabilir, barkodlu belgenizi alabilirsiniz. Aldığınız Belge 2008 yılından önce ise, kurs belgesini aldığınız Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile görüşmeniz gerekmektedir.

   

  e-Yaygın sistemi üzerinden bir kursa ön kayıt yaptırdım. Fakat onay bekleniyor yazıyor. Bu durumda ne yapmalıyım?

  Sayın yetkili e-Yaygın üzerinden kurslara başvuru ön başvuru olup, asıl kayıt ve kurs hakkında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden bilgi alınması gerekmektedir.

 • GÖÇ VE ACİL DURUM EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

  Uyum sınıflarının e-Okul iş ve işlemleri nasıl yürütülür?

  Uyum sınıfları iş ve işlemleri e-okul sisteminde yer alan Yabancı Öğrenci Uyum İşlemleri Modülü Kılavuzuna göre yürütülür.

   

  PIKTES Türkçe Öğreticileri e-okul sistemine nasıl veri girişi yapacaklar?

  PIKTES kapsamındaki Türkçe Öğreticiler, ücretli öğretmen gibi il/ilçe müdürlüklerince MEBBİS Modülüne tanımlanacaktır.

   

  Uyum sınıflarında hangi öğretmenler görevlendirilir?

  Uyum sınıflarında öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki sıralamaya dikkat edilecektir.

  ·      26 PIKTES uygulama ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova) Proje kapsamında istihdam edilen Türkçe öğreticileri,

  ·         Türkçe/Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmenlerinden (kadrolu veya sözleşmeli) norm fazlası olanlar, maaş karşılığını doldurmayanlar ve ek ders karşılığında görevlendirilebilenler,

  ·         Ücret karşılığında görevlendirilen öğretmenler.

   

  Uyum sınıflarında haftalık ders çizelgesi nasıldır?

  Uyum sınıflarında, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 2019/15 sayılı Genelgesi’nin ekinde bulunan 24 saati Türkçe dersi olmak üzere toplam 30 saatlik haftalık ders çizelgeleri uygulanır. Her bir ders saati 40 dakikadır.

   

  Bakanlıkça yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) sonuçlarına nasıl ulaşabilirim?

  https://pictes.meb.gov.tr/izleme/OturumYonetimi/Login internet sitesinden kurum kodu ve şifreleriyle giren okullar TYS sonuçlarına ulaşabilirler. Ayrıca Uyum sınıfında bulunan öğrencilerin TYS sonuçları e-okul sisteminde “Yabancı Öğrenci Uyum İşlemleri Modülü”nde yer almaktadır.

   

  Okuldaki komisyonlar aracılığıyla yazılı sınav nasıl yapılır?

  Okulların uygulayacağı yazılı sınav Bakanlık tarafından hazırlanarak https://pictes.meb.gov.tr/izleme/OturumYonetimi/Login ve yobis.meb.gov.tr internet adreslerine yüklenecektir. Bakanlık tarafından sisteme yüklenen sınav, okullar tarafından indirilerek okula yeni gelen ve Bakanlıkça yapılan Türkçe Yeterlik Sınavına katılamayan öğrencilere uygulanır.

   

  Uyum sınıfına katılacak öğrenciler nasıl belirlenir?

  Bakanlıkça yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından 60 puanın altında almış öğrenciler uyum sınıfına alınır.

   

   

   

  Okula yeni gelen ve Bakanlıkça yapılan Türkçe Yeterlik Sınavına katılamayan öğrenciler için okulda ilgili okul müdürü/müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşan en az 3 kişilik komisyonca yazılı ve sözlü olarak Türkçe Yeterlik Sınavı yapılır. Bu sınavların ortalamasına göre uyum sınıfına alınırlar.

   

  Uyum sınıflarının süresi ne kadardır?

  En az bir, en çok (birbirini takip eden) iki dönemdir.

   

  İlçede uyum sınıfına katılacak öğrenci sayısı 10'dan az ise ne yapılmalıdır?

  Bir ilçede bir kademede 10’dan az öğrenci bulunması durumunda il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek bir okulda bu kademede uyum sınıfı açılır. 8. Sorunun cevabındaki usule göre uyum sınıfına gönderilmesi uygun görülen öğrencisi olup bu durumda olan okullar öğrenci bilgilerini ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı ile bildirmelidir.

   

  Sınıfların birleştirilmesi halinde de belirtilen sayıda öğrenci bulunamazsa ne yapılmalıdır?

  Bir okulda ilgi Genelgenin 4. Maddesinde belirtilen sayılarda öğrenci bulunmaması durumunda bu okuldaki öğrenci bilgileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu öğrencileri aynı sınıf seviyesinde açılan yakın bir okula yönlendirir.

  Uyum sınıfları kaç öğrenciyle açılabilir? Uyum sınıfları; her sınıf seviyesinden en az 10, en çok 30 öğrenciye açılabilir. Sınıf seviyelerinde yeterli sayıda öğrenci bulunamazsa ilkokul 3. ve 4.; ortaokul 5., 6., 7., ve 8.; ortaöğretim 9.,10.,11. ve 12. sınıflara kayıtlı öğrenciler birleştirilmiş sınıf halinde eğitim alabilirler. Mücbir sebeplerle 10 öğrencinin altında da uyum sınıfı açılabilir.

   

  Uyum sınıfları hangi sınıf seviyelerinde açılabilir?

  3. sınıftan 12. sınıfa kadar (12. sınıf dâhil) açılabilir.

   

  Uyum sınıfları hangi eğitim kademelerinde açılabilir?

  Temel eğitim (ilkokul ve ortaokullar) ve ortaöğretim kademelerinde ayrı ayrı olmak üzere açılabilir.

   

  Uyum sınıflarının amacı nedir?

  Türkçe bilmeyen ya da Türkçe dil beceri düzeylerini geliştirmeye ihtiyacı olan yabancı uyruklu tüm öğrencilere yoğunlaştırılmış Türkçe eğitim imkanı sunmak, eğitim sonunda bu öğrencileri branş derslerini içeren akademik eğitime hazır hale getirmek.

 • OKUMA YAZMA BİRİMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

  Olgunlaşma enstitüsüne öğrenci/kursiyer olarak nasıl kayıt yaptırabilirim?

  11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 43’üncü Maddesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7’inci fıkralarına göre kayıt yaptırılır.

   

  Usta öğretici alımları nasıl yapılmaktadır?

  Usta Öğretici alımları 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 29.08.2019 tarihli ve 15604032 sayılı 2019/14 Genelgesi doğrultusunda yapılmaktadır.

   

  Yabancı uyruklu vatandaşlarda okuma yazma kurslarına katılabilirler mi?

  Okuma yazma bilmeyen ancak Türkçe bilen yabancı uyruklu vatandaşlar okuma yazma kurslarına katılabilirler.

   

  Soru 15. Okuryazarlık Seferberliğinin bitiş tarihi nedir?

  Okuryazarlık Seferberliği 5 Şubat 2018 Tarihinde başlamıştır. Seferberlik ülkemizde okumaz yazmaz kalmayıncaya kadar devam edecektir.

   

  Yetişkin okuma yazma kurslarında hangi öğretmenler görevlendirilir?

  Okuma Yazma Kurslarında öncelikli olarak sınıf öğretmenleri görevlendirilir. Ancak sınıf öğretmeninin bulunamadığı durumlar için Genel Müdürlüğümüzün yayınlamış olduğu “Kurslarda Öğretici Görevlendirme” ve “Okuryazarlık Seferberliği Kapsamında Öğretici Görevlendirme” ile ilgili resmi yazılara

  Yetişkin Okuma Yazma Eğitimi Kurslarının süresi ne kadardır.

  Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitimi Kursunun süresi 80 - 120 ders saati arasındadır. Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunun süresi ise 180 ders saatidir. Haftalık ders saati halk eğitim merkezi müdürlüklerince kurum olanakları, ders ücreti yönetmeliği ve kursiyerlerin istekleri göz önünde tutularak belirlenmektedir.

   

  Okuma yazma öğrenmek isteyen engelli bireyler halk eğitimi merkezlerindeki yetişkin okuma yazma kurslarına katılabilirler mi?

  Evet katılabilirler. Bireysel olarak ya da dernekleri aracılığıyla halk eğitim merkezlerine başvurabilirler. Ortopedik engelli, az gören engelli ve az duyan engelli bireyler halk eğitimi merkezlerindeki yetişkin okuma yazma kurslarına katılabilirler. İşitme engelli, görme engelli ve zihinsel engelli yetişkinler için ise halk eğitim merkezlerinde RAM ile işbirliği içerisinde özel öğretim öğretmeni görevlendirildiği takdirde kurs açılabilir.

   

  Yetişkin Okuma Yazma Eğitimi Kurslarında başarısız olunması halinde bu kurslara tekrar devam edilebilir mi?

  Kurslarda başarısız olunması halinde bu kurslara 2 kez daha kayıt yaptırılabilir.

   

  Yetişkinler II. Kademe Eğitim Başarı Belgesi nedir, ne işe yarar?

  Yetişkinler II. Kademe Eğitimi kurslarını başarı ile bitirenlere verilen belgeye “Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi” denir. Bu belge ilkokul eğitimine denk sayılır. Ayrıca; bu belgeye sahip olanlar Açık Öğretim Orta Okuluna ve ehliyet alabilmek için sürücü kurslarına kayıt yaptırabilirler.

   

  Okur Yazarlık Belgesi nedir, ne işe yarar?

  Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitimi Kursuna başarı ile bitiren yetişkinlere verilen belgeye “Okur Yazarlık Belgesi” denir. Okur Yazarlık Belgesi sahip olanlar II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kurslarına katılmaya hak kazanırlar.

   

  Yetişkin Okuma Yazma eğitimine yönelik olarak hazırlanan materyallere nasıl ulaşılabilir?

  Ders kitapları (okuma ve alıştırma kitapları) Kurslara kayıt olan yetişkinlere, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince ücretsiz olarak verilir. Ayrıca bu kitaplara http://www.hbo.gov.tr/OgrenmeFirsatlari/YetiskinOkumaYazma/Kaynaklar adresinden elektronik ortamda ulaşılabilir. Ayrıca YEĞİTEK EBA Stüdyolarında çekimi yapılan Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitimine ilişkin ders videoları http://www.eba.gov.tr/videoizle/hbotv-yogunlastirilmis-temel-duzel-okuma-yazma İnternet adresinden yayımlanmaktadır.

   

  II. Kademe Seviye Tespit sınavı ne demektir?

  Okur Yazarlık Belgesi ya da İlkokulu 3 veya 4. Sınıftan ayrılmış olduğunu gösteren öğrenim belgesi olan, zorunlu ilköğrenim çağı dışına çıkmış (14 yaşını bitirmiş olanlar) vatandaşlarımız başvurabilirler. Bu sınavı başarı ile geçen yetişkinlere II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi verilir.

   

  I. Kademe Seviye Tespit sınavı ne demektir?

  Herhangi bir şekilde okuma yazma öğrenenler, halk eğitimi merkezlerine başvurdukları takdirde oluşturulacak bir komisyon tarafından I. Kademe Seviye Tespit sınavına alınırlar. Başarılı olanlara Okur Yazarlık Belgesi düzenlenir. Okur Yazarlık Belgesine sahip olanlar II. Kademe Kurslara katılmaya hak kazanırlar.

   

  Yetişkin Okuma Yazma Eğitimi Kurslarına kayıt ücreti ödenir mi?

  Halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde açılan Yetişkinler Okuma Yazma Eğitimi Kurslarına kayıt olmak için vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmaz.

   

  Yetişkin okuma yazma eğitimi kurslarına başvurmak için gerekli belgeler nelerdir?

  Nüfus cüzdanı. Varsa ilkokuldan ayrılmış olduğu sınıfı gösteren öğrenim belgesi.

   

  Yetişkin okuma yazma eğitimi kurslarına nasıl başvurabilirim?

  Adresinize en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Kurs açılması için katılımcı sayısı şartı yoktur (Bir kişinin başvurusu halinde dahi Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi Kursu açılır).

   

  Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursuna kimler katılabilir?

  Okur Yazarlık Belgesi olan, okuma yazma bilen ve ilkokulu 3 veya 4. sınıfta terk etmiş, ilkokul diploması olmayan zorunlu ilköğrenim çağı dışına çıkmış (14 yaşını bitirmiş olanlar)  yetişkinler katılabilir.

  http://www.hbo.gov.tr/OgrenmeFirsatlari/YetiskinOkumaYazma/Mevzuat adresinden ulaşılabilir.

   

   

  Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitimi Kursuna kimler katılabilir?

  Zorunlu ilköğretim çağı dışında kalmış (14 yaşını bitirmiş olanlar) okuma-yazma bilmeyen yetişkinler katılabilir

 • MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

  Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile ilgili her türlü haber, duyuru, kayıt ve sınav tarihleri, ders kitapları hakkındaki bilgilere nereden ulaşabilirim?

  Mesleki Açık Öğretim Lisesinin https://maol.meb.gov.tr/   web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

   

  Üniversite başvurularında hangi kodları kullanmalıyım?

  Üniversite başvurularında Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kodlarını kullanmalısınız. Yüz yüze eğitim aldığınız okul kodlarını yazar iseniz orta öğretim başarı puanlarınız değerlendirilemez. Buna lütfen dikkat ediniz.

   

   

  Üniversite sınavlarına nereden başvuru yapabilirim?

  Mezun olmuş ve diplomasını almış öğrenciler herhangi bir orta öğretim kurumundan (liseden) mezun olamamış öğrenciler ise yüz yüze eğitim aldıkları okullardan başvuru yapabilirler.

   

  Geçici Mezuniyet Belgesi ile Üniversiteye kayıt yaptırabilir miyim?

  Geçici Mezuniyet Belgesi ile Üniversiteye kayıt yaptırabilirsiniz. Bu belgelerin 6 ay geçerlilik süresi vardır.

   

  Diplomam, Halk Eğitimi Merkezi tarafından Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne geri gönderilmiş. Diplomamı almak için ne yapmalıyım?

  Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olmuş ve diplomasını süresi içerisinde alamayıp Mesleki Açık Öğretim Lisesine iade edilen öğrencilere ait söz konusu diplomalar şahsen veya posta ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurularak teslim alınabilir. Şahsen başvurularda diplomayı öğrencinin yerine bir başkası alacaksa, alacak kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

  Posta ile başvurularda diplomanın gönderilmesi istenilen Halk Eğitimi Merkezi belirtilmek kaydıyla istenen diploma ilgili merkeze gönderilmektedir.

   

  Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?

  Öğrencilerimizin Mesleki Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe ile yüz yüze eğitim aldığınız okul müdürlüğüne şahsen başvurmanız gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

   

  Çıkma Belgesini kaybettim, ne yapmalıyım?

  Mesleki Açık Öğretim Lisesi diplomasını alabilmeniz için, daha önce almış olduğunuz çıkma belgesinin aslını geri vermeniz gerekiyor. Almış olduğunuz çıkma belgesini kaybettiyseniz, diplomanızı alabilmeniz için ilinizdeki koordinatör Halk Eğitimi Merkezine çıkma belgesi kayıp dilekçesi ile başvurarak diplomanızı alabilirsiniz.

   

  Diplomamı nasıl ve nereden alabilirim?

  Dönem sonunda mezun olan Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra ( konu ile ilgili duyuruları Mesleki Açık Öğretim Lisesi web sayfasından takip ediniz ) koordinatör Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. Koordinatör Halk Eğitimi Merkezinin neresi olduğunu Mesleki Açık Öğretim Lisesi internet sayfasından görebilirsiniz.

  Daha önce Çıkma Belgesi alan öğrenciler diplomasını almaya giderken Çıkma Belgesinin aslını götürmeleri gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ile varsa Çıkma Belgesinin aslını da götürmeleri gerekmektedir.

   

  Mezun oldum. Mezuniyet Yazısını nasıl alabilirim?

  Mezun olan öğrenciler mezuniyet yazısını e-devletten veya kayıtlı oldukları yüz yüze kurumlarından alabilirler.

   

  Mesleki Açık Öğretim Lisesini kaç dönemde bitirebilirim?

  Öğrencilerimiz kayıt olduklarındaki öğrenim durumlarına göre Mesleki Açık Öğretim Lisesinde öğrenim görecekleri süreler değişiklik göstermektedir.   Öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde (bu dönemlerin 6 (altı) dönemi yüz yüze eğitim ile ilgili dönem) gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.

   

  Toplam kaç kredi ile mezun olabiliyorum?

  Meslek Lisesi ara sınıflarından gelerek Meslekî Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin, mezun olabilmeleri için diğer şartları (kredi, dönem) taşısalar dahi Meslekî Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem ortak veya seçmeli derslerden sınavlara katılmaları gerekmektedir. Zorunlu dersleri olmasa dahi en az bir seçmeli dersten sınava girmeleri gerekmektedir.

  Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler seçmiş olduğu “Alanın”, “ALAN ORTAK DERSLERİ” ile “DAL DERSLERİNİ”  yüz yüze eğitimle başarılı bir şekilde tamamlamaları halinde mezun olurlar. Lise mezunu olarak kayıt yaptıran öğrenciler “ORTAK” derslerden sorumlu tutulmazlar. Mezuniyet kredileri seçilen alana göre farklılıklar göstermektedir.

   

  Yüz yüze eğitimimi bitirdim. Neden mezun olamıyorum?

  Yüz yüze eğitimi bitirmek tek başına mezun olmak için yeterli değildir. Toplam döneminizin en az 8 (sekiz) olması, zorunlu ortak derslerinizin kalmaması ve öğrenim gördüğünüz alanın, mezuniyet için gerekli en az kredi miktarını toplamanız gerekiyor. Ayrıca kayıt için getirdiğiniz belgelerin ve yüz yüze eğitim aldığınız okul/kurumun düzenlemesi gereken belgelerin sisteme eksiksiz taranması gerekiyor. Belirtilen şartlardan eksik olan varsa mezuniyet işlemleriniz tamamlanamaz.

   

  Sınav sorularına veya sonuçlarına nasıl itiraz edebilirim?

  Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir. İtirazlar için öncelikle;

  1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

   2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

   3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

  Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile sınav itiraz ücreti yatırılarak, örneği verilen dilekçe doldurulduktan sonra banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

  Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

   

  Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

  06500 Teknikokullar / ANKARA

   

  Sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkiler mi?

  Hayır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

   

   

   

   

   

  Sınav sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim?

  Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Ayrıca öğrenci sayfanızda “Öğrenci Genel Bilgileri” altında yer alan “Dönem Dersleri” kısmından da önceden girdiğiniz bütün sınav sonuçlarınızı görebilirsiniz.

   

  Sınav günü yanıma hangi belgeleri almalıyım?

  Öğrenci kimlik kartı, sınava giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesini (fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgelerinden herhangi birini) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız

  NOT: Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

   

  Sınava gireceğim yeri nasıl tespit edebilirim?

  Her dönem kayıt yenileme işlemini yapan öğrenci sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girerek iş takviminde belirtilen sürelerde ders seçme ve sınav merkezi güncellemesini yapabilir. Özellikle taşınma, askerlik, terhis vb. nedenlerle adresin değiştiği durumlarda sınav merkezinin mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir. Sınav merkezini değiştirmeyen öğrenci bir önceki seçtiği yerde sınava girmeye devam eder.

   

  "Türk Dili ve Edebiyatı 1" dersini başaramadım. Bu dersi başaramadan devamı olan "Türk Dili ve Edebiyatı 2" dersini seçebilir miyim?

   Dönemi gelen ders alttaki dersler ile birlikte seçilebilir.

   

  Kayıt olduğum dönem (Tarih 3, Kimya 4, Felsefe 5 vb.) bazı dersler zorunlu derslerimin arasında gözükmüyordu. Kayıt yenilediğimde bu dersler zorunlu derslerimin arasında çıkmaya başladı. Bunun sebebi ne olabilir?

  Döneminden önce zorunlu dersler öğrencinin karşısına çıkmaz. Örneğin yeni kayıt yaptıran bir öğrencinin dönemi 1 ise bu öğrencinin karşısına Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersi çıkar, öğrenci kayıt yenileyip 2 döneme ulaşınca bu sefer Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersi de karşısına çıkar. Bu böyle 8 dönem oluncaya kadar devam eder. 8. dönemi olan öğrencinin bütün dersleri karşısına çıkmıştır.

   

  Her dönem kültür derslerini (Fizik, Kimya, Matematik gibi...) seçmek zorunda mıyım?

  Evet, her dönem kayıt yeniledikten sonra sistemde ortak dersler kalmayıncaya kadar ve ortak veya seçmeli derslerden almanız gereken kredileri tamamlayıncaya kadar ders seçimi yapmak zorundasınız. Ders seçimi yapmaz iseniz sınavlara giremezsiniz.

   

  Daha önce bir lise de okumuş tasdikname alarak ayrılmıştım. Lise okurken başardığım dersler Mesleki Açık Öğretim Lisesinde geçerli olur mu?

  Daha önce okuduğunuz lisede başardığınız ve Mesleki Açık Öğretim Sisteminde karşılığı olan bütün kültür dersleri Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde kredi olarak değerlendirilir. Kayıt olduğunuz alan ile ilgili bir alanda daha önce eğitim gördüyseniz meslek derslerinizin de okul tarafından muafiyeti yapılır. Meslek derslerinizin de kredisi eklenir.

   

   

  Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler kültür derslerinden (Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı vb.) sorumlu mudur?

  Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler kültür derslerinden sorumlu tutulmazlar. Bu öğrenciler yüz yüze eğitimlerini tamamladıkları zaman mezun olurlar.

   

  Muaf olduğum dersin kredisini alabilir miyim?

  Muaf olunan dersin, sınavına 3 kez girilip başarısız olunduğu için kredisi alınamaz. Muaf olunan dersin alınamayan kredisi, seçmeli dersler ile tamamlanabilir. Öğrenci isterse muaf olduğu dersi tekrar seçebilir. Başarır ise kredisini alır.

   

  Her dönem kaç kredilik ders seçebilirim?

  Ders seçimi yapmak için sisteme girildiğinde öğrencilik durumuna göre sistem farklı kredi miktarlarında ders seçme imkânı tanır. Sistemin izin verdiği maksimum kredi miktarı kadar ders seçimi yapabilirsiniz.

   

  Ortak derslerin hepsini başarmak zorunda mıyım?

  Ortak derslerden Türk Dili ve Edebiyatı dersleri başarılması zorunlu derstir ve muaf olunamaz. Ancak bu dersin dışındaki ortak derslerden 3 kez sınavına girilen ve başarısız olunan dersten muaf olunur.

   

  Ortak dersleri nasıl seçebilirim?

  Kayıt yenileyen veya yeni kayıt olan öğrenciler Mesleki Açık Öğretim Lisesi web sayfasından “Sisteme Giriş” ve “Öğrenci Girişi” linklerinden Öğrenci Numarası ve Şifre’si ile giriş yaparak kendi derslerini, sistemin izin verdiği maksimum kredi miktarında kendileri seçmelidir. Ders seçmeyen öğrenci sınava giremez.

   

  Sistemde ortak dersler var. Bu dersler nedir?

  Öğrencilerin uzaktan eğitim ile almaları gereken derslerdir. Bu dersler zorunlu dersler kısmında gösterilir.

   

  Yeni kayıt yaptırdım. Hemen arkasından kayıt yenileme yaptıracak mıyım?

  Örneğin 2018-2019 1. Döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler, 2018-2019 yılı 1. Döneminde kayıt yenileme yaptırmazlar. Takip eden dönemlerde kayıt yenilemek zorundadırlar. Daha somut ifade ile 2018 Ağustos-Eylül döneminde (2018-1) yeni kayıt yaptıran öğrenciler, aynı yıl içinde 2018 Ağustos-Eylül döneminde (2018-1) kayıt yenileme yaptırmazlar.

   

  Daha önce bir liseden mezun oldum. Yeniden Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt olabilir miyim?

  Daha önce bir lise bitiren (Bu örgün eğitimde bir Lise, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya Açık Öğretim lisesi de olabilir) Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırabilirler.

   

  Yeni kayıt yaptırdım. Öğrencilik durumum ''Ön kayıt öğrencisi'' olarak gözüküyor. Bu ne anlama gelmektedir?

  Okul tarafından alınan kayıtlar, öğrencinin bilgileri sisteme aktarılıncaya kadar ön kayıt olarak gözükür. Tasdiknameli gelen öğrencilerin tasdiknamesindeki veriler sisteme merkez kullanıcılar tarafından aktarılır ve öğrenci aktif öğrenci yapılır. Ortaokul diplomalı veya lise diplomalı öğrencilerin belgeleri tamam ise bunlarda yine merkez kullanıcılar tarafından sistemde aktif öğrenci yapılır.

   

  Mesleki Açık Öğretim Lisesine nerede kayıt yaptırabilirim?

  Mesleki Açık Öğretim Lisesine bulunduğunuz il/ilçede yüz yüze eğitim vermekle yetkilendirilmiş Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile diğer okul/kurumlara kayıt dönemlerinde giderek kayıt yaptırabilirsiniz.

   

  Yüz yüze eğitimi bitiren öğrenci "Yüz Yüze Eğitim İş ve İşlemleri ücretini" öder mi?

  "Yüz Yüze Eğitim İş ve İşlemleri ücreti" yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerden alınan bir ücrettir. Yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrencilerden bu ücreti alınmaz.

   

  Yüz yüze eğitim bir öğretim yılında kaç dönem verilir?

  Yüz yüze eğitim bir öğretim yılında 18´ er haftadan 2 dönem olarak verilir.

   

  I. Dönem yüz yüze eğitime gidemedim, II. Dönem devam edebilir miyim?

  Birinci dönemde herhangi bir dersten devamsızlıktan başarısız olanlar aynı dersin ikinci dönemdeki devamını alamazlar.

   

  Kayıt olduğumuz dönemde 8 kişi ile yüz yüze eğitime devam ediyorduk şimdi sayımız düştü. Önümüzdeki dönemlerde yüz yüze eğitime devam edebilir miyiz?

  Yüz yüze eğitimle alınması gereken alan/dal dersleri en az sekiz kişilik grup oluştuğunda verilir. Eğitime başlandıktan sonra öğrenci sayısındaki azalma eğitim-öğretimin devamına engel teşkil etmez. (Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği Madde-30)

   

  Yüz yüze eğitim ile alınacak dersler nasıl seçilir?

  Yüz yüze eğitim ile alınması gereken dersler bu eğitimin alınacağı okul/kurumlar tarafından seçilir. Öğrenci her dönem verilen dersleri okula devam ederek alır.

   

  Yüz yüze eğitim kaç dönemde biter?

  Yüz yüze eğitim; ilköğretim/ortaokul mezunu veya tasdikname ile Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıranlar için 6 dönemde, lise diploması ile kayıt yaptıran lise diplomalılardan en az 8 (sekiz) kişilik grup oluşması halinde 4 dönemde, grup oluşmaması halinde diğer gruptaki öğrencilerle devam etmeleri durumunda ise 6 dönemde bitirebilirler.

   

  Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?

  Yüze yüze eğitim; İlköğretim /ortaokul mezunu olarak kayıt yaptıranlar için 3. Dönemde, Tasdikname ile kayıt yaptıranlar için tasdiknamesinden getirdiği dönem dikkate alınarak 3. dönemde,  Lise diploması ile kayıt yaptıranlar ise grup oluştuğunda hemen başlar.

   

  Yüz yüze eğitim nedir?

  Öğretim programlarında öngörülen derslerin teorik ve uygulamalı eğitimi; öğretmen gözetiminde yüz yüze eğitimin yapıldığı okul/kurumlarda veya işletmelerin derslik, atölye ve laboratuvar ortamlarında, işletmelerde ise usta öğretici/eğitici gözetiminde uygun ortamlarda bir öğretim yılında 2 dönem yapılan eğitime denir.

   

  Askerliğimi erteleyebilir miyim?

  Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrenciler 7179 sayılı Asker Alma Kanununa göre askerliklerini erteleyebilirler. Askerlik erteleme belgesini (EK - C2) e-devlet üzerinden veya kayıtlı oldukları yüz yüze eğittim okul/kurumlarından alabilirler.

   

  Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Nasıl temin edebilirim?

  E-devlet üzerinden veya kayıtlı olduğunuz yüz yüze eğitim kurumuna başvurarak öğrenci belgesi alabilirsiniz.

   

  Dosyası merkezde arşivlenen öğrencilerin belgeleri nasıl gönderilecektir?

  Öğrencilerin arşivde bulunan bütün belgeleri arşivde elektronik ortama aktarıldığından istenmediği sürece belge gönderilmesi yapılmayacaktır.

   

  Yüz yüze eğitimini bitiren öğrencilerin belgeleri ve dosyaları Mesleki Açık Öğretim Lisesine nasıl gönderilir?

  Öğrencilerin bütün belgeleri elektronik ortama aktarılacağından, özellikle istenmediği sürece herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

   

  Kalfalık ve ustalık belgem var. Kültür derslerinden muaf olabilir miyim?

  İlköğretim okulu/ortaokuldan mezun olduktan sonra kalfalık belgesi alan ve bu belgelerini yüz yüze eğitim aldıkları kuruma ibraz eden öğrenciler 9. Sınıfın kültür derslerinden muaf olurlar. Öğrenciler bu derslerin kredilerini kazanmış sayılırlar.

   

  Hatalı yatırdığım ücretin iadesini alabilir miyim?

  Yeni kayıt veya kayıt yenileme ücreti yatırdığı halde bu ücret ile herhangi bir işlem yaptırmayanların bu döneme ait kayıt ücreti, öğrencilerin herhangi bir başvurusu alınmadan ilgili dönemin tüm işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına Ziraat Bankalarında iade işlemi yapılmaktadır.

  Öğrencilerin bu işlem için dilekçe vermelerine hesap numarası göndermelerine gerek yoktur. İşlem yaptırmadıkları sınav için o sınav sonuçları açıklandıktan sonra Ziraat Bankası şubelerinden herhangi birine giderek T.C. Kimlik Numaralarını ibraz edip ücretlerinin iade edilip edilmediğini öğrenebilirler. (Sınav itiraz ücreti diye yatırılan ücretlerin geri iadesi yapılmamaktadır).

   

  Kimlik bilgilerimde değişiklik olduğunda ne yapmalıyım?

  Kayıtlı olduğunuz okul/kurumda, kayıt yenileme dönemlerinde kimlik bilgilerinizi güncelletmelisiniz.

   

  Mesleki Açık Öğretim Lisesinde devam mecburiyeti var mı?

  Yüz yüze eğitim ile alınması gereken alan/dal derslerinde devam mecburiyeti vardır. Öğrenciler bu derslere okulun/kurumun belirlediği plan çerçevesinde hafta sonu veya akşamları devam etmek zorundadır.

   

  Şifremi unuttum. Ne yapmalıyım?

  Kayıtlı olduğunuz okul/kurum müdürlüğünden veya Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (MEBİM 444 0 632) telefon ile arayarak yeniden şifre almanız gerekiyor.

 • AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

  Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile ilgili her türlü haber, duyuru, kayıt ve sınav tarihleri, ders kitapları hakkındaki bilgilere nereden ulaşabilirim?

  Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi https://aoihl.meb.gov.tr/  web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

   

  Üniversite başvurularında hangi kodları kullanmalıyım?

  Üniversite başvurularında Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin kodlarını kullanmalısınız. Yüz yüze eğitim aldığınız okul kodlarını yazar iseniz orta öğretim başarı puanlarınız değerlendirilemez. Buna lütfen dikkat ediniz.

   

  Üniversite sınavlarına nereden başvuru yapabilirim?

  Mezun olmuş ve diplomasını almış öğrenciler herhangi bir orta öğretim kurumundan (liseden), mezun olamamış öğrenciler ise yüz yüze eğitim aldıkları okullardan üniversite sınavlarına kayıt başvuru yapabilirler.

   

  Geçici Mezuniyet Belgesi ile Üniversiteye kayıt yaptırabilir miyim?

  Geçici Mezuniyet Belgesi ile üniversiteye kayıt yaptırabilirsiniz. Bu belgelerin 6 ay geçerlilik süresi vardır.

   

  Diplomam, Halk Eğitimi Merkezi tarafından Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne geri gönderilmiş. Diplomamı almak için ne yapmalıyım?

  Mesleki Açık Öğretim Lisesinin İmam Hatip Bölümü'nden 2005 yılından önce mezun olmuş ve diplomasını süresi içerisinde alamayıp diplomaları okul müdürlüğüne geri iade edilen öğrenciler diplomalarını şahsen veya posta ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne başvurularak teslim alınabilir.

  Posta ile başvurularda diplomanın gönderilmesi istenilen Halk Eğitimi Merkezi belirtilmek kaydıyla istenen diploma ilgili merkeze gönderilmektedir.

   

  Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?

  Öğrencilerimizin Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe yazarak Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne veya yüz yüze eğitim veren okul müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. Diploma kayıp belgesini öğrencinin adına bir başkası alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

   

  Çıkma Belgesini kaybettim, ne yapmalıyım?

  Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi diplomasını alabilmeniz için, daha önce almış olduğunuz çıkma belgesinin aslını geri vermeniz gerekiyor. Almış olduğunuz çıkma belgesini kaybettiyseniz, diplomanızı alabilmeniz için ilinizdeki koordinatör Halk Eğitimi Merkezine çıkma belgesi kayıp dilekçesi ile başvurarak diplomanızı alabilirsiniz.

   

  Diplomamı nasıl ve nereden alabilirim?

  Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitimi Merkezinin neresi olduğunu Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin internet sayfasından görebilirsiniz.

   

  Daha önce Çıkma Belgesi alan öğrenciler diplomasını almaya giderken Çıkma Belgesinin aslını götürmeleri gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ile varsa Çıkma Belgesinin aslını da götürmeleri gerekmektedir.

   

  Mezun oldum. Mezuniyet yazısını nasıl alabilirim?

  Mezun olan öğrenciler mezuniyet yazısını kayıtlı oldukları yüz yüze kurumlarından ya da e-Devletten alabilirler.

   

  Açık Öğretim İmam Hatip Lisesini kaç dönemde bitirebilirim?

  Öğrencilerimiz kayıt olduklarındaki öğrenim durumlarına göre Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görecekleri süreler değişiklik göstermektedir.   Öğrenciler yüz yüze eğitimin olduğu toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi ve yüz yüze eğitimi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.

   

  Mezuniyet şartlarım nelerdir? Hangi durumda mezun olabilirim?

  Ortaokul diploması ve ara sınıftan gelerek tasdikname ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt olan öğrencilerin mezun olabilmeleri için; zorunlu dersinin kalmaması, başarılması gereken en az 90 alan kredisi ile birlikte toplamda 212 krediyi alması, yüz yüze eğitimi ve gerekli dönem şartını tamamlaması durumunda mezun olabilir. Lise diploması ile gelenler ise 96 kredilik alan derslerinin tamamını alarak 90 kredisini başarması ve yüz yüze eğitimimi tamamlaması durumunda mezun olabilirler.

  İmam hatip liselerinin ara sınıflarından gelerek Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinden mezun olabilmeleri için diğer şartları (kredi, dönem) taşısalar dahi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde en az bir dönem sınava katılmaları gerekmektedir. Zorunlu dersleri olmasa dahi en az bir seçmeli dersten sınava girmeleri gerekmektedir.

   

  Yüz yüze eğitimimi bitirdim. Neden mezun olamıyorum?

  Yüz yüze eğitimi bitirmek tek başına mezun olmak için yeterli değildir. Toplam döneminizin en az 8 (sekiz) olması, zorunlu ortak derslerinizin kalmaması ve öğrenim gördüğünüz alanın, mezuniyet için gerekli en az kredi miktarını almanız gerekiyor. Ayrıca kayıt için getirdiğiniz belgelerin ve yüz yüze eğitim aldığınız okul/kurumun düzenlemesi gereken belgelerin sisteme eksiksiz taranması gerekiyor. Belirtilen şartlardan eksik olan varsa mezuniyet işlemleriniz tamamlanamaz.

   

   

  Sınav soru veya sonuçlarına nasıl itiraz edebilirim?

  Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir.

   

  İtirazlar için öncelikle, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin;

  1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler,

  2- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez,

  3- Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

  şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile sınav itiraz ücreti yatırılarak, örneği verilen dilekçe doldurulduktan sonra banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

   

   Banka dekontu, T.C. Kimlik Numarası, adı soyadı, imzası ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

   

  Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

  06500 Teknikokullar / ANKARA

   

  Sınav sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim?

  Sınav sonuçlarınızı; https://aoihl.meb.gov.trinternet sitemizde sınav sonuçlarının açıklandığı duyurusu yapıldıktan sonra, sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Ayrıca öğrenci sayfanızda "Öğrenci Genel Bilgileri" altında yer alan "Dönem Dersleri" kısmından da önceden girdiğiniz bütün sınav sonuçlarınızı görebilirsiniz. Ayrıca (MEBİM)  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632" (444 0 MEB) danışma hattını arayarak da sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

   

  Sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkiler mi?

  Hayır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

   

  Sınav günü yanıma hangi belgeleri almalıyım?

  Sınava girecek öğrencinin yanında; sınava giriş belgesi, öğrenci kimlik kartı ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birinin (15 yaşından büyükler için mutlaka fotoğraf bulunduğu nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, ehliyet veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport ) olması gerekir.

  Sınav günü yanınızda yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

  NOT: Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

   

  Sınava gireceğim yeri nasıl seçebilirim?

  Sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girilerek çalışma takviminde belirtilen sürelerde sınav giriş yeri seçilir. Her dönem kayıt yenileme işlemini yapan öğrenci sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girerek iş takviminde belirtilen sürelerde ders seçme ve sınav yeri(merkezi) değişikliği yapabilir. Özellikle taşınma, askerlik, terhis vb. nedenlerle adresin değiştiği durumlarda sınav merkezinin mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir. Sınav merkezini değiştirmeyen öğrenci bir önceki seçtiği yerde sınava girmeye devam eder.

   

  "Türk Dili ve Edebiyatı 1" dersini başaramadım. Bu dersi başaramadan devamı olan "Türk Dili ve Edebiyatı 2" dersini seçebilir miyim?

  Dönemi gelen ders alttaki dersler ile birlikte seçilebilir.

   

  Kayıt olduğum dönem (Matematik 3, Coğrafya 4, Yabancı Dil 5 vb.) bazı dersler zorunlu derslerimin arasında gözükmüyordu. Kayıt yenilediğimde bu dersler zorunlu derslerimin arasında çıkmaya başladı. Bunun sebebi ne olabilir?

  Döneminden önce zorunlu dersler öğrencinin karşısına çıkmaz. Örneğin yeni kayıt yaptıran bir öğrencinin dönemi 1 ise bu öğrencinin karşısına Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersi çıkar, öğrenci kayıt yenileyip 2 döneme başlayınca bu defa Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersi de karşısına çıkar. Bu böyle 8 dönem oluncaya kadar devam eder. 8 dönem olan öğrencinin bütün dersleri karşısına çıkmıştır.

   

  Her dönem kültür derslerini (Fizik, Kimya, Matematik gibi...) seçmek zorunda mıyım?

  Evet, her dönem kayıt yeniledikten sonra sistemde ortak dersler kalmayıncaya kadar ve ortak veya seçmeli derslerden almanız gereken kredileri tamamlayıncaya kadar ders seçimi yapmak zorundasınız. Ders seçimi yapmaz iseniz sınavlara giremezsiniz.

   

  Lise diploması ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt yaptırdım. Zorunlu derslerim kısmında ''alan'' dersleri diye bir takım dersler var. Bunlardan sorumlu muyum?

  Lise diploması ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler uzaktan eğitim ile verilen alan derslerinden (Fıkıh, Siyer, Temel Dini Bilgiler vb.) sorumludurlar. Bu öğrenciler lise diplomalı olsalar bile bu dersleri sistemden seçip sınavlarına girmek zorundadırlar.

   

  Daha önce lise de okumuştum. Lise okurken başardığım dersler Açık Öğretim İmam Lisesinde geçerli olur mu?

  Daha önce okuduğunuz lisedeki başardığınız bütün kültür dersleri, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde kredi olarak değerlendirilir. Eğer daha önce İmam Hatip Lisesinde eğitim alınmışsanız buradaki başardığınız meslek derslerinizin de kredisi eklenir ve bu derslerin okul tarafından muafiyeti yapılır.

   

  Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler kültür derslerinden (Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı vb.) sorumlu mudur?

  Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler kültür derslerinden sorumlu tutulmazlar. Ancak uzaktan eğitim alan derslerinden sorumludurlar. Bu öğrenciler yüz yüze eğitimlerini tamamladıkları zaman mezun olurlar.

   

  İmam Hatip alanına kayıtlı bir öğrenciyim. Zorunlu dersler kısmında alan dersi olan dersler var. Bunlar nedir?

  İmam Hatip alanına kayıtlı öğrenciler alan derslerinin bir kısmını uzaktan eğitim ile alırlar, bu öğrenciler bu dersler için yüz yüze eğitime gitmezler. Bu derslerden aldıkları krediler alan kredilerine eklenir.

   

  Muaf olduğum dersin kredisini alabilir miyim?

  Muaf olunan dersin kredisi alınmaz. Bu derslerin kredisi seçmeli dersleri ile tamamlanabilir. Öğrenci isterse muaf olduğu dersi tekrar seçebilir. Başarır ise kredisini alır.

   

  Her dönem kaç kredilik ders seçebilirim?

  Ders seçimi yapmak için sisteme girildiğinde öğrencilik durumuna göre sistem farklı kredi miktarlarında ders seçme imkânı tanır. Sistemin izin verdiği maksimum kredi miktarı kadar ders seçimi yapabilirsiniz.

   

  Ortak derslerin hepsini başarmak zorunda mıyım?

  Ortak derslerden Türk Dili ve Edebiyatı dersleri başarılması zorunlu derstir ve muaf olunamaz. Ancak bu dersin dışındaki ortak derslerden üç kez sınavına girilen ve başarısız olunan dersten muaf olunur.

   

  Ortak dersleri nasıl seçebilirim?

  Kayıt yenileyen veya yeni kayıt olan öğrenciler Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi internet sayfasından "Sisteme Giriş/Öğrenci Girişi"  bölümünden Öğrenci Numarası ve Şifresi ile giriş yaparak kendi derslerini, sistemin izin verdiği maksimum kredi miktarında kendileri seçmelidir. Ders seçmeyen öğrenci sınava giremez.

   

  Sistemde ortak dersler var. Bu dersler nedir?

  Öğrencilerin uzaktan eğitim ile almaları gereken derslerdir. Bu dersler zorunlu dersler kısmında gösterilir.

   

  Yeni kayıt yaptırdım. Hemen arkasından kayıt yenileme yaptıracak mıyım?

  Örneğin 2019-2020 I. Döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler, 2019-2020 yılı I. Döneminde, yani aynı dönem için, kayıt yenileme yaptırmazlar. Ancak takip eden dönemlerde kayıt yenilemek zorundadırlar.

   

  Daha önce bir liseden mezun oldum. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt olabilir miyim?

  Daha önce bir lise bitiren (bu örgün eğitimde bir lise, Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesi de olabilir). Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt yaptırabilirler.

   

  Yeni kayıt yaptırdım. Öğrencilik durumum ''Ön kayıt öğrencisi'' olarak gözüküyor. Bu ne anlama gelmektedir?

  Okulların aldığı kayıtlarda e okul tasdiknamesi olmayan öğrenciler sistemde "ön kayıt öğrencisi" olarak görülür. Tasdiknameli gelen öğrencilerin tasdiknamesindeki veriler sisteme merkez kullanıcılar tarafından aktarılır ve öğrenci aktif yapılır. Ortaokul diplomalı veya lise diplomalı öğrencilerin belgeleri tamam ise bunlar da yine merkez kullanıcıları tarafından sistemde aktif öğrenci yapılır.

   

  Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine nerede kayıt yaptırabilirim?

  Açık Öğretim İmam Lisesine bulunduğunuz il/ilçede yüz yüze eğitim vermekle yetkilendirilmiş Anadolu İmam Hatip Liselerine, kayıt dönemlerinde giderek, kayıt/kayıt yenileme işlemini yaptırabilirsiniz.

   

  Yüz yüze eğitimi bitiren öğrenci "Yüz Yüze Eğitim İş ve İşlemleri Ücreti" öder mi?

  "Yüz Yüze Eğitim İş ve İşlemleri ücreti" yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerden alınan bir ücrettir. Yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrencilerden bu ücreti alınmaz. Ancak zorunlu ortak derslerden sınava girecek öğrenci kayıt yenileme ücretini yatırmak zorundadır.

   

  Yüz yüze eğitim bir öğretim yılında kaç dönem verilir?

  Yüz yüze eğitim bir öğretim yılı 18'er haftadan 2 dönem olarak verilir.

   

  Yazın, 3.Dönem Yüz yüze eğitim verilir mi?

  Eğitim öğretim yılı içerisinde, okulun fiziki şartların uygun olmayışı gibi çeşitli nedenlerle yapılamayan eğitim öğretim uygulamaları, yarıyıl ve yaz tatillerinde yoğunlaştırılmış eğitim yoluyla da yapılabilmektedir. Bunların dışında, söz konusu zamanlarda bir üst dönemin eğitim öğretiminin 3. dönem olarak yoğunlaştırılmış eğitim yoluyla yapılması mümkün bulunmamaktadır.

   

  I. Dönem yüz yüze eğitime gidemedim, II. Dönem devam edebilir miyim?

  Yüz yüze eğitimde alınan dersler yıl içerisinde birbirini tamamlayan derslerdir. Örneğin: örgün eğitimdeki 9. sınıf Arapça dersi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde Arapça 1 ve Arapça 2 dersi olarak okutulmaktadır. Öğrenci öncelikle Arapça 1 dersini sonraki dönemde ise Arapça 2 dersini almak zorundadır. Birinci dönem dersini almadan ikinci dönemin dersi alınamaz. Ancak; Birinci dönem dersini almış devamsızlık hariç başarısız olmuş öğrenciler 2. Dönemin dersini alabilirler. Birinci dönemde herhangi bir dersten devamsızlıktan başarısız olanlar aynı dersin ikinci dönemdeki devamını alamazlar.

   

  Kayıt olduğumuz dönemde 8 kişi ile yüz yüze eğitime devam ediyorduk şimdi sayımız düştü. Önümüzdeki dönemlerde yüz yüze eğitime devam edebilir miyiz?

  Eğitime başlanırken 8 kişilik grubun oluşması beklenir. Sekiz kişi ile başlayan öğrenci sayısındaki ilerideki zamanlarda düşme eğitimin devamına engel teşkil etmez.

   

  Yüz yüze eğitim ile alınacak dersler nasıl seçilir?

  Yüz yüze eğitim ile alınması gereken dersler, öğrencinin dönemine uygun olarak, bu eğitimin alınacağı okul tarafından seçilir. Öğrenci her dönem verilen dersleri okula devam ederek alır.

   

  Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?

  Yüze yüze eğitim; bir ders için kayıtlı en az sekiz kişiden oluşan grup ile birlikte örgün eğitimin başladığı hafta/hafta sonu başlar.

   

  Yüz yüze eğitim nedir?

  Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt olan öğrencilerin, öğretim programında yer alan yüz yüze alan ortak dersleri ile yüz yüze seçmeli alan derslerinin örgün eğitim veren imam hatip liselerinde devam ederek aldıkları eğitime denir.

   

  Askerliğimi erteleyebilir miyim?

  Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde kayıtlı öğrenciler 7179 sayılı Asker Alma Kanununa göre askerliklerini erteleyebilirler. Askerlik erteleme belgesini (EK - C2) e-devlet üzerinden veya kayıtlı oldukları yüz yüze eğittim okul/kurumlarından alabilirler.

   

  Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Nasıl temin edebilirim?

  E-devlet üzerinden veya kayıtlı olduğunuz yüz yüze eğitim kurumuna başvurarak öğrenci belgesi alabilirsiniz.

   

  Dosyası merkezde arşivlenen öğrencilerin belgeleri nasıl gönderilecektir?

  Öğrencilerin arşivde bulunan bütün belgeleri arşivde elektronik ortama aktarıldığından istenmediği sürece belge gönderilmesi yapılmayacaktır.

   

  Yüz yüze eğitimini bitiren öğrencilerin belgeleri ve dosyaları Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde nasıl gönderilir?

  Öğrencilerin bütün belgeleri elektronik ortama aktarılacağından, özellikle istenmediği sürece herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

   

  Hatalı yatırdığım ücretin iadesini alabilir miyim?

  Yeni kayıt veya kayıt yenileme ücreti yatırdığı halde bu ücret ile herhangi bir işlem yaptırmayanların bu döneme ait kayıt ücreti, öğrencilerin herhangi bir başvurusu alınmadan ilgili dönemin tüm işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına Ziraat Bankalarında iade işlemi yapılmaktadır. Öğrencilerin bu işlem için dilekçe vermelerine hesap numarası göndermelerine gerek yoktur. İşlem yaptırmadıkları sınav için o sınav sonuçları açıklandıktan sonra Ziraat Bankası şubelerinden herhangi birine giderek T.C. kimlik numaralarını ibraz edip ücretlerinin iade edilip edilmediğini öğrenebilirler (Sınav itiraz ücreti diye yatırılan ücretlerin geri iadesi yapılmamaktadır).

   

  Kimlik bilgilerimde değişiklik olduğunda ne yapmalıyım?

   Kayıtlı olduğunuz okul/kurumda, kayıt yenileme dönemlerinde kimlik bilgilerinizi güncelletmelisiniz. 

   

  Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde devam mecburiyeti var mı?

  Yüz yüze eğitim ile alınması gereken alan/dal derslerinde devam mecburiyeti vardır. Öğrenciler bu derslere okulun/kurumun belirlediği plan çerçevesinde hafta sonu veya akşamları devam etmek zorundadır.

   

  Şifremi unuttum. Ne yapmalıyım?

  Kayıtlı olduğunuz okul/kurum müdürlüğünden veya Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (MEBİM 444 0 632) telefon ile arayarak yeniden şifre almanız gerekiyor.

 • AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

  Açık Öğretim Ortaokulu ile ilgili her türlü haber, duyuru, kayıt ve sınav tarihleri, ders kitapları hakkındaki bilgilere nereden ulaşabilirim?

  Açık Öğretim Ortaokulunun https://aio.meb.gov.tr/  web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

   

  Mezun oldum tamamlama belgemi nereden alabilirim?

  Açık Öğretim Ortaokulundan mezun olan öğrenciler tamamlama belgelerini dönem sınavlarından sonra, dosyasının bulunduğu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden ve e-Devlet sisteminden alabilirler.

   

  Kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

  Kayıt Yenileme için bankalara sınav katılım bedelini yatıran öğrencilerimizin kaydı, ücret yatırılan günün ertesinde(tatil günlerinde ücret yatıranların kayıt yenilemesi ilk iş gününde) Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünce otomatik olarak yenilenerek AKTİF hale getirilecek, dersler de otomatik olarak sistem tarafından atanacaktır. Bu nedenle öğrencimizin kayıt ücretini yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuru yapmasına gerek yoktur. Sisteminde kayıtlı olduğu halde T.C Kimlik Numarası olmayan eski kayıtlı öğrencilerimizin sınav ücreti yatırmadan önce halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak T.C Kimlik Numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

   

  Ders seçme işlemi nasıl yapılır?

  İlk kayıt olan ve kayıt yenileten öğrenci bir üst sınıftan en fazla dört ders seçebilecektir. Ders seçimi yapılmadığı takdirde Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünce yapılacaktır.

   

  Adres ve sınav merkezimi değiştirmek istiyorum ne yapmalıyım?

  En yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne giderek adres ve sınav merkezi bilginizi değiştirebilirsiniz.

   

  Kimlik bilgilerimde değişiklik oldu ne yapmalıyım?

  En yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurarak kimlik bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde kayıtlı T.C Kimlik Numarası olmayan öğrencilerimizin sınav ücreti yatırmadan önce halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak T.C Kimlik Numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

   

  Açık Öğretim Ortaokulundan öğrenim belgesi(tasdikname) alarak ayrıldım. Tekrar kaldığım yerden eğitim öğretimime devam edebilir miyim?

  Açık Öğretim Ortaokulundan öğrenim belgesi alarak ayrılanlar, almış oldukları öğrenim belgelerinin asılları ile kayıt yenileme tarihlerinde, kendilerine en yakın Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurarak tasdiknamedeki öğrenci numarasından kayıt yenileme yaptırabilirler.

   

  Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgemin faydası var mıdır?

  3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi kanununa göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Eğitimi Merkezi (Çıraklık Eğitimi Merkezi) müdürlüklerince düzenlenmiş Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgesi olanlardan Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptıran öğrenciler, 6. sınıfının bütün derslerinden muaf sayılırlar. Varsa beşinci sınıf derslerini de alarak yedinci sınıftan itibaren Açık Öğretim Ortaokuluna devam ederler.

   

  Kimler ücret muafiyetinden yararlanabilir?

  a)Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası,

  b)Gazilerin kendisi ile eş, çocuk, anne veya babası,

  c)Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklâl Madalyası verilmiş olanlar,

  ç) 5385 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında olanlar,

  d) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,

  e)Tutuklu veya Hükümlü olanlar

  f) Islah Evinde kalanlar,

  g) 6284 sayılı Aile Koruma ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu Kapsamında olanlar,

  h)% 40 ve üzeri engelli olanlar,

  i) İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı olanlar.

   

  Sınavlarda hangi ünitelerden sorumluyuz?

  Dönem sınavına girilecek olan dersin bütün ünitelerinden sorumlu olunacaktır.

   

  Engelliyim, Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?

  %40 ve üzerinde engelli olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren vatandaşlarımız Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden sınav bedeli ödemeden faydalanabilirler. Kayıt dönemlerinde okulumuza kayıt olan öğrencilerimiz, engellerini beyan ederler ve özürlerini belgelerler. Müdürlüğümüz, sınav dönemlerinde bu öğrencilerimizin daha rahat ortamda sınava alınmaları için gerekli düzenlemeleri yapar. Örneğin; ortopedik engelli öğrencilerimizin giriş katında sınava alınmaları gibi. Ayrıca; kayıt döneminden sonra süreli veya geçici bir özrü oluşan öğrencilerimiz Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde uygun ortamda sınava alınmaları sağlanır.

   

  Tutuklu/hükümlüyüm, Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?

  Tutuklu veya hükümlüler, Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden yaralanabilirler. T.C. Adalet Bakanlığınca tüm cezaevi ve tutukevlerinde bir öğretmen görevlendirilmiştir. Cezaevi öğretmenleri bu öğrenciler adına öğrencilik işlemlerinin takibini yaparlar. Bu öğretmenler vasıtası ile adaylar Açık Öğretim Ortaokulunda okuyabilirler. Bu öğrencilerimizin sınavları bulundukları cezaevinde gerçekleştirilir.

   

  Açık Öğretim Ortaokuluna kaçıncı sınıftan başlayabilirim?

  Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt işlemi için başvuran öğrencilerin daha önceki öğrenim seviyelerini gösteren ve okullarından/kurumlarından almış oldukları belgelerinin asıllarını sunmak şartıyla; Beş yıllık ilkokul mezunu olanlar 6. sınıftan, ilkokulların 4. sınıfında başarılı olup 5.sınıfa geçenler 5. sınıftan, Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi başarı belge tarihi 17.09.2012 tarihinden önce olanlar 6. sınıftan, 17.09.2012 tarihinden sonra olanlar 5.sınıftan, İlkokul mezunları ile İlköğretim Okulları ve Ortaokulların 5. Sınıfını başarı ile tamamlayanlardan Ustalık, Kalfalık, Usta Öğreticilik Belgesi olanlar 7.Sınıftan, Dışarıdan Bitirme Belgesi olanlar başarısız oldukları dersin bulunduğu ilk sınıftan, Tasdikname belgesi (Öğrenim Belgesi) olanlar ise intibak işlemi sonucuna göre, belirlenen sınıftan eğitimlerine devam ederler.

   

  Açık Öğretim Ortaokulu yeni kayıt, kayıt yenileme başvuruları ve sınavları hangi tarihlerde yapılmaktadır?

  Yeni kayıt, kayıt yenileme başvuru ve sınav tarihleri Açık Öğretim Ortaokulu Web Sayfasında bulunan iş takviminde yayınlanır. Kayıt tarihlerini kaçıranlar o dönemin sınavına kesinlikle alınmayacaktır. Ancak bir sonraki dönem sınavına kayıt yaptırdıkları takdirde kayıt yaptırdıkları dönemin sınavına alınırlar.

   

  Kayıt yenileme için ne yapılmalıdır?

   Kayıt yenilemek için kayıt tarihlerinde kılavuzda belirtilen bankalardan birine T.C. Kimlik Numarası ile sınav bedelinin yatırılması yeterlidir. Öğrencimizin bilgilerinde herhangi bir değişiklik varsa halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde kayıtlı T.C Kimlik Numarası olmayan öğrencilerimizin sınav ücreti yatırmadan önce halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak T.C Kimlik Numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

   

  Kimler kayıt yenileme işlemi yapmalıdır?

  Öğrenciler mezun oluncaya kadar açıklanan kayıt tarihlerinde her dönem kayıt yenileme işlemi yapmalıdır. Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler dönem sınavlarına katılamazlar.

   

  İkinci Kademe Okur Yazarlık Belgesi Nereden Alınır?

  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden alınır.

   

  Açık Öğretim Ortaokuluna başvurular ve kayıt yenilemeler nerelerden yapılır?

  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine kayıt başvurusu yapılabilir.

   

  Yeni kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

  1. Öğrenim belgesinin aslı

  2. Fotoğraf

  3. Varsa Kalfalık, Ustalık Veya Usta Öğreticilik Belgesinin onaylı fotokopisi

  4. Varsa Özürlü Sağlık Kurul Raporunun onaylı fotokopisi

  5. Varsa Ücret Muafiyet Belgesinin onaylı fotokopisi

  6. Ad soyadı, doğum tarihi vb. değişiklik olması durumunda mahkeme kararının onaylı fotokopisi

   

   

  Kimler başvurabilir?

  Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlardan;

  a) İlkokul 4 üncü sınıfı tamamladığını belgelendirenler,

  b) Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,

  c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,

  d) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,

  e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar başvurabilirler.

  Ancak; tutuklu-hükümlülerde, ıslah evinde kalanlarda, İl/İlçe Özel Eğitim Kurul Kararı ile Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilenlerde ve Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlarda yaş şartı aranmaz.

 • AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

   

  Açık Öğretim Lisesine geçiş ve nakil yapabilecekler kimlerdir?

  -Sınıf tekrarına kalanlar

  -İkamet değişikliği nedeniyle devam edeceği aynı türden okul bulunmayanlar

  -Temel eğitimden mezun olup herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar

  -Deprem bölgesinde bulunan bazı il ve ilçelerdeki geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yoluyla eğitim hizmeti alanlar

  -Yurt dışında olması nedeniyle çeşitli mazeretleri bulunanlar

  -Uzun bir süreyi gerektiren hafızlık eğitimi bulunanlar

  -Milli sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılanlar

   

  Açık Öğretim Lisesi ile ilgili her türlü haber, duyuru, kayıt ve sınav tarihleri, ders kitapları hakkındaki bilgilere nereden ulaşabilirim?

  Açık Öğretim Lisesi https://aol.meb.gov.tr/  web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

   

  Üniversite başvurularında hangi kodları kullanmalıyım?

  Üniversite başvurularında Açık Öğretim Lisesinin kodlarını kullanmalısınız.

   

  Üniversite sınavlarına nereden başvuru yapabilirim?

  Mezun olmuş ve diplomasını almış öğrenciler ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir orta öğretim kurumundan başvuru yapabilirler.

   

  Geçici Mezuniyet Belgesi (Çıkma Belgesi) ile Üniversiteye kayıt yaptırabilir miyim?

  Geçici Mezuniyet Belgesi ile Üniversiteye kayıt yaptırabilirsiniz. Bu belgelerin 6 ay geçerlilik süresi vardır.

   

  Açık Öğretim lisesinde okuyorum. Üniversiteye başvurabilir miyim?

  Açık Öğretim Lisesine kayıtlı mezun olabilecek her öğrenci üniversite sınavlarına başvurabilir.

   

  Diplomam, Halk Eğitimi Merkezi tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne geri gönderilmiş. Diplomamı almak için ne yapmalıyım?

  Açık Öğretim Lisesinden 2005 yılından önce mezun olmuş ve diplomasını süresi içerisinde alamayıp Açık Öğretim Lisesine iade edilen öğrencilere ait söz konusu diplomalar şahsen veya posta ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurularak teslim alınabilir.

  Şahsen başvurularda diplomayı öğrencinin yerine bir başkası alacaksa, alacak kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

  Posta ile başvurularda diplomanın gönderilmesi istenilen Halk Eğitimi Merkezi belirtilmek kaydıyla istenen diploma ilgili merkeze gönderilmektedir.

   

  Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?

  Öğrencilerimizin Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne faksla, posta yoluyla veya Halk Eğitimi Merkezlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

   

  Çıkma Belgesini kaybettim, ne yapmalıyım?

  Açık Öğretim Lisesi diplomasını alabilmeniz için, daha önce almış olduğunuz çıkma belgesinin aslını geri vermeniz gerekiyor. Almış olduğunuz çıkma belgesini kaybettiyseniz, bir dilekçe ile Açık Öğretim Lisesine veya kayıtlı olduğunuz okul müdürlüğüne (şahsen veya noterden vekil tayin edilen kişinin) başvurarak diplomanızı alabilirsiniz.

   

  Diplomamı nasıl ve nereden alabilirim?

  Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitimi Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

   

  Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

   

  Mezun oldum. Geçici Mezuniyet Belgesini nasıl alabilirim?

  Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitimi Merkezlerinden alabilirler.

   

  Açık Öğretim Lisesini kaç dönemde bitirebilirim?

  Açık Öğretim Lisesine; kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.

   

  Toplam kaç kredi ile mezun olabiliyorum?

  Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir.

   

  Sınav soru/sonuçlarına nasıl itiraz edebilirim?

  Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir.

   

  İtirazlar için öncelikle, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin;

  1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler,

  2- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez,

  3- Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

   

  şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile sınav itiraz ücreti yatırılarak, örneği verilen dilekçe doldurulduktan sonra banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

   

  Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

  06500 Teknikokullar / ANKARA

   

  Sınav sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim?

  Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Ayrıca öğrenci sayfanızda "Öğrenci Genel Bilgileri" altında yer alan "Dönem Dersleri" kısmından da önceden girdiğiniz bütün sınav sonuçlarınızı görebilirsiniz. Ayrıca (MEBİM)  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632" (444 0 MEB) danışma hattını arayarak da sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

   

  Sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkiler mi?

  Hayır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

   

  Sınav günü yanıma hangi belgeleri almalıyım?

  Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

  NOT: Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

   

  Sınava gireceğim yeri nasıl tespit edebilirim?

  Sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girilerek çalışma takviminde belirtilen sürelerde sınav giriş yeri seçilir. Her sınav öncesi öğrenci sınav giriş yerini değiştirebilir. Özellikle taşınma, askerlik, terhis vb. nedenlerle adresin değiştiği durumlarda sınav merkezinin değiştirilmesi gerekmektedir. Sınav merkezini değiştirmeyen öğrenci bir önceki seçtiği sınav merkezinde sınava girmeye devam eder.

   

  Muaf olduğum dersin kredisini alabilir miyim?

  Muaf olunan dersin kredisi alınmaz. Bu derslerin kredisi seçmeli dersleri ile tamamlanabilir. Öğrenci isterse muaf olduğu dersi tekrar seçebilir. Başarır ise kredisini alır.

   

  Her dönem kaç kredilik ders seçebilirim?

  Öğrencilerimiz her dönem sınavı için 35 kredilik ders seçebilirler. Sistem sizi uyarıncaya kadar ders seçiniz.

   

  Ortak derslerin hepsini başarmak zorunda mıyım?

  Ortak derslerden Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu derstir. Bu derslerden muaf olunamaz. Ancak bu dersin dışındaki ortak derslerden 3 kez sınava girip başarısız olsa dahi bu derslerden muaf olur.

   

  Ortak dersleri nasıl seçebilirim?

  Kayıt yenileyen veya yeni kayıt olan öğrenciler sisteme girer ve kendi derslerini kendileri seçer. Dersleri seçilmeyen öğrenci sınava giremez.

   

  Sistemde ortak dersler var. Bu dersler nedir?

  Açık Öğretim Lisesinde alınması gereken zorunlu derslerdir.

   

  Askerliğimi erteleyebilir miyim?

  Açık Öğretim Lisesi öğrencileri Askerlik Kanunun ilgili maddesine göre askerliklerini erteleyebilmektedirler.

   

  Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Nasıl temin edebilirim?

  Kayıtlı olduğunuz Halk Eğitimi Merkezine başvurarak öğrenci belgesi alabilirsiniz.

   

  Kalfalık ve ustalık belgem var. Kültür derslerinden muaf olabilir miyim?

  Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir dersten muaf olamazlar.

   

  Hatalı yatırdığım ücretin iadesini alabilir miyim?

  Millî Eğitim Bakanlığı hesabına yatırılan ücretler Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir. Açık Öğretim Okulları öğrencilerimizin sehven yatırmış olduğu ücretler, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın MEB Döner Sermaye İşletmesi tarafından ilgililerin hesabına aktarılmaktadır. Açık Öğretim Okulları öğrencilerimiz hangi bankaya para yatırmış olurlarsa olsunlar, iadeler yalnızca T.C. Ziraat Bankasının merkezi ödeme sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. İade işlemi gerçekleştiğinde, Açık Öğretim Okulları öğrencilerimizin ücret yatırırken girmiş olduğu cep telefonu numarasına bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin ücret yatırırken geçerli ve güncel bir cep telefonu numarası bildirmesi zorunludur.

   

  Yeni kayıt yaptırdım. Hemen arkasından kayıt yenileme yaptıracak mıyım?

  Örneğin 2017-2018 1. Döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler,  bu dönemi takip eden dönemlerde kayıt yenilemek zorundadır.

   

  Yeni kayıt yaptırdım. Öğrencilik durumum ''Ön kayıt öğrencisi'' olarak gözüküyor. Bu ne anlama gelmektedir?

  Okul tarafından alınan kayıtlar, öğrencinin bilgileri sisteme aktarılıncaya kadar ön kayıt olarak gözükür. Tasdiknameli gelen öğrencilerin tasdiknamesindeki veriler sisteme okul tarafından aktarılır ve öğrenci Aktif öğrenci yapılır. Ortaokul diplomalı veya lise diplomalı öğrencilerin belgeleri tamam ise bunlarda sistemde aktif öğrenci yapılır.

   

  Açık Öğretim Lisesine nerede kayıt yaptırabilirim?

  Açık Öğretim Lisesine Halk Eğitimi Merkezlerinde kayıt yaptırabilirsiniz.

   

  Kimlik bilgilerimde değişiklik olduğunda ne yapmalıyım?

  Kayıtlı olduğunuz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde kayıt yenileme dönemlerinde kimlik bilgilerinizi güncelletebilirsiniz.

   

  Şifremi unuttum. Ne yapmalıyım?

  Kayıtlı olduğunuz okul/kurum müdürlüğünden veya Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (MEBİM 444 0 632) telefon ile arayarak yeniden şifre almanız gerekiyor.

TEMEL EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında ek ders ücreti ödenmekte midir?

  Bakanlığımıza bağlı her tür ve kademedeki yönetici ve öğretmenlere Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen ve yöneticilerine Bakanlar Kurulunun 1.12.2006 tarih ve 11350 sayılı kararı uyarınca ek ders ödemesi yapılmaktadır. İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında görev alan öğretmenlere de söz konusu kararda yer alan 8. maddenin 7. bendine istinaden ek ders ücreti ödenebilmektedir

 • İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında okul yöneticileri ders görevi alabilirler mi?

  İlkokullarda Yetiştirme Programına dair iş ve işlemler İlköğretim Kanunu, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu Yönergede yer alan 14. maddenin 6. bendinde de ifade edildiği üzere, İYEP’in uygulanmasında “öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf öğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenler” görev alabilmektedirler.

 • İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında ek hizmet puanı verilmekte midir?

  19 Haziran 2020 tarih ve 31160 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2 inci maddenin 5 inci fıkrasında “Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.” ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında görev alan öğretmenlere de ek hizmet puanı verilmektedir.

 • Öğrencilerin Geçmiş Eğitim ve Öğretim Yıllarında Gerçekleştirdiği Etkinlikler Modüle İşlenecek mi?

  Sosyal etkinlik girişleri, ilgili eğitim-öğretim yılını kapsayacak olup, geçmişe dönük yapılmayacaktır.

 • Yanlış Girilen bir Sosyal Etkinlik Bilgisi Tekrar Güncellenebilir ya da Silinebilir mi?

  Modüle hatalı bir etkinlik girişi yaptığınızda, sosyal etkinlik kurulu başkanı (Okul müdürü ya da görevlendirilen müdür yardımcısı) tarafından “Sosyal Etkinlik Tamamlama” sekmesinden etkinlik onaylanmadan önce, girdiğiniz etkinlik ile ilgili güncelleme ya da silme yapabilirsiniz. Sosyal etkinlik kurulu başkanı tarafından etkinlik onaylandıktan sonrasında etkinliğin silinmesi veya güncellenmesi istendiğinde tekrar sosyal etkinlik kurulu başkanı tarafından gerekçesi ile birlikte etkinlik reddedilir. Red işleminden sonra silme veya güncelleme işlemleri yapılabilir.

 • Öğrenci nakil giderse Sosyal Etkinlik Modülü'nde nasıl bir işlem yapılmalıdır?

  Öğrencilerin sosyal etkinlik girişlerinin öğrenim gördüğü okulunda yapılması esastır. Bu doğrultuda nakil giden öğrencilerin okuldan ayrılmadan önce sosyal etkinlik girişlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sosyal etkinliği tamamlanmış ancak etkinlik bilgileri modüle işlenmeden nakil gitmiş öğrencilerin sosyal etkinlik girişleri velinin talebi üzerine etkinliği gerçekleştirdiği okulda sosyal etkinlik kurulunun uygun görmesi ve okul müdürünün onayı ile sosyal etkinlik kurulu başkanı(okul müdürü ya da ilgili müdür yardımcısı) tarafından Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir. Nakil gidilen okul, öğrencinin önceki okulunda gerçekleştirdiği sosyal etkinlikleri modüle işleyemez. Merkezî Etkinliklerde öğrenci hem nakil geldiği hem de nakil gittiği okullarda aynı etkinliği gerçekleştirebilir. Bu durumlarda, öğrencinin nakil geldiği okuldaki gerçekleştirdiği etkinliğin temsil ve etkinlik düzeyi daha yüksek ise önceki okulundaki aynı etkinliğe ait bilgilerin sildirilmesi ve nakil geldiği okulda yeniden girilmesi gerekmektedir. Bunun için nakil gidilen okul, öğrencinin önceki okuluna bu durumu belirten talep yazısı yazmalıdır. Sosyal Etkinlik Girişi Ekranında yer alan “Sosyal Etkinlik Nakil Olan Öğrenci Bilgi Girişi” bölümünde nakil olan öğrenciye ait etkinlik girişi yapılabilir. 

 • Sosyal Etkinlik Modülü 'ne Nasıl Ulaşırım?

  Sosyal Etkinlik Modülü, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde, temel eğitim kurumları için “İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri”, ortaöğretim kurumları için ise “Ortaöğretim Kurum İşlemleri”, “Sosyal Etkinlikler” sekmeleri altında yer almaktadır. Söz konusu bölümde “Sosyal Etkinlikler” sekmesini göremiyorsanız okul müdürlüğü ile iletişime geçerek e-Okul Yönetici Modülü ekranından gerekli yetkilendirmenin yapılmasını sağlayanız.

 • Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu (Ek-1) Nedir?

  Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu (Ek-1) öğrencilerin okul dışında bireysel olarak gerçekleştirdiği etkinlikleri belgelendirebilmeleri için gereklidir. Öğrencinin Okul Dışı Bireysel Etkinlikler kapsamında yürüttüğü bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda ve toplum hizmeti çalışmalarında katılım sağladığına, performans gösterdiğine veya ürün ortaya koyduğuna ilişkin kurum ve kuruluşlardan aldığı belgedir. Çeşitli yarışmalarda derece alındığı takdirde Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu (Ek-1) kullanılmayacak olup öğrencinin derece aldığını gösterir belgenin veli tarafından okul müdürlüğüne iletilerek Modüle elektronik ortamda sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından yüklenmesi gerekmektedir.

 • Öğrencilerin Gerçekleştirdiği Etkinliklerin Hangi Etkinlik Alanı veya Kategorisine Dâhil Olduğuna Karar Veremedim. Ne Yapmalıyım?

  Sosyal Etkinlik Modülü için hazırlanan e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü Kılavuzu’nu inceleyin. Yine de karar veremediğiniz takdirde kılavuzda belirtilen iletişim yollarını kullanarak, sorunuza çözüm bulabilirsiniz.

 • Okul Dışı Bireysel Etkinlikler nedir?

  Öğrencilerin, kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul dışında velisinin bilgisi dâhilinde katıldıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen veya izin verilen sosyal etkinliklerdir. Öğrencilerin Okul Dışı Bireysel Etkinlik kapsamında katıldıkları etkinlikler, “Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu” (Ek-1) ile belgelendirilir ve ilgili kurum/kuruluş tarafından onaylanır. Daha açık bir ifadeyle öğrenciler, okul dışında Bakanlığımızca 15 inci maddede liste verilen kurum kuruluşlar aracılığı ile merkezî veya taşra mülkî amir tarafından izinli/onaylı etkinliklere katılım sağladığı/ürün ortaya koyduğu/performans gösterdiği takdirde Okul dışı Bireysel Etkinlik gerçekleştirmiş olur. Öğrenciler okul dışı bireysel etkinlik olarak herhangi bir yarışmaya katılmış ve yarışmada derece almış ise aldığı dereceyi gösteren belge, Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu yerine kullanılır. Anlaşılacağı üzere derece alındığı takdirde Sosyal Etkinlik Bilgilendirme formuna ihtiyaç duyulmamaktadır. Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu veli tarafından eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilir.

 • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez veya Taşra Teşkilatlarınca Merkezi Etkinlikler Modüle Nasıl Tanımlanır?

  Merkezî Etkinlik tanımlaması, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında birim amirinin uygun gördüğü kurum temsilcisi tarafından etkinliğin DYS üzerinden yapılan duyurusuyla eş zamanlı olarak e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde sırasıyla “Bakanlık/MEM İşlemleri”, “Sosyal Etkinlikler” ve “Sosyal Etkinlik Tanımlama” sekmelerini seçerek açılan ekranda bulunan ilgili alanları eksiksiz doldurulması ve kaydedilmesi suretiyle tanımlanır.

 • Sosyal Etkinlik Türleri Nelerdir?

  Okul Etkinlikleri, Merkezî Etkinlikler ve Okul Dışı Bireysel Etkinliklerdir. Ayrıntılı bilgi “Sosyal Etkinlik Modülü” sekmesinde yer almaktadır

 • İlköğretim burs ücretleri ne zaman yatmaktadır?

  İlköğretim burs ücretleri her ayın 20'sinden sonra hesaplara aktarılmaktadır.

 • Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetleri nasıl olmalıdır?

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci, ikinci fıkralarında; "4 üncü maddede yer alan sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbesttir. Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara aykırı olmamak kaydıyla, velilerin yüzde ellisinden fazlasının muvafakati alınarak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına dair usul ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönerge ile belirlenir." hükümleri kapsamında kılık kıyafet düzenlenmesi yapılmaktadır. Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde; Öğrenciler; a) Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamaz. b) İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemez, c) Yırtık ve delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez, ç) Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez

 • Eğitim öğretim çağındaki iki kardeş aynı okula devam edebilir mi?

  Yeni okul açılması veya kayıt alanının değiştirilmesi sebebiyle farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeşlerin nakilleri, velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin okuluna yapılır.

 • Taşıma yoluyla eğitim yapılan okullar bünyesinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri ders saati bittiği halde okul çıkış saatine kadar okulda bekletilebilirler mi?

  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. maddesinin ikinci fıkrasındaki "Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar." hükmü gereği okul öncesi öğretmenleri nöbet görevlerini sadece okul öncesi öğrencilerinin olduğu alanlarda, ders başlamadan önce ve ders başlamadan sonra yerine getirirler. Ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerin ders bitimindeki nöbet görevleri 50’şer dakikalık günlük 6 etkinlik saati derslerinin bitiminden sonra başladığı için bu öğretmenlere, diğer öğrencilerin (ilkokul, ortaokul, lise) son ders bitimi dikkate alınarak ve diğer sınıfların son ders çıkışına kadar bekletilerek nöbet görevi verilemez

 • Okullarda ahlak/adabı muaşeret eğitimi veriliyor mu?

  İlkokul ve ortaokullarda uygulanan öğretim programlarında; anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, öğrenmeyi öğrenme, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojideki yetkinlik, dijital yetkinlik, kültürel farkındalık ve ifade, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlik ile girişimcilik ve inisiyatif alma olmak üzere 8 anahtar yetkinlik esas alınmıştır. Öğretim programlarında doğruluk, dürüstlük, millet sevgisi, merhamet, paylaşmak, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımlaşma, bağışlama, cömertlik, çalışkanlık, bağışlama, dostluk, emaneti koruma, görgülü olma, güvenirlik, iyi niyet, kadirşinaslık, vefa vb. değerlere yer verilmiş olup bu konular ders kitaplarında da anlatım, etkinlik ve görsellerle desteklenmiştir. 

 • Okullarda ders kitapları dışında yardımcı kaynak kullanılabilir mi?

  Okullarımızda ders kitapları dışında yardımcı kaynak kitap alınması ve kullanımı konusunda öğrencilerimizin zorunlu tutulmaması gerektiği il millî eğitim müdürlüklerine gönderilen resmi yazılarda belirtilmiştir. Okullarımıza gönderilen açıklamalarda Bakanlığımızca hazırlanan ve kitap, haber, görsel, video, ses, dergi, doküman, yarışma, uygulama vb modüllerin bulunduğu, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikleri sürekli geliştirilmeye devam eden ve öğretmen ve öğrencilerimizin hizmetine ücretsiz olarak sunulan EBA (http://www.eba.gov.tr)’ya yönlendirilmeleri önerilmiştir.

 • Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim uygulaması kapsamında ders saatleri nasıl ayarlanmaktadır?

  Velilerin talepleri doğrultusunda, okulun imkân ve şartları da dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 22.12.2020 tarihli ve 40 sayılı Kararı Eki “İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinin Açıklamalar bölümünün 7. maddesi doğrultusunda isteyen okulların 5'inci sınıflarının tamamında veya belirlenen şubelerinde haftada 18 saate kadar yabancı dil eğitimi uygulanmaktadır. 5. sınıf yabancı dil ağırlıklı eğitim yapılacak sınıflarda haftalık ders çizelgesi aşağıdaki ders saatleri değiştirilmeden uygulanmakta ve yabancı dil saati buna göre belirlenmektedir. Matematik -5 Ders Saati Türkçe- 6 Ders Saati Seçmeli Dersler-4 Ders Saati Fen Bilimleri- 4 Ders Saati Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi- 2 Ders Saati Sosyal Bilgiler -3 Ders Saati *Okullar 5. sınıflar için kendi belirlemiş oldukları yabancı dil ders saatini ve ders programını e-okul sisteminde tanımlanmış olan ekrana işleyebilmektedir. “e-Okul Kurum İşlemleri - Ders İşlemleri - Yabancı Dil Program Seçimi” 

 • İlkokul mezun belgesini nereden alabilirim?

  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “74 üncü maddesine göre; (1) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulunu 2012 yılından önce bitiren ve zamanında okuldan diplomasını alamayan veya kaybedenlerden; belgenin talep edildiği okulun bulunduğu ilde yaşayanlar okul müdürlüğüne, farklı bir ilde bulunanlar ise bulundukları il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bir dilekçe ile şahsen başvurur. Başvuru yapılan il/ilçe millî eğitim müdürlüğü talebi gerçekleştirmek üzere ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapar. Okul müdürlüğünce, kayıtlara göre dilekçe sahibinin aldığı belge ve diploma ile başka bir okula yazılmadığı belirlendikten sonra, dilekçenin altına veya arkasına, onaylı Diploma Kayıt Örneği EK-14 verilir. Durum, o döneme ait diploma defterine veya öğrenci kütük defterine işlenir. Aldığı belgeyi kaybedene, aynı yöntemle yeniden belge verilir. (2) Savaş, sel, deprem, yangın ve benzeri nedenlerle okul kayıtlarının yok olması hâlinde, belgesini kaybedene öğrenim durumunu kanıtlaması şartıyla Kayıtları Yok Olanlara Verilecek Belge Örneği EK-15 düzenlenir. (3) e-Okul sisteminde kaydı bulunanlardan öğrenim belgesi veya diplomasını kaybedene bu madde hükümleri çerçevesinde e-Okul sistemi üzerinden onaylı belge verilir.” hükmü doğrultusunda iş ve işlemleri yapılmaktadır.

 • Yurt dışında öğrenim gören öğrencinin Türkiye'deki okula kayıt denklik işlemleri nasıl yapılmaktadır?

  Öncelikle öğrencilerin yurt dışında almış oldukları eğitimin ülkemizde hangi sınıf seviyesine tekabül ettiğinin tespitinin yapılması adına denklik işlemler yapılarak sınıf seviyesinin belirlenmesi gerekmektedir. Denklik işlemlerine ilişkin olarak Bakanlığımız https://edenklik.meb.gov.tr/ internet sayfası üzerinden gerekli bütün bilgilere ulaşılabilmektedir.

 • Nöbetçi öğretmenin öğle arasında nöbeti devam eder mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında; “İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili eğitim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Ayrıca normal eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi nöbetçi öğretmenlerin dinlenme süreleri göz önünde bulundurularak dönüşümlü ve dengeli olacak şekilde okul idaresi tarafından düzenlenir.” hükmü doğrultusunda dönüşümlü olarak nöbet görevi devam eder

 • İlkokullarda sınıf tekrarı yapılabilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.” hükmü kapsamında ilkokulda sınıf tekrarı yapılmaktadır. İlkokulda öğrencisine sınıf tekrarı yaptırmak isteyen velilerimizin yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda en geç öğrenim görmekte olduğu ders yılı sonuna kadar okul müdürlüğüne yazılı dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir. Geçmiş eğitim öğretim dönemine ait sınıfı tekrarı talepleri dikkate alınmayacaktır.

 • Seçmeli derslerin seçimi nasıl yapılmaktadır? Öğrenciler istedikleri seçmeli dersleri seçebilirler mi?

  22.12.2020 tarihli ve 40 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki “İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin 2. maddesinde; "Okullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten bir grup oluşturacaktır. Öğrenciler, kendi okullarında okul yönetimi tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçecektir." ifadesine yer verilmiştir. Bununla birlikte bir sonraki eğitim öğretim yılı için seçmeli derslerin seçiminde uyulacak usul ve esaslarla ilgili Bakanlığımızca her yıl Aralık-Ocak ayı içerisinde yapılmaktadır.

 • İlkokul ve ortaokullarda ders ve teneffüs süreleri ne kadardır?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde; “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır. Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilir. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır.” hükümleri doğrultusunda ders ve teneffüs süreleri düzenlemektedir.

 • Okula başlama yaşı nasıl belirlenmektedir?

  Anayasamızın 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 3.maddesinde (Değişik:27/6/2019-7180/2 md.) ’’ Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydının ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir. ’denilmektedir. İlköğretim Kurumlarına kayıtlar Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre yapılan iş ve işlemler aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, beşinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri, altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir. b) Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir. c) İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır. ç) Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir. d) Eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüremeyecek durumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunanlar ile birden çok yetersizliği olan çocuklar, bu kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilir." İlkokula kayıt: "a) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir. b) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler."

 • Okula yeni kayıt için hangi bilgi/ belge talep edilir?

  Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez. Kayıt, Aidat, Katkı ve Bağış Ücretleri Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 inci maddesinde "İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır." denilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz." hükmü yer almaktadır. Ayrıca 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 16. maddesinde; "Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz. Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır

 • Adrese dayalı okul kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?

  Öğrencilerin, yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere mart ayında il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen öğrenci yerleştirme komisyonu oluşturulur. Kayıt alanı belirlenecek okulların müdürlerinin de görüşleri alınır. Gerek görülmesi hâlinde görüşleri alınmak üzere ilgili yerleşim biriminin köy/mahalle muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de toplantıya davet edilebilir. Komisyon, okulların fiziki kapasite ve ulaşım imkânlarını dikkate alarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını belirler ve e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin ilgili bölümüne işler. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılan çalışmalar ile okullarımızın kayıt bölgeleri oluşturulmaktadır. Oluşturulan kayıt bölgeleri neticesinde Bakanlığımızca Temmuz ayının ilk iş gününden itibaren e-Kayıt sonuçları ilan edilir. Velilerimiz e-Devlet Kapısı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetleri altında yer alan “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” ekranından öğrencilerinin hangi okul öncesi, ilkokul ve ortaokula kaydının yapılacağı bilgisine erişim sağlayabilmektedir

 • İlkokul öğrencilerimizi akademik olarak desteklemek için hangi çalışmalar gerçekleştiriliyor ?

  Özellikle kırsal bölgelerde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilerimiz için Türkçe (1-2-3-4. sınıflar ve ilk okuma yazma), Matematik (1-2-3-4. sınıflar), Fen Bilimleri (3-4. sınıf), Hayat Bilgisi (1-2-3. sınıf), Sosyal Bilgiler (4. sınıf) alanında 17 adet çalışma kitabı öğretmenlerin ödevli saatlerde de kullanabileceği ve öğrencilerin bireysel veya grupla gerçekleştirebileceği etkinlikler esas alınarak öğrencilerin ihtiyaçlarına ve hazır bulunuşluklarına uygun şekilde hazırlanmıştır. Materyaller 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk kez bastırılmış ve birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullardaki öğrencilerimize dağıtımı tamamlanmıştır. Bununla birlikte tüm ilkokul öğrencilerimizin de kullanımı için EBA ile birlikte http://tegmmateryal.eba.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır. İlkokulda her bir sınıf seviyesinde ayrı ayrı olmak üzere Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerine yönelik olmak üzere hazırlanan 14 çeşit çalışma kitabı ilk kez basımı yapılarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize ücretsiz verilmiştir. Materyaller ayrıca EBA’da yayınlanmıştır. İlkokul Türkçe, Matematik, Müzik ve İngilizce vb. derslere yönelik pedagojik yaklaşımı kuvvetli, kavramsal derinliği önde tutan, konu bütünlüğü taşıyan, yüksek etkileşimli dijital içerik çalışmaları da devam etmekle birlikte simülasyon, animasyon, video, ses, infografik, infovideo, eğitsel oyun, etkileşimli uygulama, 3 boyutlu uygulamalar gibi gerçek yaşamla bağlantılı olarak hazırlanan içeriklerden Kurulca onaylananlar EBA’da yayınlanmıştır. Yabancı dil eğitiminde yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırmaya yönelik, öğretmen ve öğrencilerimizin gereksinimlerine cevap verecek nitelikte kademelere göre farklılaşan içerikler oluşturulması amacıyla 4 temel beceriye (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) odaklanan İngilizce dersi etkinlik kılavuzları ilkokul 2., 3. ve 4. sınıf seviyeleri için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Ayrıca, 34 tema çerçevesinde görselli kelime kartları hazırlanmıştır. 

 • Ortaokul öğrencilerimizi akademik olarak desteklemek için hangi çalışmalar gerçekleştiriliyor?

  Öğrencilerimizi yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde akademik olarak desteklemek ve derslerin işlenişindeki verimliliği artırabilmek amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Buna göre ortaokul öğrencilerimize yönelik; Ortaokulda her bir sınıf seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde çalışma sayfaları şeklinde 112 fasikülden oluşan 16 kitap hazırlanmış, EBA ile birlikte http://tegmmateryal.eba.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır. Ortaokul Türkçe, Matematik, Müzik ve İngilizce vb. derslere yönelik pedagojik yaklaşımı kuvvetli, kavramsal derinliği önde tutan, konu bütünlüğü taşıyan, yüksek etkileşimli, simülasyon, animasyon, video, ses, infografik, infovideo, eğitsel oyun, etkileşimli uygulama, 3 boyutlu uygulamalar gibi gerçek yaşamla bağlantılı olarak hazırlanan içerikler EBA’da ve http://tegmmateryal.eba.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır. Yabancı dil eğitiminde yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırmaya yönelik, öğretmen ve öğrencilerimizin gereksinimlerine cevap verecek nitelikte kademelere göre farklılaşan içerikler oluşturulması amacıyla 4 temel beceriye (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) odaklanan İngilizce dersi etkinlik kılavuzları ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Ayrıca, 34 tema çerçevesinde görselli kelime kartları hazırlanmıştır.

 • Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim uygulamasına yönelik öğretim programı ile materyallere nasıl ulaşabilirim?

  Yabancı Dil Ağırlıklı öğretim programına tegm.meb.gov.tr adresinden “yayınlarımız” bölümünden ulaşılabilmektedir. Söz konusu öğretim programına uygun ve alternatifli olarak hazırlanan destek materyallerine ise EBA ile birlikte tegm.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 • İlkokula kayıt erteleme için rapor alınabilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde ; “İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.” hükümleri kapsamında ilkokula kayıt işlemleri yapılmakta olup söz konusu maddenin (b) bendinde yapılan 10/7/2019 tarihli değişiklikle sağlık raporu istenmesi uygulaması kaldırılmıştır.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt yaşı nedir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendindeki “Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânların yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilir.”, (b) bendindeki “Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.” ve (c) bendindeki “İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.” hükümleri gereği okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanındaki 57-68 aylık çocukların kaydı yapıldıktan sonra okulun fiziki imkânları yeterliyse yine büyük yaşlardan başlanarak 36 aya kadar olan çocukların da kaydı yapılabilir. Örneğin 2023-2024 eğitim öğretim yılında anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına öncelikli olarak 2018 doğumlu çocuklar kaydedilir. 2018 doğumlu çocukların kaydı tamamlandıktan sonra fiziki mekânları uygun olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2020 arasında doğan çocuklar, ana sınıflarına ise 2019 doğumlu çocuklar kaydedilir. Bir okulun kayıt alanında, bir sonraki yıl ilkokula başlayacak kayıtsız çocuklar varken daha küçük çocuklar için sınıf açılması mevzuata aykırı bir işlem olacaktır.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında kayıt veya aidat ücreti alınır mı?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 67’nci maddesinin birinci fıkrasına göre “Okul öncesi eğitim hizmeti resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir."

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında ikili eğitim yapılması zorunlu mudur?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı 6. maddesinin (a) bendinde yer verilen “okul öncesi eğitim kurumlarında güne başlama oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılmamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunludur.” ifadesi gereği ve üst politika belgelerinde Bakanlığımızın her eğitim kademesinde olduğu gibi okul öncesi eğitimde de tüm okullarda normal eğitime geçmek hedefi doğrultusunda okul öncesi eğitimde normal eğitim yapılması esastır. Ancak okul öncesi çağ nüfusunun fazla, derslik sayısının yetersiz olduğu yerleşim yerlerinde normal eğitim yapıldığında okula gelemeyecek 5 yaş çocuklar varsa normal eğitim yapılması mümkün değildir. Yine okulun kayıt alanındaki 5 yaşında olan bütün çocuklar kayıt edilmiş olmasına rağmen 4 veya 3 yaş çocukların kayıt talebi varsa bu çocukların da eğitimi için ikili eğitim yapılabilir.

 • Okul öncesi eğitimde çocukların yerleştirileceği kurumlar neye göre belirlenir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "Öğrencilerin, yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere mart ayında il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen öğrenci yerleştirme komisyonu oluşturulur. Kayıt alanı belirlenecek okulların müdürlerinin de görüşleri alınır. Gerek görülmesi hâlinde görüşleri alınmak üzere ilgili yerleşim biriminin köy/mahalle muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de toplantıya davet edilebilir." hükmü gereği okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına devam edecek olan çocukların kayıt edileceği okullar belirlenip e-Okul sistemine işlenir. Okul öncesi eğitim isteğe bağlı bir kademe olmasına rağmen bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak olan her çocuk, yerleşim yeri adresinin yakınındaki bir okul öncesi eğitim kurumunun aday kayıt sistemine düşmektedir. Çocuğun hangi okulun aday kayıt sisteminde olduğu en yakın okul öncesi eğitim kurumundan ya da yerleşim yeri adresinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden öğrenilebilir.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında bir şubede kaç çocuk bulunabilir?

  Ancak okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulunması hâlinde bir grup oluşturularak ana sınıfı açılabilecektir. 

 • Okul öncesi eğitim kurumları kayıtlar nasıl yaptırılır? Okul öncesi eğitim kurumlarında nakil nasıl yapılır?

  Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların kayıtları Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin birinci fıkrasındaki “(Değişik:RG-25/6/2015-29397) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin 11’inci maddesinin beşinci fıkrasının (e) bendindeki “Çocuğun aday kaydı e-Okul sistemi üzerinden alınır. Kesin kaydı yapılan çocukların velilerine Acil Durumlarda Başvuru Formu EK-1doldurtularak Sözleşme EK-2 imzalanır.” hükmü gereği yapılır. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında öğrenci nakli Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 12’nci maddesindeki “(1) Okul yönetimi, bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddelerinin ilgili hükümlerindeki şartları taşıyan öğrencinin naklini, öğrenci velisinin başvurusu üzerine e-Okul sisteminde gerçekleştirir. (2) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) Nakiller eylül ayının ilk iş günü başlar ve ders yılı sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre aranmaz. (3) İller arası nakillerde en çok beş günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.” hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Yine aynı Yönetmeliğin 11’inci maddesinin beşinci fıkrasının (f) bendindeki "Kayıtlarda bir sonraki eğitim ve öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak çocuklar ile okulun bulunduğu kayıt alanındaki çocuklara öncelik tanınır...." ifadesi gereği çocukların öncelikle kayıt alanındaki okula kayıt edilmesi gerekmekle birlikte fizikî mekanı müsait olan kayıt alanı dışındaki okul öncesi eğitim kurumlarına nakil yaptırılması da mümkündür.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlik saati süreleri nasıldır? Okul öncesi eğitim kurumlarında teneffüs yapılabilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı 6. maddesinin (a) bendinde yer verilen “okul öncesi eğitim kurumlarında güne başlama oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır.” ifadesi gereği okul öncesi eğitim kurumlarında eğitimin aralıksız olacak şekilde ve her bir etkinlik saatinin 50 dakika olacak şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu maddeden okul öncesi eğitim kurumlarında teneffüs uygulaması bulunmadığı ve etkinlik saatlerinin güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerdiği anlaşılmaktadır. Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de okul öncesi eğitimde yaş grubunun küçük olmasından dolayı etkinlik saatleri; beslenme, dinlenme, serbest etkinlik gibi faaliyetleri de kapsayacak şekilde bütüncül bir şekilde uygulanmaktadır. Her mesleğin kendine has özelliği ve zorunlulukları olduğu gibi etkinliklerin kesintisiz ve bütüncül olarak yürütülmesi de okul öncesi eğitimin bir özelliği ve gereğidir. Henüz öz bakım becerileri gelişmemiş çocuklara öğretmen gözetim ve denetimi olmaksızın teneffüs yaptırılması pedagojik açıdan uygun değildir.

 • Okul öncesi öğretmenleri teneffüslerde koridorda, katlarda ve bahçede nöbet tutarlar mı?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar." hükmü gereği okul öncesi öğretmenleri nöbet görevlerini sadece okul öncesi öğrencilerinin olduğu alanlarda, ders başlamadan önce ve ders bitiminden sonra yerine getirirler. İlgili okulun teneffüs saatlerinde okul öncesi öğretmeni kendi sınıfında çocukların başında olduğu için teneffüs nöbetini de fiili olarak tutmuş sayılmaktadır. Yönetmelik hükmü gereği bu öğretmenlere, dersler başlamadan önce veya ders saatlerinden sonra okul öncesi öğrencilerinin olmadığı katlarda, koridorlarda veya bahçelerde nöbet tutturulması, okulun teneffüs saatlerinde nöbet görevi adı altında sınıflarından dışarıda görev verilmesi mümkün değildir. Okul öncesi öğretmenlerinin nöbet görevi; diğer öğretmenlerin nöbetlerinde olduğu gibi derslerin başlamasından 30 dakika önce başlar, anaokulu, ana sınıfı veya uygulama sınıfının son dersinin bitiminden 30 dakika sonra da sona erer. İlgili okulun öğretmenler kurulunda alınan karara göre bu süreler 15 dakikadan az olmamak üzere kısaltılabilir. Ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerin ders bitimindeki nöbet görevleri 50’şer dakikalık günlük 6 etkinlik saati derslerinin bitiminden sonra başladığı için bu öğretmenlere, diğer öğrencilerin (ilkokul, ortaokul, lise) son ders bitimi dikkate alınarak ve diğer sınıfların son ders çıkışına kadar bekletilerek nöbet görevi verilemez

 • Taşıma yoluyla eğitim yapılan okullar bünyesinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri ders saati bittiği halde okul çıkış saatine kadar okulda bekletilebilirler mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. maddesinin ikinci fıkrasındaki "Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar." hükmü gereği okul öncesi öğretmenleri nöbet görevlerini sadece okul öncesi öğrencilerinin olduğu alanlarda, ders başlamadan önce ve ders bitiminden sonra yerine getirirler. Ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerin ders bitimindeki nöbet görevleri 50’şer dakikalık günlük 6 etkinlik saati derslerinin bitiminden sonra başladığı için bu öğretmenlere, diğer öğrencilerin (ilkokul, ortaokul, lise) son ders bitimi dikkate alınarak ve diğer sınıfların son ders çıkışına kadar bekletilerek nöbet görevi verilemez

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuk kulübü açılabilir mi?

  Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuk kulüpleri gerekli şartların sağlanması durumunda açılabilir. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “Alan taraması yapılarak, çağ nüfusunun eğitim talebinin karşılandığı okul öncesi eğitim kurumları ile (Değişik İbare 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) ilköğretim kurumlarında, personel ve fizikî imkânların yeterli olması, uygun eğitim ortamı bulunması ve kulüp için en az 10 çocuk velisinin başvuruda bulunması durumunda, okul müdürlüğünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı (Ek-1) ile çocuk kulübü kurulur. Çocuk kulübü, kurulduğu okulun adını alır.” ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda aynı Yönergenin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen “Okul yönetimi, bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için okulda kurulacak kulüplere kayıtlar başlamadan önce; kurumun türünü, imkân ve şartlarını, öğrencilerin sınıf seviyesini, çevrenin sosyo- ekonomik, kültürel ve coğrafi özelliklerini dikkate alarak karar verir.” hükmü doğrultusunda okul yönetimince gerekli iş ve işlemler yürütülür. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim kurumlarında açılacak çocuk kulübü Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin 5’inci maddesinin yedinci fıkrası gereği isteğe bağlı ve ücretlidir; ayrıca veliler, çocuklarını çocuk kulübüne kayıt yaptırmaya zorlanamaz.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında açılan çocuk kulüplerine kayıt ne zaman başlar ve bu kulüplere kimlerin kaydı yapılabilir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin “Kayıt zamanı” başlıklı 8’inci maddesine göre çocuk kulüpleri kayıtları ilgili eğitim öğretim yılı kayıtları ile başlar ve eğitim öğretim yılı süresince devam eder. Aynı Yönergenin 9’uncu maddesine göre çocuk kulübüne kayıtlarda sırasıyla “çocuk kulübünün kurulduğu okula kayıtlı olan çocuklara, çocuk kulübü kurulmayan okullardaki çocuklara ve herhangi bir okula kaydı olmayan okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara” öncelik verilir. Müracaatın fazla olması durumunda bu belirlemeler veliler huzurunda kura ile yapılır. Kulübe kaydı yapılan çocuğun velisi ile Çocuk Kulübü Sözleşmesi (EK-2) imzalanır.

 • Çocuk kulüplerinde kimler görev alabilir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin “Kulüp koordinatör öğretmeni, öğretmen ve usta öğretici görevlendirilmesi ve görevleri” başlıklı 12’inci maddesindeki “(1) Çocuk kulübünde görevlendirilecek usta öğretici/öğretmen ve gerekmesi hâlinde koordinatör öğretmen, yönetim kurulunca tespit edilir. İhtiyaçtan fazla başvuru olması hâlinde, görevlendirme işlemlerindeki öncelik; diploma, sertifika, iş deneyimi ve benzeri hususlar belgeye dayalı olarak yönetim kurulunca belirlenerek seçim yapılır ve dosyasında bulundurulur. (2) Alan dışından görevlendirilen usta öğreticilere, rehberlik ve gözetim faaliyetlerini yürütmek üzere üç gruba kadar 1 (bir) koordinatör öğretmen görevlendirilir. Grup sayısının üçü geçmesi halinde ikinci koordinatör öğretmen görevlendirilir. İstekli olmaması durumunda okul dışından da alan mezunu öğretmenler koordinatör öğretmen olarak görevlendirilebilir. (3) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, en az 15 gün önceden görevlendirme onayının iptalini isteyebilir. Bu kişiler, yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar görevlerini sürdürürler. Bu süre 15 günü geçemez.” hükümler gereği çocuk kulüplerinde usta öğretici/öğretmen ve gerekmesi halinde koordinatör öğretmen görevlendirilebilir. Öğretmenlerin ve usta öğreticilerin çocuk kulüplerinde görev alması isteğe bağlıdır

 • Çocuk kulüplerinin çalışma saatleri nasıldır?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin “Kulübün çalışma esasları” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “(Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Kulüp etkinlik saati günlük 2 çalışma saatinden az, 6 çalışma saatinden çok olamaz. Etkinliklerin en geç saat 18.30’da sona erdirilmesi zorunludur. Yarıyıl ve yaz tatilinde günlük 10 etkinlik saatine kadar kulüp faaliyeti yapılabilir.” hükmü gereği eğitim saatleri dışındaki zamanlarda açılan çocuk kulüplerinde yürütülen etkinlikler en geç 18.30’da sonlandırılmalıdır

 • Çocuk kulüplerinde ne tür etkinlikler yapılır?

  Çocuk kulüplerinde yapılacak etkinlikler, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kulüp etkinlikleri, Türk millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri ile eğitim/öğretim programlarına uygun olarak yürütülür.” ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen “(Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulübü etkinliklerinde; çocuk/öğrencilerin yaş ve gelişim durumlarına göre geleneksel çocuk oyunları, halk oyunları, güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor çalışmaları, değerler eğitimi, yabancı dil, bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile gelişim alanlarını destekleyecek benzeri faaliyetler yapılır. Ancak, ilköğretim kurumlarında yaz tatilinde açılacak kulüp faaliyetlerinde günlük iki saati geçmemek üzere eğitim ve öğretimi destekleyici çalışmalara yer verilebilir.” hükmü doğrultusunda belirlenir.

 • Beceri eğitimi yaptırılan çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencilerinin hizmetlerinden okul öncesi eğitim kurumlarında yararlanılabilir mi? Bir şubede kaç stajyer bulunabilir?

  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki eğitim kapsamında beceri eğitimi yaptırılan çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencilerinin hizmetlerinden de yararlanıldığı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bu doğrultuda mevzu bahis Yönetmeliğin 45’inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince bir şubede en fazla bir stajyer öğrenci olmak kaydıyla okul öncesi eğitim kurumlarında 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki eğitim kapsamında beceri eğitimi yaptırılan çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencilerinin hizmetlerinden de yararlanılır. Beceri eğitimi yapacak öğrenci sayısının o il/ilçe merkezindeki okul öncesi şube sayısından fazla olması durumunda; her şubeye birer öğrenci verilmiş olması kaydı ile bir şubeye birden fazla da öğrenci verilebilir. Bu öğrencilerin okul/sınıflara yoğunlaşmayı engelleyecek şekilde dengeli olarak dağıtımı sağlanır. Beceri eğitimi yapılacak okul öncesi eğitim kurumlarının planlaması il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yapılır.” hükmü gereği öncelikle bir il/ilçe merkezinde her bir şubede en az bir stajyer öğrenci bulundurulur. Stajyer öğrenci sayısının bir il/ilçe merkezinde okul öncesi şube sayısından fazla olması durumunda bir şubeye ikinci bir stajyer öğrenci verilebilir.

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Proje yazma ve yürütme eğitimlerini nereden ve nasıl alabilirim?

  Mahalli ve merkezi olarak Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından her yıl açılan hizmetiçi eğitim programlarından MEBBİS üzerinden başvurarak proje eğitimi alabilirsiniz

 • Genel müdürlüğe bağlı bir okulda araştırma ve veri toplamak istiyorum ne yapmalıyım?

  Millî Eğitim Bakanlığının 2017/25 nolu Genelgesi kapsamında, sadece bir ilde gerçekleştirilecek araştırma, yarışma ve sosyal etkinlikler için ilgili il milli eğitim müdürlüğüne; birden fazla ilde gerçekleştirecekler için uygulamanın yapılacağı kurumların bağlı olduğu genel müdürlüğe, Bakanlığın birden çok birimini ilgilendiren başvurular ile uluslararası başvurular için ise YEĞİTEK'e ayse.meb.gov.tr adresi üzerinden müracat edilecektir.

 • Araştırma, yarışma ve sosyal etkinlik izinlerinde katılımcılardan ücret talep edebilir miyim?

  Millî Eğitim Bakanlığının 2017/25 nolu Genelgesi kapsamında, katılımcılardan ücret talep edilen herhangi bir araştırma, yarışma ve sosyal etkinliğe izin verilmeyecektir. Araştırma, yarışma ve sosyal etkinlik izinlerinde öncelikle neye dikkat etmeliyim? Millî Eğitim Bakanlığının 2017/25 nolu Genelgesi kapsamında, araştırma, veri toplama araçları, yarışma ve sosyal etkinlik başvuruları; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan hakları alanındaki uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Hakkındaki Kanun ile yürürlükteki tüm düzenlemeler ve politika belgelerine uygun olarak yapılması gerekmektedir.

 • Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenlerine ve hastane bünyesinde açılan sınıflarda görevli öğretmenlere nöbet ücreti ödenir mi? Ödenirse bu ücret %25 artırımlı olarak ödenir mi?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 60’ıncı maddesinde yer alan hüküm gereği özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenleri teneffüs ve yemek saatlerinde sınıflarında kayıtlı öğrencilerin gözetimine devam ederek nöbet görevini yerine getirmektedirler. Bu öğretmenlere ayrıca nöbet görevi verilmez. Bu şekilde görev yapan özel eğitim öğretmenlerine haftada 3 saat nöbet ücreti %25 artırımlı olarak ödenir. Sağlık problemi nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri hastane sınıfları da özel eğitim sınıfı olarak değerlendirilmektedir. Hastane sınıfında üzerine sınıf sorumluluğu verilen kadrolu öğretmenler özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gözetimine devam ederek nöbet görevini yerine getirirler. İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hastane sınıflarında üzerine sınıf sorumluluğu verilen kadrolu öğretmenlere de haftada 3 saati geçmemek üzere nöbet ücreti %25 artırımlı olarak ödenmesi gerekmektedir.

 • Evde eğitim hizmetlerinin sunulmasında ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirmesi yapılabilir mi?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının (d) bendinde; "Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri eğitim programı esas alınarak; özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilir. Öğretmen görevlendirmesinde öncelikle öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulda veya o yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, ihtiyacın bu yolla karşılanamaması durumunda ise o yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında veya rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, evde eğitim hizmetlerinde öğretmen görevlendirilmesinin kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden öncelikle istekli olanlar arasından, ihtiyacın bu şekilde karşılanamaması durumunda ise kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden resen görevlendirme yapılması gerekmektedir. 

 • Özel eğitim sınıflarında ders, teneffüs, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde değişiklik yapılabilir mi?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 27 ve 28’inci maddelerinde özel eğitim sınıflarında sunulacak eğitim hizmetlerine ilişkin esaslar yer almaktadır. Bu kapsamda söz konusu Yönetmelikte yer alan ilgili hükümler gereği özel eğitim sınıflarının ders, teneffüs, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından bünyesinde açıldığı okulda uygulanan programa uymaları gerekmektedir. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri bünyesinde özel eğitim sınıfı açılabilir mi? Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde ‘Özel eğitim meslek okulu programı’ uygulayan özel eğitim sınıfları açılabilmektedir. Bu kapsamda açılan özel eğitim sınıflarında özel eğitim meslek okulu meslek programları uygulanmakta olup meslek alanları ve dallarına yönelik eğitim atölye ve laboratuvar dersleri öğretmenleri tarafından verilmektedir. Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile mesleki eğitim merkezleri de mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumları arasına alınmıştır. Ancak bu kurumlarda kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programları uygulanması, mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrencilerin haftada bir veya iki gün okulda teorik, üç veya dört gün işletmede pratik eğitim almaları, kurumda haftanın her günü farklı öğrencilerin bulunması, öğrenci iş ve işlemlerinin eOkul sistemi üzerinden değil e-Mesem sistemi üzerinden yapılması ve e-Mesem sisteminin e-Okulla entegre bir sistem olmaması gibi eğitim ve öğretim sürecine ilişkin hususlar değerlendirildiğinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için mesleki eğitim merkezlerinde özel eğitim sınıfının açılması uygun olmayacaktır.

 • Özel eğitim sınıflarında Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılabilir mi?

  Bilindiği üzere, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin iş ve işlemler “Destekleme ve Yetiştirme e-Kılavuzu” çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu Kılavuzun 7.4. maddesinde " Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz. Ancak öğrenci sayısının yetersiz olması durumunda; 5 ile 6’ncı, 7 ile 8’inci, 9 ile 10’uncu sınıflar ve 11 ile 12’nci sınıflar birleştirilebilir." denilmektedir. Diğer taraftan, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulacak eğitim hizmetleri Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Anılan Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak amacıyla özel eğitim sınıfları açılabilmektedir. Açılan özel eğitim sınıfının özelliğine göre bu sınıflarda ilköğretim programı ya da özel eğitim programları uygulanmaktadır. Bu çerçevede, ilköğretim programı ya da mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okullarında Destekleme ve Yetiştirme e-Kılavuzu çerçevesinde kurs açılabildiği için aynı programın uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler için de Destekleme ve Yetiştirme e-Kılavuzu hükümleri doğrultusunda kurs açılabilmektedir.

 • "Evde Eğitim Hizmeti" kapsamında haftalık ders saatlerinde değişiklik yapılabilir mi?

  Özel eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 14’üncü maddesi 2 nci fıkrasının (a) bendinde “Öğrencinin evde eğitim hizmeti kapsamında alacağı haftalık ders saati, sorumlu olduğu eğitim programı esas alınarak ilköğretim kademesinde veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için haftada 10 ders saatinden, diğer ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanır." hükmü ile aynı maddenin 2 nci fıkrasının (b) bendinde "İlköğretim programını takip eden öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken merkezi sistem sınavlarında sorumlu olacakları dersler; ortaöğretim programlarını takip eden öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken ise öğrencinin seçtiği ders yoğunluğu dikkate alınarak planlama yapılır." hükmü yer almaktadır.Bu çerçevede, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel özellikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerden ilköğretim kademesinde veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için haftada 10 ders saatinden, diğer ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlamayı yapması gerekmektedir.

 • Okulda görev yapan müdür ve müdür yardımcıları evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilebilir mi? Görevlendirildikleri takdirde azami ek ders saati nedir?

  Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ek ders karşılığı okutacakları ders saati sayısı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı ile belirlenmiştir. Okulda görev yapan müdür ve müdür yardımcıları, söz konusu Karar’ın ekinde yer alan çizelgeye göre verebilecekleri ders saati sayısı kadar evde eğitim hizmetleri kapsamında görev alabilirler. 

 • RAM da görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin evde eğitim hizmetleri kapsamında verilebilecekleri ders saati sayısı nedir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5 inci maddesinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin haftada aylık karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayısı, 6’ncı maddesinde de öğretmenlerin haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir. Aynı Kararın 9 uncu maddesinin (a/1) bendinde de; öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, rehberlik ve araştırma merkezinde 15 saat aylık ve 15 saat ek ders ücreti karşılığı ders görevini yerine getiren özel eğitim öğretmenleri evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilebilir. Bu öğretmenler mesai saatleri içerisinde evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse ayrı bir ek ders ücreti alamazlar; ancak mesai saatleri dışında evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi ve ücreti alabilirler

 • Evde eğitim, hastanede eğitim ve destek eğitim odalarına öğretmen görevlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

  Evde eğitim ve hastanede eğitim hizmetlerinde öğretmen görevlendirilmesinin kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden öncelikle istekli olanlar arasından, ihtiyacın bu şekilde karşılanamaması durumunda ise kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden resen görevlendirme yapılması gerekmektedir. Destek eğitim odasına ise öğretmen ihtiyacının öncelikle kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden karşılanması, ihtiyacın bu yolla karşılanamaması halinde okulda ders ücreti karşılığında görev alanlara görevlendirme yapılarak öğrencilerin eğitim hizmetlerine erişimlerinin sağlanması gerekmektedir.

 • Okul öncesi alan öğretmenleri destek eğitim odasında görev alabilirler mi?

  Müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi alan öğretmenlerinin, bunun dışında destek eğitim odasında ayrıca ek ders ücreti karşılığında ders okutmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Ancak norm fazlası okul öncesi alan öğretmenleri aylık ve ek ders ücreti karşılığında destek eğitim odalarında haftada 30 saate kadar görev alabilirler. 

 • Özel eğitim okullarında görevli özel eğitim öğretmenleri kadrosunun bulunduğu kademeden farklı bir kademede görevlendirilebilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme” başlıklı 20 nci maddesinde “(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.” ve “(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.” hükümleri yer almakta olup söz konusu maddeler ile öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okul dışında görevlendirmelerinin hangi şartlarda yapılacağı belirlenmiştir. Geçici Görevlendirmeler konulu 2017/22 sayılı Genelge ile geçici görevlendirmelere ilişkin dikkat edilecek hususlar açıklanmıştır. Yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, bir öğretmenin başka bir okulda geçici görevlendirilebilmesi için aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kadrosunun bulunduğu okulda dolduramaması şartı bulunmaktadır. Diğer taraftan 5442 sayılı Kanunun “İl memurlarının tayin usulü” başlıklı 8 inci maddesi hükmü gereği öğretmenlerin, gerekli hallerde kadrosunun bulunduğu okul dışında görevlendirmelerinin Valilik makamı tarafından yapılmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

 • Özel Eğitim Uygulama Okulunda (III. Kademe) farklı sınıf seviyelerinde öğrenim gören öğrenciler uygulama sınıflarında aynı grupta eğitim alabilirler mi?

  Haftalık ders çizelgesi ve öğretmenlerin ek ders çizelgelerinin dağılımı açısından farklı sınıf seviyelerinden öğrencilerin aynı sınıfta eğitim almalarının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir. 

 • Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bir öğrenci ile hafif düzeyde otizmi olan bir öğrencinin aynı özel eğitim sınıfında eğitim görmeleri mümkün mü?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "İlköğretim programı uygulayan özel eğitim sınıfları" başlıklı 27’nci maddesinin 3’üncü fıkrasının (a) bendinde; "Aynı tür yetersizliği olan öğrencilere birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bir öğrenci ile hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan bir öğrencinin aynı özel eğitim sınıfında eğitim görmeleri mümkün değildir.

 • Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler aynı özel eğitim sınıfında eğitim görmeleri mümkün mü?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları" başlıklı 28’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde; "Aynı tür yetersizliği olan öğrencilere birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler aynı özel eğitim sınıfında eğitim görmeleri mümkün değildir. 

 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin taşındığı araçlarda görevli rehber personele, taşıma işini yapan servis aracında bulunduğu zamanlar dışındaki eğitim-öğretim saatlerinde okul/kurumda verilebilecek görevler nelerdir?

  Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin “Rehber Personelin Görevleri” başlıklı 15 inci maddesinde görevleri açıklanmış ve 1 inci fıkranın (ç) bendinde de "Taşıma işini yapan servis aracında bulunduğu zamanlar dışındaki eğitimöğretim saatlerinde okul/kurumda bulunmak ve sorumluluğunda olan öğrenci/kursiyerlere yönelik sağlık, beslenme ve temizlik konularında yardımcı olmak üzere okul/kurum müdürünün verdiği görevleri yapmak" hükmü yer almakta olup sorumluluğunda olan öğrencilerin özellikle temizlik ve beslenme gibi öz bakım becerilerini yapmalarına yardımcı olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda okul müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak, rehber personelin öğrencilerin öz bakım ihtiyaçlarının giderilmesi ve öğle arasında öğrencilerin beslenmesine yardımcı olmaları gerekmektedir.

 • İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı hangi durumlarda alınır

  Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin uygun eğitim kurumuna yerleştirilmesi sürecinde Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı alınması gerekmektedir. Bu kapsamda; . Resmî bir okul veya kuruma ilk kez yapılacak yerleştirmede, . Kademeler arası geçişlerde bir üst kademeye yapılacak yerleştirmede, . Bulunduğu kademe içinde yeni düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda yapılan yönlendirmeye uygun eğitim ortamına yerleştirme de il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı alınması gerekmektedir.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında alan/dal açılışlarında okul müdürlüğünce yapılması gereken işlemler nelerdir?

  Okul müdürlükleri bünyesinde okutulan/okutulacak alan/dalların açılması/kapatılması amacıyla okul müdürlüğünce ; a) Alan/dal açılışında A4 kâğıdına çizilmiş okulun vaziyet planı ile açılması planlanan alan/dal için belirlenen mekanın plan/krokileri b) Alan/dal açma / kapatma talebi konusunda gerekçe, sektör beklentileri ve ihtiyaç durumunu ifade eden raporu c) Ek-1 alan/dal açma/kapatma formu doldurularak ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında alan/dal açılışlarında ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir?

  -İlçe özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şubesi “Okul alan/dal ihtiyaç durum raporunu” İlçe özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şubesi “Okul alan/dal ihtiyaç durum raporunu” değerlendirerek bilgilerin, belgelerin ve evrakların uygunluğunu kontrol eder. -İlçe milli eğitim müdürlükleri okuldan gelen alan/dal açma/kapatma talep yazı, eklerini ve uygunluk belirten raporunu İl Milli Eğitim Müdürlüklerine resmi yazı ile gönderir. -İlçe özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şubesi, okul tarafından gönderilen alan/dal açma talebinde herhangi bir eksiklik varsa tamamlanması ve düzeltilmesi için bir rapor düzenleyerek bu raporu okula resmi yazı ile iade eder.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında alan/dal açılışlarında il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir?

  - İl milli eğitim müdürlüğü özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şubesi ilçe milli eğitim müdürlüklerinde gelen alan/dal açma/kapatma talep ve evraklarını inceleyerek herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol eder. - Herhangi bir olumsuzluk /eksiklik bulunması durumunda evrakı düzenlenmesi için ilçe milli eğitim müdürlüklerine iade eder. - Alan/dal açma/kapatma ile ilgili evraklarda herhangi bir olumsuzluk eksiklik bulunmaması durumunda il milli eğitim müdürlüğü mesleki ve teknik eğitim şubesine gönderir. -İl Milli Eğitim Müdürlüğü mesleki ve teknik eğitim şubesi alan/dal açma kapatma kararını il istihdam ve mesleki eğitim kuruluna sunar ve il istihdam ve mesleki eğitim kurulundan gelen kararı özel eğitim ve rehberlik şubesine gönderir. -İl Milli Eğitim Müdürlüğü alan/dal açılması/kapatılması talebi ile ilgili uygunluk yazısı ile birlikte alan/dal açma/kapatma ile ilgili bütün bilgi ve belgeleri “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” gönderir. -Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasında açılabilecek ilişkin alan/dallar yer almaktadır. 

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında alan/dal açılışlarında Bakanlık tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir?

  İl milli eğitim müdürlüklerinden alan/dal açma/kapatma talep yazılarını ve eklerini inceler, değerlendirir, uygun bulunması halinde Bakanlık tarafından “Makam Olur’u” verilir ve alan/dal açılır /kapatılır. İlgili Bakanlık “Makam Olur’u” yazısı, İl milli eğitim müdürlüklerine gönderilir. • Bakanlık tarafından “Makam Olur’u” alınan alan/dalların bilgisi e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine işlenir. İşlem basamakları “Bakanlık MEM İşlemleri/Özel Eğitim Meslek Alanı Tanımlama” ekranından açılmak veya kapatılmak istenen alan/dalla ilişkin Makam Olur’u sayısı ve tarihi yazılıp kaydet butonu tıklanarak işlem tamamlanmaktadır. • Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik veya hatalı durum tespit edilirse alan/dal açma/kapatma talebi gerekçeli olarak reddedilerek il milli eğitim müdürlüklerine bildirilir. 

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında bulunan alan/dallar ne kadar süre ile şube oluşmamışsa bu alan/dal kapatılır?

  Okulda var olan alan/dalda 2 yıl şube oluşmaması durumunda valilik teklifi olup olmadığına bakılmaksızın söz konusu alan/dallar Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kapatılabilecektir.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında öğrenim gören öğrencilerin alan/dal bilgilerinin okul yönetimi tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine işlenmesi ile ilgili işlem basamakları nelerdir?

  e-Okul Ortaöğretim “Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Özel Eğitim Alan Belirleme” ekranından öğrencilerin şubeleri ve öğrenim gördükleri alan/dal bilgileri seçilip kaydet butonu tıklanarak işlem tamamlanmaktadır.

 • Destek eğitim odasından kimler nasıl yararlanır?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilerin destek eğitim odasında eğitim alması zorunludur. Destek eğitim odası ile ilgili iş ve işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda yürütülmektedir.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarına kimler kayıt yaptırabilir?

  İlköğretim programını tamamlayan, genel veya mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 27 yaşından gün almamış özel eğitim ihtiyacı olan bireyler Özel Eğitim Meslek Okullarına kayıt yaptırabilir.

 • Özel eğitim sınıflarının açılması için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir?

  Özel eğitim sınıfları il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda milli eğitim müdürlükleri tarafından açılır. Özel eğitim sınıfı açılışında esas alınan özel eğitim hizmetleri kurul kararında; özel eğitim sınıfının açılacağı kademede, sınıfta uygulanacak öğretim programı ile hangi yetersizlik türünde olan öğrencilere eğitim verileceğine ilişkin hususlara yer verilmesi gerekmektedir. Milli eğitim müdürlüklerince yerleşim biriminde eğitim hizmeti veren mevcut özel eğitim sınıflarının kademesi, sınıflara kayıtlı olan öğrencilerin yetersizlik türü, sınıfların kapasitesinin azami sayıya ulaşıp ulaşmadığı ile yerleşim yerinde bulunan özel eğitim okullarının öğrenci kapasiteleri de değerlendirilerek ihtiyaç olması halinde özel eğitim sınıfı açılması ile ilgili iş ve işlemler başlatılır. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminden “Şube İşlemleri/Şube Ekle” ekranından açılmak istenen sınıf ve şube seçilip kaydet butonu tıklanarak işlem tamamlanmaktadır.

 • Hangi engel türünde hangi eğitim kademesinde özel eğitim sınıfı açılır?

  Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler için sadece ilkokullar bünyesinde özel eğitim sınıfları açılabilmektedir. İmam hatip ortaokulları hariç diğer ortaokullar ile ilkokullar bünyesinde hafif düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler veya hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler için özel eğitim sınıfları açılır. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarında özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları açılabilir. Orta veya ağır düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler ve orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler için açılan sınıflarda; ilköğretim kademesinde özel eğitim uygulama okulu haftalık ders çizelgesi, ortaöğretim kademesinde özel eğitim uygulama okulu (III. Kademe) haftalık ders çizelgesi uygulanır. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda; hafif düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler veya hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler ile görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler için özel eğitim meslek okulu programı uygulayan; orta veya ağır düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler veya orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler için özel eğitim uygulama (III.Kademe) programı uygulayan sınıflar açılabilir.

 • Hangi yetersizlik türüne sahip öğrenciler istekleri doğrultusunda yabancı dilden muaf tutulur?

  İşitme, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar.

 • Ortaöğretim programı uygulanan okullardan özel eğitim meslek okullarına, özel eğitim meslek okullarından ortaöğretim programı uygulanan okullara geçişler nasıl yapılmaktadır?

  Ortaöğretim programı uygulanan okullardan özel eğitim meslek okuluna her sınıf seviyesinden geçişi sağlanan öğrencilerin eğitimlerine 9 uncu sınıftan devam etmeleri sağlanır. Özel eğitim meslek okuluna kayıtlı olan ve yaş itibariyle örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin her sınıf seviyesinden ortaöğretim programı uygulanan okullara geçişlerinde eğitimlerine 9 uncu sınıftan devam etmeleri sağlanır

 • Mahallen temin edilen binalarda özel eğitim okul/kurum açılış ve kapanışlarında il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanacak standart evraklar nelerdir?

  -Okul/Kurum Açılışında Hazırlanacak Standart Evraklar -Valiliklerce Yapılacak Teklif Yazısı -Valilik Olur’u -İlköğretim Müfettişlerince Hazırlanacak İnceleme Raporu ve Bina Tespit Raporu -Bina Krokisi ve Binanın İçinden ve Dışından Üç Yönden Çekilmiş Fotoğrafların bulunduğu CD -Bina Tahsis Onayı/Geçici Kabul Tutanağı -İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı -İl ve İlçe Bazında Okulöncesi-İlköğretim-Ortaöğretim Toplam Öğrenci Sayısı -Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerin Yaş ve Engel Türüne Göre Sayısı -Devlet Kurumları Modülü Bilgi Formu -Okul/Kurum Kapanışında Hazırlanacak Standart Evraklar -Valiliklerce Yapılacak Teklif Yazısı, -Valilik Olur’u -İlköğretim Müfettişlerince Hazırlanacak İnceleme Raporu ve Bina Tespit Raporu -İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı

 • Evde eğitim hizmetinden kimler yararlanır?

  Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitme ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip tarafından düzenlenmiş Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen öğrencilere velinin yazılı talebi ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlanması doğrultusunda ders yılı içinde evde eğitim hizmeti verilebilir.

 • Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi Hizmeti hangi kurumlarda verilir

  0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile özel eğitim okulları, okul öncesi eğitim kurumları, bünyesinde anasınıfı bulunan eğitim kurumları ile çocuk ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda evlerde de yürütülür

 • Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi Hizmeti hangi kurumlarda verilir

  0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile özel eğitim okulları, okul öncesi eğitim kurumları, bünyesinde anasınıfı bulunan eğitim kurumları ile çocuk ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda evlerde de yürütülür

 • Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin okulöncesi eğitim dönemi hangi yaş aralıklarını kapsamaktadır?

  Kayıtların yapıldığı eylül ayı sonu itibariyle 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı özel eğitim anaokuluna ya da özel eğitim anasınıfına yapılır. -Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariyle 66, 67, 68 aylık olanların velisinin yazılı talebiyle; eylül ayı sonu itibariyle 68 ayını tamamlamış, 79 aydan gün almamış olan ve ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını Durum Bildirir tek Hekim Sağlık Raporu ile belgeleyen öğrencilerin Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda okul öncesi eğitime 1 yıl daha devamları sağlanır.

 • Bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) nedir?

  Bilim ve sanat merkezleri; ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. BİLSEM’lerin temel amacı özel yetenekli öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda eğitim imkânı sunmak ve var olan kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçla BİLSEM’lerde örgün eğitim sisteminden farklı olarak etkinlik temelli eğitim verilmekte, sınav yapılmamakta ve not sistemi bulunmamaktadır. Öğrenciler, örgün eğitime devam etmekte, okul dışı saatlerde BİLSEM’lere gelmektedirler. BİLSEM’lerde verilen eğitimin içeriğini; proje tabanlı eğitim, yaparak-yaşayarak öğrenme, alanında uzman öğretmenler tarafından verilen disiplinler arası eğitim programları oluşturmaktadır. Merkeze kayıtları yapılan öğrenciler aşağıda belirtilen alanlarda eğitim programlarına alınırlar: • Uyum: BİLSEM’e yeni kaydı yapılan öğrencilerin BİLSEM’e uyumunu sağlamak amacıyla öğrencilere kurumun, programların, öğretmen ve diğer öğrencilerin tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. • Destek eğitim: Genel zihinsel yetenek alanında tanılanan ve uyum programını tamamlayan öğrencilerin geliştirmesi gereken temel becerileri tüm alan/disiplinlerle ilişkilendirmesini esas alan çalışmalar yapılmaktadır. • Bireysel yetenekleri fark ettirme: Genel zihinsel yetenek alanında tanılanan ve destek eğitim programını tamamlayan öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark etmeleri yönünde çalışmalar yapılmaktadır. • Özel yetenekleri geliştirme: Müzik ve görsel sanatlar yetenek alanından uyum programını, genel zihinsel yetenek alanından ise bireysel yetenekleri fark ettirme programını tamamlayan öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. • Proje üretimi/yönetimi: Özel yetenekleri geliştirme programını tamamlayan öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir alanda/disiplinde grupla veya bireysel olarak proje çalışmaları yapmaları sağlanmaktadır. Programları tamamlayan öğrencilere tamamladığı her programın sonunda merkez müdürlüğünce “Program Tamamlama Belgesi” verilir. 

 • BİLSEM'lere öğrenci seçimi nasıl yapılmaktadır?

  BİLSEM’lere öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılmaktadır. Öğrenci seçim süreci; •Sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerin gözlem formlarının yetenek alanlarına (genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik) göre doldurularak aday gösterilmesi, •Öğrencilerin tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulamasına girmesi, •Öğrencilerin bireysel değerlendirmeye alınması olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmektedir.

 • Grup tarama uygulaması nedir?

  BİLSEM’lere sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler e-okul sistemi üzerinden gözlem formları doldurularak grup tarama uygulamasına alınırlar. Grup tarama uygulaması 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren tablet bilgisayarlar üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler T.C kimlik numaralarına tanımlanan tarih ve saatte tablet bilgisayar üzerinden uygulamaya alınarak sınıf düzeylerine uygun soruları cevaplandırmaktadır. Grup tarama uygulaması zekâ ölçeği değildir. Bakanlıkça yetenek alanları doğrultusunda belirlenen baraj puanlarına göre yapılan bir eleme uygulamasıdır. Grup tarama uygulamasında yetenek alanlarına göre belirlenen puanların yetenek alanlarına göre yapılan bireysel değerlendirmelerdeki sonuca bir katkısı olmamaktadır

 • Bireysel değerlendirme nedir?

  Grup tarama sınavı sonuçlarına göre Türkiye ortalamasının üzerinde puan alan genel zihinsel yetenek alanından aday gösterilen öğrenciler uzmanlar tarafından bireysel değerlendirmeye alınmaktadır. Görsel sanatlar ve müzik yetenek alanından aday gösterilen öğrenciler ise illerde kurulan yetenek komisyonları tarafından değerlendirilmektedir. Komisyonlar alanında uzman akademisyenler ile yetenek alanlarına göre belirlenen branş öğretmenlerinden oluşmaktadır. Değerlendirmelerin ardından Bakanlıkça belirlenen puanın üzerinde puan alan öğrenciler BİLSEM öğrencisi olmaya hak kazanmaktadır. Bahsedilen üç yetenek alanı için gerçekleştirilen bireysel değerlendirme işlemleri bir mülakat uygulaması değildir. Genel zihinsel yetenek alnında yapılan bireysel değerlendirmelerde ülke uyarlaması yapılan yurt dışı kaynaklı zekâ ölçekleri uygulanmaktadır. Bu ölçekler ülke normlarına göre oluşturulmuş, geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ölçeklerdir. Ayrıca bahsedilen ölçekler Genel Müdürlüğümüzce yetiştirilmiş uzman test uygulayıcıları tarafından tüm ülke genelinde aynı standart esaslara göre uygulanmaktadır.

 • Grup tarama uygulaması taban puanlarının her yıl değişme nedenleri nelerdir?

  BİLSEM sayılarındaki artış, BİLSEM kontenjanlarının değişkenlik göstermesi, uygulamaya katılan öğrenci sayısının değişkenlik göstermesi ve puanların Türkiye ortalamasına göre belirlenmesi grup tarama uygulamasının taban puanlarının her yıl değişmesine neden olmaktadır.

 • BİLSEM tanılama süreci ile ilgili öğrenciler tarafından hazırlık yapılmalı mı?

  BİLSEM tanılama süreci ile ilgili herhangi bir hazırlık söz konusu değildir. Tanılama sürecini destekleyici hazırlık kursu, dershane, yayın vb. bulunmamaktadır.

 • Destek Eğitim Odası Nedir?

  “Destek eğitim odası”, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel yetenekli öğrencilerin eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamlarıdır. 

 • BİLSEM'e gitme imkânı olmayan öğrencilere yönelik uygulamalarınız nelerdir?

  BİLSEM’lere ulaşım imkânı bulunmayan ya da Bakanlığın belirlediği sınıf seviyesi dışında tanılaması gerçekleşen özel yetenekli öğrenciler, okullarında hizmet veren destek eğitim odalarından yararlanmaktadır. Ayrıca BİLSEM öğrencisi olan özel yetenekli öğrenciler de eğitim gördükleri okulun destek eğitim odasından yararlanabilmektedirler. 

İNŞAAT VE EMLAK ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 • Köy ve Mahallelerde okul yapım talepleri nasıl yapılmaktadır?

  İlgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince arsa temin edip İlçenin öncelikleri arasında teklif edilmesi halinde il genelindeki öncelik ve bütçe oranlarına göre gerekli planlama yapılmaktadır.

 • Okulların onarım talepleri nasıl yapılmaktadır?

  İlgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin, ilçenin eğitim kurumlarının onarım talepleri önceliklere göre teklif edilmesi halinde il genelindeki tüm ihtiyaçlar Bakanlığa bildirilip, Bakanlıkça tahsis edilecek ödeneğe ve ilin önceliklerine göre işlem yapılmaktadır.

 • Mülkiyeti özel şahıslara ait olup imar planında okul alanı olarak ayrılan arsaların kamulaştırma talepleri nasıl yapılmaktadır?

  Gerekli incelemeler yapılarak, ihtiyaçlar Bakanlığa bildirilip Bakanlıkça uygun görülmesi ve ödenek tahsis edilmesi durumunda gerekli işlemler yapılmaktadır.

 • Eğitim kurumlarına ait boş bina veya hazine mülkiyetindeki arsaların özel şahıslar tarafından talep edilmesi.

  Bu gibi talepler Bakanlığa bildirilip Bakanlığın cevabı doğrultusunda işlemler yapılmaktadır.

DİN ÖĞRETİMİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 • İmam Hatip Ortaokullarına öğrenci kayıtları adrese dayalı mı?

  İmam Hatip Ortaokullarına öğrenci kayıtları adrese dayalı değildir. (Hafızlık Programı uygulayan Ortaokullar hariç)

 • Anadolu İmam Hatip Liselerinin 11. sınıfından diğer Anadolu Liseleri ile Özel Okullara geçişler yapılır mı?

  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37. maddesi çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

 • İmam Hatip Okullarında eğitim gören öğrencilerin Nakil talepleri nasıl yapılır?

   • Okul Müdürlüğüne dilekçe vererek,
   • Öğrenci velisi tarafından E-devlet üzerinden nakil talebinde bulunabilirler.

 • Hafızlık Eğitimi için 1 (bir) yıl eğitime ara veren 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerin sınıf atlatma işlemleri nasıl yapılır?

   MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32. Maddesini 4 üncü fıkrasına göre yapılır.

MESLEK VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi Mezunlarına Verilen Haklar ve Belgeler Nelerdir?

  Alanda diploma Güzel Sanatlar Lisesi; Spor Lisesi, Spor Lisesi mezunlarına Antrenörlük belgesi (Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin Ortaöğretim mezunlarının hak ve muafiyetleri başlıklı 23. maddesindeki «Spor liselerinden mezun olanlara eğitim gördüğü yalnızca bir spor dalında, diğer ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara ise ders müfredatlarının temel eğitim derslerine uygunluğu halinde yalnızca eğitim gördüğü bir spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.» hükmüne göre Antrenörlük belgesi düzenlenir.)

   

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına Verilen Haklar ve Düzenlenen Belgeler Nelerdir?

  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Programlarından mezun olanlara; Mezun oldukları Anadolu Teknik veya Anadolu Meslek Program türünün ilgili alan ve dalında diploma (MTAL) İşyeri açma belgesi Ustaöğreticilik belgesi EUROPASS belgesi Aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge verilmektedir.

 • İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma ve KOSGEB Desteği Nasıl Olmaktadır?

  Türkiye İş Kurumu tarafından 15 yaş ve üstü bireylere sağlanan işbaşı eğitim programlarından öğrenim gördüğü meslek hakkında bilgi, beceri ve görgüsünü artırmak isteyen mesleki ve teknik Anadolu lisesinde öğrenim gören öğrencilerimiz yaz tatillerinde faydalanabilmektedir. İşbaşı eğitim programına katılan öğrenciler için ücret verilmektedir. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalıkları ile genel sağlık sigortası prim giderleri sağlanmaktadır. Ayrıca İŞKUR’un iş ve meslek danışmanlarından destek alabilir ve İŞKUR tarafından yayınlanan İMD İŞKUR Meslek Seçimine Destek dergisinden yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi için http://www.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında kendi iş yerini açan mesleki eğitim mezunlarına KOSGEB tarafından 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi verilmektedir.

 • Örgün Meslekî ve Teknik Eğitim Programlarını Tamamlayanların Hakları ve Düzenlenen Belgeler Nelerdir?

  55 alanda ve bu alanlar altındaki 203 dalda öğretim programı uygulanmaktadır. Mezunlar alanında çalıştıklarında teknisyen unvanı ile istihdam olmaktadır. Mezunlara diploma ve işyeri açma belgesi, EUROPASS belgesi, Aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge Usta öğreticilik programını tamamlayanlara ustaöğreticilik belgesi düzenlenmektedir

 • Sigorta İşlemleri ile İşletmelerde Beceri Eğitimi, Staj Ücreti Nasıl Uygulanmaktadır?

  Öğrencilerimizin güven içinde eğitimlerine devam etmesi ve oluşacak herhangi bir olumsuz durumda mağdur edilmemesi amacıyla mesleki eğitim merkezi programları ile alan eğitimin başladığı program/okul/alanlarda 9. sınıftan itibaren, Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında ise 10, 11 ve 12. sınıfta iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmaktadır.

   

  Sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve sektörün mali yükünü azaltmak amacıyla, işveren tarafından çırak öğrencilere ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerine asgari ücretin en az % 30’u tutarında ücret ödenmektedir. Örneğin, 2020 yılı asgari ücreti için öğrenciye ödenen en az ücret 631 TL olarak hesaplanmıştır. 

 • İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj Nasıl Yapılmaktadır?

  Öğrencilerimiz mesleki eğitim uygulamalarını, işletmelerde mesleki eğitim ve stajla yapmaktadır. İşletmelerde Mesleki Eğitim; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarıdır. Anadolu meslek programı öğrencilerinin 12. sınıfta 3 gün; mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerin ise 9. sınıftan itibaren 4 veya 5 gün işletmede beceri eğitimi gördüğü bir uygulamadır. Staj ise Anadolu teknik programı öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla 40 iş günü işletmelerde uygulama eğitimi gördüğü mesleki eğitimdir. Kardeş okul uygulaması, uluslararası ikili anlaşma, protokol ya da bir proje kapsamında, sigorta dâhil, her türlü sorumluluk kendilerine ait ve giderleri kendileri ya da proje çerçevesinde karşılanmak üzere alanlarıyla ilgili beceri eğitimi, stajlarını yurtdışındaki işletmelerde de yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.ua.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz

 • Becerilerin Belirlenmesi, Mesleki Rehberlik, Alan Seçimi ve Geçiş İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?

  Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında 9. sınıfta öğrenim gören alan tercihi yapacak öğrenciler ile mesleki eğitim merkezlerinde meslek eğitimine başlayacak çırak öğrencilere test bataryası kullanılarak ilgi, istidat ve kabiliyetlerini belirlemek ve kendileri için uygun meslek alanlarına veya okullara yönelmeleri ve yerleştirilmeleri için öneride bulunmak, mesleki rehberlik hizmetlerinin etkinliğini artırarak bireylerin iş yaşamına hazırlanmasına destek olmak suretiyle eğitim-istihdam ilişkisinin kurulması ve bu sayede ülke kalkınması için gerekli olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile İŞKUR işbirliğinde ve Hacettepe Üniversitesi’nin desteğiyle "Mesleki Eğilim Çalışmaları" ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bilişim teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojileri, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Grafik ve Fotoğraf, Büro Yönetimi ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında normlar belirlenmiştir. Pilot olarak 2 ayrı okuldaki 9. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Adalet, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, uçak bakım, biyomedikal cihaz teknolojileri alanlarına yönelik norm belirleme çalışmaları devam etmektedir. Uçak Bakım Alanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Adalet Alanlarının muhtelif dallarında test bataryaları uygulanmıştır.

 • Güzel Sanatlar ve Spor Eğitimin Amacı ve Öncelikleri Nelerdir?

  Güzel sanatlar liseleri; Öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Görsel sanatlar ve müzik alanında öğrenim görmek isteyenlerin yetenek sınavı sonucuna göre, tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin de görsel sanatlar ile müzik bölümleri bulunan güzel sanatlar liselerine doğrudan kayıtları yapılabilmektedir.

  Spor liseleri; Öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Spor alanında yapılan yetenek sınavlarında, öğrencilerin esneklik, dayanıklılık ve koordinasyon, çabukluk ve hız, kuvvet, ritim, sporculuk geçmişi, takımdaki başarıları gibi kriterlere bakılarak değerlendirme yapılmaktadır. Milli sporcu unvanı kazanmış olan öğrenciler ile takım sporlarında ulusal ve uluslararası derecesi olan yetenekli öğrencilerin bu okullarda eğitim görmelerine imkan sağlanmaktadır.

 • Bursluluk ve Yatılılık İmkânları Nelerdir?

  Maddi imkânları yetersiz olan öğrencilerimiz isterlerse yatılılık imkanlarından ve İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına (İOKBS) girerek sınav sonucuna göre burs imkanlarından faydalanabilirler. Genel Müdürlüğümüz ve çeşitli kurum/kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolleri kapsamında başarılı ve maddi imkanları yetersiz olan öğrencilere özel burs desteği de sağlanmaktadır.

 • Mesleki Rehberlik, Kariyer Planlama, Meslek Alanları Hakkında Bilgiler Yapılmakta mıdır?

  Bakanlığımızca hazırlanan «Mesleğim Hayatım» adı ile https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanan mesleki rehberlik, kariyer planlama, meslek alanları, mesleğin özellikleri, iş olanaklarını, yerleşilebilecek yükseköğretim programları ile meslek alanları hakkında pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Meslek alanları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için http://www.alantercihleri.com/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sayfada meslek alanları hakkında bölüm öğrencisi, bölüm öğretmeni ve eğitim danışmanının görüşleri ile meslek alanlarının bulunduğu okul/kurumlara ait bilgiler de yer almaktadır.

 • Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okul Türleri ve Programları Nelerdir?

  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

  -Anadolu Meslek Programı (AMP)

  -Anadolu Teknik Programı (ATP)

  -Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP/Ustalık Programı)

  Mesleki Eğitim Merkezi Mesleki Eğitim Merkezi Programı

  -(MEMP/Ustalık Programı) (Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgeleri)

  Güzel Sanatlar Lisesi

  Spor Lisesi

 • Mesleki ve Teknik Eğitimin Amacı ve Öncelikleri Nelerdir?

  Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

  Sanayi, ticaret, tekstil, inşaat, turizm, kimya, tarım, sağlık ve benzeri alanlarda ulusal ve uluslararası standartlar ve sınıflamalara, ulusal yeterliklere ve mevzuata dayalı olarak işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin güncellenmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek ahlâkı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci ile iş alışkanlığı kazandırılarak istihdama hazırlanmasını, Önceki öğrenmelerin tanınması, mesleki eğitim belgelerinin denkliği ve belgelendirilmesini amaçlar. Mesleki ve Teknik Eğitim; sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmektir.

  Mesleki ve Teknik Eğitimin Öncelikleri Öğrencileri Millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıyla yetiştirmek, İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek, Mesleki ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek, Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak, Mesleki ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmektir.

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüz yüze işlenmeyen ders konularını destekleme eğitim programı ( konu anlatımı, soru çözümü) var mıdır?

  2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen dersler ve kazanımlar için 10, 11 ve 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik dersleri konu anlatımı ve soru çözüm videoları 11-12 Eylül 2021 tarihinden itibaren 19 hafta boyunca hafta sonları TRT EBA TV LİSE kanalından öğrencilere sunulmaktadır.

 • http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/Default.htm web adresinde yer alan çalışmaların içeriği nedir?

  •             Etkileşimli Ders Kitapları; ders kitapları ses, video, animasyon, video soru, eşleştirme, interaktif ölçme testi, kelime çemberi ve hafıza oyunu gibi etkileşimli uygulama ile zenginleştirilerek etkileşimli kitaba dönüştürülmüştür.

  •             Soru Bankası; OGMMATERYAL portalı soru havuzunda 25.000 soru, 9, 10,  11 ve 12. sınıf düzeyinde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve İngilizce derslerinin tüm ünitelerini (200 ünite) kapsamaktadır.  Soru Bankasındaki 15.000 soru mobil uygulamada yer almakta çevrim içi ve çevrim dışı olarak tüm öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.

  •             Dinamik Uygulamalar; yapay zekâ ile desteklenmiş bilgisayar tabanlı sınırsız dinamik soru üretimi, ders kazanımlarına yönelik simülasyonlar ve oyunlaştırılmış 1044 adet etkileşimli eğitim içeriği, etkileşimli kitaplara eklenerek öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

  •             3B Modeller; öğrencilerin konuları daha iyi anlamasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan 3B görsel materyaller öğrencilerin kullanımına sunulmuş, bu materyaller etkileşimli kitaplara eklenmiştir.

  •             Projeler; bu bölümde Aktif Sözlük, Canlı Felsefe Sözlüğü, Söz Varlığımız: Deyimler ve Atasözleri, Şairlerin Dilinden ve Bilgi Yarışmaları yer almaktadır.

  •             YKS Hazırlık: YKS Kampı; Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığınca 176 adet test ve soru çözümleri ile 80 adet ders videosu hazırlanarak dijital bir platform oluşturulmuş, öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunulmuştur.

  •             Ayrıca, ogmmateryal sitesinde YKS öğrencilerine yönelik  “Konu Özetleri ve Mini Denemeler” de yer almaktadır. 

 • Etkileşimli ders kitapları ve ek materyallere nereden ulaşabilirim?

  http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/Default.htm” web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

 • ogmmateryal.eba.gov.tr web adresine giriş için şifre gerekli mi?

  ogmmateryal.eba.gov.tr web sitesine şifresiz giriş yapılmaktadır. Resmi ve özel okullarımızın öğrenci, öğretmen ve mezunları şifresiz erişim sağlayabilirler.

 • TRT EBA TV Lise haricinde hangi kaynaklardan faydalanabilirim?

  -TRT EBA TV Lise ’de bulunan ders yayınlarından,

  -11. ve 12. sınıflar için Akademik Destek Platformundan,

  -EBA ve ogmmateryal.eba.gov.tr web sitemizdeki etkileşimli kitaplardan,

  -ogmmateryal.eba.gov.tr web sitemizdeki YKS Hazırlık, dinamik uygulamalar, 3B modeller, deneyler ve soru bankasından,

  -ogmmateryal.eba.gov.tr web sitemizdeki Beceri Temelli Kitaplardan ve Kazanım Kavrama Etkinliklerinden,

  - TRT EBA TV Lise ’de hafta sonları yayınlanan YKS Hazırlık soru çözüm videolarından faydalanabilirsiniz.

  Ayrıca okul müdürlükleri ve ilgili ders öğretmenleri, canlı ders anlatımına yönelik programlama ve EBA platformu üzerinden ödevlendirme yapabilmektedir.

 • TRT EBA TV Lise 'de hafta sonu yayınlanan sorulara tekrar nasıl ulaşabilirim?

  12. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerimiz için çözümü yapılan soruların çözümlerine EBA, TRT EBA TV ve ogmmateryal.eba.gov.tr web sitesi (OGMMATERYAL YKS Hazırlık-Soru Çözümleri) üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu yayınlarda çözülen sorulara yönelik hazırlanan pdf ler de aynı web sayfasında yayınlanmaktadır.

 • Liselerde yüz yüze eğitimin yanında TRT EBA TV Lise 'de uzaktan eğitim çalışmalarına devam edilecek mi?

  Uzaktan eğitim çalışmalarına Millî Eğitim Bakanlığının çevrimiçi eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ve TRT EBA TV Lise kanalından devam edilecektir.  Yayın saatleri ve ders saatleri bilgisine EBA ve ogmmateryal internet sitemiz üzerinden ulaşılabilecektir.

 • Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavı ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır." denilmektedir. Ancak, 15 gün sağlık raporu alan bir öğrenci dönem sonuna kadar okula gelemeyeceğinden bu öğrenci başarısız olduğu derslerden ortak sınava giremeyecektir. e-Okul sisteminde ortak sınava giremediği dersler için girmedi mi yoksa raporlu mu yazılacak ya da başka bir uygulama mı yapılacaktır?

  Dönemin son haftalarında rapor alarak dönemi tamamlayan öğrenciler için, Yönetmeliğin 51 inci maddesine göre dönem puanı belirlenir. Ancak sınava katılmayan başlıklı 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır.” denilmektedir.

  Dördüncü fıkrasında da “Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.” denilmektedir. Buna göre rapor dönemi kapatmışsa bu öğrenciye yeniden sınav yapılmaz. Zorunlu hâllerde dönem puanı bir yazılı sınav eksiği ile de verilebilir.

 • Sorumluluk sınavına alınacak öğrencileri okul idareleri nereden görebileceklerdir?

  Okul idareleri öğrencilerinin durumlarını; e-Okul sistemi üzerinden "e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi" ekranı raporlama sayfasında yer alan “Karne Sonuç Kontrol Listesi” raporunu seçerek, sınıf /şube bazlı listeler halinde, "Doğrudan Geçti, Ortalama İle Geçti, Devamsızlık Nedeniyle Sınıf Tekrarına Kaldı, Ortalama ile Başarısı Zorunlu Derslerden Sorumlu Geçti ve Başarısız Derslerden Sorumlu Geçti" olarak kontrol edilebilmektedir.

 • Öğrenciler sorumlu olduğu dersleri nereden görebilecektir?

  Okul idareleri tarafından öğrenci bilgilerinde yapılacak değişikliklere göre okul türüne uygun Karne Sonuç Kontrol Listesi ve okul türüne uygun Karne raporları üzerinden öğrencilerin güncel durumlarının mutlaka yeniden kontrol edilmesi gerekmektedir.

 • Okul birincileri ve disiplin cezalarının kaldırılması e-Okul sistemine ne zaman işlenecektir?

  Genel Müdürlüğümüzün 05.06.2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.7528000 sayılı "2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri ile Tereddüte Düşülen Hususlar" konulu Makam onayının 1 inci maddesinde yer alan; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgi (b) Yönerge hükümleri gereğince eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılması gereken öğretmenler kurulunun yukarıda açıklanan gerekçeler nedeniyle okul ortamında bir toplantı hâlinde yapılamayacak olmasından dolayı 22-24 Haziran tarihleri arasında, mesleki çalışmalar sonrasında okul birinciliği ile disiplin cezalarının kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi hususları başta olmak üzere eğitim kurumlarınca önemli görülen diğer konuların okul yönetimi, öğretmenler ve diğer kurul üyelerinin katılımıyla kararlaştırılması ve tutanak altına alınması hükmü çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

 • Yurt dışından gelen ve bir okula kayıt olan, birinci döneme ait hiç ders notu bulunmayan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin iki dönem ders notunun bulunmaması sebebiyle sınıf tekrarı yapmaları gerekir mi? Bu durumda nasıl bir yol izlenmelidir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Bir dersin yıl sonu puanı" başlıklı 53 üncü maddesinde:

  “(1) Bir dersin yılsonu puanı; b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem puanı ile telafi programı sonunda belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise telafi programı sonunda belirlenen puandır.” denilmektedir. Öğrencinin durumunun yukarıdaki hükümlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

 • Sınıf tekrarına kalan, cezaevinde yatan, okula devam etmeyen (özürsüz devamsızlığı 10 günü geçen) öğrencilerin bursluluğunun kesilip kesilmeyeceği ve bu durumda olup bursu yatan öğrencilerin burslarının ne olacağı konusunda tereddüte düşülmüştür. Bu öğrencilere yönelik nasıl bir işlem yapılmalıdır?

  Ortaöğretimde bir defadan fazla sınıfta kalan, hükümlü ya da tutuklu olan, mazeretsiz ve sürekli devamsızlık yapan öğrencilerin burslulukları sona erer.

 • Ortaöğretim Kurumlarında beklemeli bir öğrenci en fazla kaç dönem sorumluluk sınavına girebilir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı” başlıklı 59 uncu maddesi: “(1) Öğrencilerden; b) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılır.

 • Bir öğrenci öğrenim süresi içinde kaç defa sınıf tekrarı yapabilir?

  Doğrudan, yıl sonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır. Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır. 

 • Tutuklu ve hükümlü öğrenciler ile ilgili iş işlemler hangi mevzuat hükümleri uygulanmaktadır?

  Tutuklu ve hükümlü öğrencilerle ilgili iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 2016/17 sayılı Genelge hükümleri uygulanmaktadır.

 • Ortaöğretim Başarı Puanı nasıl hesaplanacak?

  12. sınıftan mezun olacak öğrencilerimizin 9, 10 ve 11. sınıflara ait yılsonu başarı puanları ile 12. sınıfın birinci dönem puanları ile oluşan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan diploma puanı, OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) hesaplanırken kullanılacak olan lise mezuniyet puanı olarak değerlendirilecektir.

 • Diploma puanı nasıl hesaplanacak?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde; “Mezuniyet puanı; 9,10, 11 ve 12. sınıfların yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır.” Şeklinde ifade edilmektedir. Buna göre; 12. sınıf öğrencilerimizin 9,10, 11. sınıflara ait yılsonu başarı puanları ile 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının birinci dönem başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak mezuniyet puanları oluşturulacak ve diploma puanı olarak diplomalarına yazılacaktır.

 • 12. sınıfta öğrenim görüp sorumlu olarak sınıf geçen öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 1 inci döneminin ilk haftasında yapılacak sorumluluk sınavlarında tekraren başarısız olması durumunda ikinci bir sorumluluk sınav hakkı verilecek mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre sorumluluk sınavları, birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde yapılır. Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.

 • Sorumlu olarak geçtiğim derslerin sınavları ne zaman yapılacak?

  Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.

 • Ben son sınıfım ve üniversiteye geçeceğim, ilk dönem matematikten kalmıştım şimdi ne olacak?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçmektedirler. Bu şartın taşınmaması durumunda 12. sınıf öğrencileri başarısız oldukları derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun olacaklardır.

 • 12. sınıf öğrencileri sorumlu olarak sınıf geçtiğinde üniversite sınavına girebilecek mi/diplomalarını alabilecekler mi?

  12. sınıf öğrencilerinin başarısız veya sorumlu derslerinin olması üniversite sınavlarına girmelerinde herhangi bir engel oluşturmamaktadır. Dolayısıyla tüm 12. Sınıf öğrencileri sorumlu dersi olup olmamasına bakılmaksızın üniversite sınavlarına girebileceklerdir. Doğrudan sınıf geçme şartlarını taşıyan öğrenciler mezun olacak ve diplomalarını alacaklardır. Ancak başarısız dersleri olan 12. sınıf öğrencileri sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için bu derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları hâlinde mezun olup diploma almaya hak kazanacaklardır. Ayrıca bu durumda olup üniversiteye yerleşen öğrencilere YÖK tarafından diplomalarını Aralık ayı sonuna kadar öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarına ibraz etme hakkı tanınmıştır. Bu nedenle söz konusu öğrencilerin 31 Aralık ayı sonuna kadar diplomalarını teslim etmeleri şartıyla üniversiteye kayıt yaptırmalarına da bir engel yoktur.

 • Yurt dışından gelen T.C. uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri nasıl yapılır?

  Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükümlerine göre yapılmaktadır.

  (1) Ortaöğretim kurumlarında okumakta iken çeşitli sebeplerle öğrenim görmek üzere yurtdışına giden öğrencilerden, bulundukları ülkede en az bir dönem öğrenim gören ve okulun nakil şartlarını taşıyanların nakilleri denklik belgesine göre önceki okullarına veya aynı türdeki diğer okullara yapılır. (Değişik cümle: RG-1/9/2018-30522) Öğrencinin e-Okul sisteminde bulunmayan yurtdışında eğitim gördüğü sınıf/sınıflara ait yılsonu başarı puan/puanları ile denklikle ilişkilendirildiği sınıf e-Okul sistemine işlenir. Yurtdışında eğitim gördüğü sınıflara ait yıl sonu başarı puan/puanları, öğrenci velisi tarafından okul yönetimine teslim edilir ve e-Okul sistemine 100’lük puan sistemine uygun olarak işlenir.

  (2) (Değişik: RG-14/2/2018-30332) Yurtdışında 8 inci sınıfı bitiren öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarında asgari bir eğitim ve öğretim yılı öğrenim gören öğrencilerin kayıt ve nakilleri; denklik belgelerine göre program uyumu dikkate alınarak ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemleri, öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin nakli yapılan okuldan bir başka okula naklinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.

  (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında nakil ve geçiş talebi bulunan öğrencilerin nakillerinde bu Yönetmeliğin devam-devamsızlıkla ilgili hükümlerine uyulur.

  (4) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Eğitimini yurtdışındaki ortaöğretim kurumlarında tamamlayan ancak denklik belgesine göre bazı ders ve/veya 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre staj veya uygulamalarda eksikliği görülenlerden, bu Yönetmelik kapsamında öğrencilik şartlarını taşıyanların eksiklikleri millî eğitim müdürlüklerince ilişkilendirildikleri okul tarafından tamamlayıcı eğitim programı uygulanarak tamamlattırılır. (Değişik cümle:RG-1/9/2018-30522) Bunlardan öğrencilik şartlarını taşımayanlar hakkında alan/dal derslerinde işletmelerde mesleki eğitim ile ilgili hükümler, almaları gereken ortak derslerde ise sorumlulukla ilgili hükümler uygulanır.

  (5) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Yurt dışında aldıkları eğitim ile ilgili olarak mesleki eğitim merkezi programlarına denkliği yapılanlar, seviyelerine uygun program ve sınıfa alınır. 

 • Ortaöğretim Kurumları arasında nakil başvuruları nasıl ve ne zaman yapılır?

  Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37 nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;

  •     Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

  •     Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır.   Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

  •    Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır. 

 • "Okuldan kısa süreli uzaklaştırma" cezası nasıl uygulanır? Alt ve üst sınırlar nasıl belirlenir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 172. Maddesine göre okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler;

  a) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Millî eğitim müdürlüklerince öğrenci velisi bilgilendirilerek okul türleri ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak uygun okullara 5 iş günü içerisinde tercih yapılması sağlanır. Velisi tarafından tercih yapılmayan öğrencinin nakli ilgili öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca resen gerçekleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde Bakanlığın ilgili birimiyle işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

  b) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümlerine göre uygun okullara yapılır.

  c)(Değişik: RG-1/7/2015-29403) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler, ceza aldıkları okula dönemezler,

  ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışıp bir başka okula nakledilen öğrencilerden; naklen geldiği okul tarafından okul değiştirme cezası verilenlere yeniden okul değişikliği yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları cezayla ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir. Süresi içinde itirazda bulunulması hâlinde, itiraza ilişkin karar verilinceye kadar ceza uygulanmaz.

  Ceza gerektiren fiilin durumuna göre cezanın kaç gün olacağına okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca karar verilir.

 • Dönem içerisinde nakil olan öğrencilerin seçmeli dersleri ile ilgili olarak: Öğrencinin nakil geldiği okulda seçtiği seçmeli dersin, nakil olduğu okulda seçilmemiş olması durumunda; nakil olunan okulda bu seçmeli ders açılmalı mı yoksa öğrenci bu okuldaki seçmeli derslerden birini mi seçecektir? İki farklı seçmeli dersin seçilmesi durumunda yılsonu notu nasıl hesaplanacaktır?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği: Nakil ve geçişlerde muafiyet ve sorumluluk

  MADDE 42- (1) Nakil isteği kabul edilen öğrencilerin önceki okulunda görmüş olduğu dersler, yeni okulun dersleriyle sınıf seviyesinde karşılaştırılır. Sınıf seviyesinde toplam ders saatinde ve zorunlu derslerde (ortak/alan/dal dersleri) eksiklik ya da başarısızlık bulunması halinde;

  a) Sınıf veya sınıflar bazında eksik olan ders saatleri, yeni okulun haftalık ders saati toplamı esas alınarak, öğrenciler yeni okulunda seçtiği derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav döneminde sınava alınırlar. Öğrenci yeni okulunun haftalık ders çizelgesinde yer almayan önceki okuluna ait sorumlu olduğu derslerden ise muaf tutulur.

  b) Öğrenciler görmediği derslerle gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısındaki eksikliğin bir saatten fazla olduğu zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav dönemlerinde sınava alınırlar. Ancak önceki okulun seçmeli dersleri arasında bulunan derslerin, yeni okulun zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) dersleriyle ilişkilendirilmesi halinde öğrenciler bu derslerden sorumlu tutulmazlar.

  c) Nakil yapan öğrencilerin yılsonu başarı durumları yeni okulun haftalık ders çizelgesindeki dersler ve ders saatleri dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Bunların yeni okulundaki derslerle ilişkilendirilemeyen önceki okulunda başarılı olduğu dersler de yılsonu başarı puanının belirlenmesinde dikkate alınır.

  ç) (Ek:RG-26/3/2017-30019) 37 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında nakil ve geçişi yapılanların mesleki seviyeleri esas alınarak belirlenecek sınıftan itibaren eğitimlerine devamları sağlanır. Meslek seviyelerinin belirlenmesi amacıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek okul/kurum müdürlüklerinde ilgili alan öğretmenlerinden komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonlarca, aynı alan/dalda mesleki eğitim görmüş olanların seviyesi daha önce gördükleri ders içerikleri ve başarı durumlarına göre, daha önce mesleki eğitim görmeyenler ile farklı alan/dalda mesleki eğitime devam etmek isteyenlerin ise yapılacak seviye sınavına göre devam edecekleri sınıflar belirlenir.

 • Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık sınıfına kayıtlı bir öğrencinin hazırlık sınıfı olmayan bir Anadolu Lisesine nakil yapmak istemesi durumunda öğrencinin hazırlık sınıfı olmayan bir Anadolu Lisesine nakli mümkün müdür?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme başlıklı 38 inci maddesinde; “(6) Nakil şartlarının taşınması durumunda hazırlık sınıfından 9. sınıfa, 9. sınıftan hazırlık sınıfına içinde bulunulan öğretim yılının ekim ayının son iş gününe kadar nakil yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 • Öğrenciler özürleri nedeniyle ortaöğretime ara verilebilir mi?

  Evet. Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.

 • saate girer, öğleden sonra da devam etmezse bu öğrencinin günlük devamsızlığı tam gün mü ya da yarım gün mü sayılacaktır?

  MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin devam, devamsızlık ve ilişik kesme ili ilgili 36. maddenin 2.bendinin b fıkrasında" Günlük toplam ders saatinin 2/3’ü ve daha fazlasını gelmeyenlerin bir gün diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır." denilmektedir.

 • Ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerin devamsızlık süreleri ne kadardır?

  Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedavi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, (…) sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.

  Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin sözleşmeleri fesih edilerek sigorta çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için kendisine de bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.

 • Genel Müdürlüğümüze bağlı pansiyonlu okullarda parasız yatılı öğrencilerin harçlık ve sosyal yardımları nasıl ödenir?

  Parasız yatılı öğrenciler en yakın PTT şubesine müracaat ederek alacakları PTT kart ile ödenir. 2021 Eylül ayı harçlığı öğrenci başına 49,44 TL, 2021 yılı sosyal yardımı ise öğrenci başına 395,55 TL’dir.

 • Bursluluk sınavına başvuracak öğrencilerde hangi şartlar aranır?

  a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

  b) Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı,  7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı ve 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak.

  c) Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

  ç) Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. 

 • Bursluluk hakkından kimler yararlanır?

  Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören ve her yıl merkezi sistemle yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını kazanan öğrenciler yararlanır.

 • Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçiş var mıdır? Nasıl olmaktadır?

  Bursluluktan parasız yatılılığa, parasız yatılılıktan bursluluğa geçişler aşağıdaki gibidir.

  (1) Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçirilebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezi sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları halinde gerçekleşir.

  (2) Bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, velisi tarafından öğrencinin burslu olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne ders kesiminden itibaren eylül ayının son iş günü mesai bitimine kadar yapılır.

  (3) Bursluluktan parasız yatılılığa geçiş isteği, okul yatılılık ve bursluluk komisyonunca başvuru süresi bitiminden itibaren üç gün içerisinde sonuçlandırılarak e-Okul sistemine kaydedilir. 

  (4) Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü Devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar ile korunmaya muhtaç duruma düşme, anne ve babanın ayrılması veya bunlardan birisinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması gibi nedenlerle parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş için başvuran öğrencilerin geçişlerinde sınav şartı ve süre kaydı aranmaz. Özre dayalı bu geçişlerde, özrüne dair belgeyle birlikte velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne başvurulur. Geçişler Bakanlıkça yapılır.

 • Öğrenim hakkını kullanmamış sayılan (öğrenim hakkını donduran) öğrencilerin burslulukları devam eder mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri gereğince öğrenim hakkını kullanmamış sayılan öğrencinin yatılılık ve bursluluk hakkı dondurulur ve öğrenimine devam etmesi halinde yatılılık ve bursluluk hakkı devam eder.

 • Ortaöğretim kurumlarının 12 nci sınıfından mezun olan öğrenciler en son burslarını ne zaman alır?

  12. sınıflar en son mezun oldukları ayın bursunu alırlar.

 • Okul pansiyonlarında boş kontenjanın dağılımı nasıl yapılmaktadır?

  Her yıl tespit edilen boş kontenjanın sınıflar bazında dağılımı; sınıf bazında başvuran öğrenci sayısının, toplam boş kontenjan ile çarpımının toplam başvuran öğrenci sayısına bölümü ile elde edilen sonuca göre yapılır.

  Okul pansiyonlarında boş kontenjanın %80’i parasız, %20’si paralı yatılı öğrencilere tahsis edilir. 

 • İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında kontenjan dağılımı ile parasız yatılı öğrenci yerleştirmelerinde kontenjan dağılımı nasıl yapılır?

   Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının; 

  a) %10’u 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrenciler ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı, mülga 64 üncü maddeleri ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların öğrenci olan çocuklarına, 

  b) %5’i Bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

  c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

  ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere, ayrılır. 

 • Parasız yatılılığı veya bursluluğu sona eren öğrenciler tekrar parasız yatılılık veya bursluluktan yararlanabilir mi?

  Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden tekrar burslu okumak isteyenler, Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla bursluluk sınavına katılabilirler ve sınavı kazanmaları halinde bursluluktan yararlandırılır. Tekrar parasız yatılı okumak isteyenler ise Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla il, ilçe veya okul yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca parasız yatılı olarak yerleştirilebilir.

 • Parasız yatılı veya burslu olarak mezun olan öğrenciler ile herhangi bir nedenle okuldan ayrılan öğrenciler; tazminat, geri ödeme veya mecburi hizmete tabi tutulur mu?

  Parasız yatılı veya burslu okumak suretiyle okulu bitirenlerle herhangi bir nedenle okuldan ayrılan öğrenciler hiçbir şekilde mecburi hizmet, tazminat veya geri ödeme ile yükümlü tutulamazlar.

 • Vakıfbank sosyal kartların kaybolması, çalınması vb. gibi durumlarda ne yapılması gerekir?

  Öğrenci Vakıfbank 444 07 24 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak burs kartını iptal ettirdikten sonra en yakın PTT iş yerine başvurarak sosyal kartını aynı gün içinde temin edebilir, iptal edilen Vakıfbank ön ödemeli kartında bulunan bakiyesi PTT kartına aktarılır.

 • Burslu ortaöğretim öğrencileri hangi zaman aralıklarında ve ne kadar burs almaktadır?

  Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı değiştiği için burs miktarı da değişir. Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25 inde ödenmekte olup 2021 yılı Eylül ayı itibariyle bir öğrenciye aylık 357,769 TL burs ücreti ödenmektedir.

 • 8.sınıfı bitiren burslu bir öğrenci; 9.sınıfta parasız yatılılığa yerleştirilirse o yıla ait temmuz-ağustos-eylül ayları bursunu alabilir mi?

  8. sınıfı bitiren burslu bir öğrenci; 9.sınıfta parasız yatılılığa yerleştirilirse o yıla ait Temmuz-Ağustos ve Eylül ayı bursunu alır.

 • Paralı yatılı öğrenciler ücretler ne zaman ve nasıl tahsil edilir?

  Paralı yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ilk taksiti kayıt sırasında, diğer taksitleri ise kasım, şubat ve nisan aylarının son işgününe kadar olmak üzere dört taksitte ödenir. Taksitini zamanında ödemeyen öğrencinin pansiyonla ilişiği kesilir. 

 • Parasız yatılılık için herhangi bir sınav yapılmakta mıdır?

  Hayır

 • Hangi hallerde parasız yatılılık veya bursluluk hakkı sona erer?

  (1) Ortaokul, özel eğitim ortaokulu ve imam-hatip ortaokullarında burslu, ortaöğretim kurumlarında ise parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder. Paralı yatılı olarak yerleştirilen öğrencilerin yatılılıkları, nisan ayı sonuna kadar velisinin yazılı isteği üzerine bir sonraki öğretim yılında da devam eder.   (2) Aşağıdaki öğrencilerin yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.   a) Ortaöğretim kurumlarında öğrenim hakkı sona erenler.   b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşenler.   c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunanlar.   ç) Yatılılık veya bursluluktan kendi isteğiyle vazgeçenler.   d) Açık öğretim ortaokulu veya açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, mesleki ve teknik açık öğretim okuluna nakil olanlar.   e) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamındaki öğrenciler, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı, mülga 64 üncü maddeleri ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların öğrenci olan çocukları hariç olmak üzere özel bir okula kayıt veya nakil yaptıranlar.   f) Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayanlar.   g) Öğrenim gördüğü okuldan ayrılıp yurtdışına gidenler.   ğ) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulu ile ortaöğretim kurumlarındaki öğrenimlerinin her birinde bir defadan fazla bir üst sınıfa devam etme hakkını kazanamayanlar.   (3) Yatılılığı veya bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları okul müdürlüklerince üç iş günü içerisinde e-Okul veya e-Burs sistemine işlenir.   (4) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri gereğince öğrenim hakkını kullanmamış sayılan öğrencinin yatılılık ve bursluluk hakkı dondurulur ve öğrenimine devam etmesi halinde yatılılık ve bursluluk hakkı devam eder.

 • Yatılılık ve bursluluk başvuru şartları nelerdir?

  (A) Parasız yatılılığa başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.   a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.   b) Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı ve 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarında öğrenci olmak.   c) Bir önceki ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.   ç) Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.   d) Yatılı okumasına engel rahatsızlığı bulunmadığına dair hekim raporu almak.       (B) Paralı yatılılığa başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.   a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.   b) Resmi ve örgün ortaöğretim kurumlarına devam ettiğini belirten öğrenci belgesine sahip olmak.   c) Bir önceki ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.   ç) Yatılı okumasına engel rahatsızlığı bulunmadığına dair hekim raporu bulunmak.

 • Yatılı öğrenci, nakil/geçiş şartlarını taşıması hâlinde İlçe Yatılılık Komisyonu'na başvurmadan e - Okul sistemi üzerinden nakil/geçiş başvurusu yapması sağlanabilir mi?

  Pansiyon modülünde yatılılık nakli gerçekleştirilebilir.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • ÜCRETLER

  • Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin sigorta prim gün sayıları nasıl belirlenir?

  Hazine ve Maliye Bakanlığının konu hakkındaki yazısı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak görev yapanların prim ödeme gün sayılarının 30 günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu; uzman ve usta öğretici statüsü dışında görev yapanların prim ödeme gün sayılarının ise, bir takvim ayındaki ek ders saati toplamının 7,5 saate bölünmesi suretiyle tespit edilmesi gerekmektedir. (Bakınız. Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.07.2010 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19. 115706-45/10283 sayılı yazısı.)

  • Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?

  Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacını kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle karşılanamadığı durumlarda, uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 40 saate kadar, belirtilen nitelikleri taşımayanlardan olmak üzere iki farklı şekilde görevlendirme yapılmakta ve bunlar, fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlanmaktadır.(Bakınız. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Saatlerine İlişkin Karar ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik)

   

  • Terör Örgütleriyle üyelik, mensubiyet veya iltisak nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlar, bu hususlarla ilgili bilgi ve belge edinme talebinde bulunabilir mi?

  667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile 7145 ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35-A maddesi gereğince; Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilenler hariç diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılanların bilgi edinme hakkı kapsamındaki bilgi ve belge talepleri, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun  “Olağanüstü Hal KHK’ları Kapsamındaki Tedbir ve İşlemlerle İlgili Bilgi Edinme Başvuruları Hakkındaki 04/08/2016 tarih ve 2016/1 sayılı İlke Kararı” gereğince Başkanlığımızca verilememektedir.

  • Terör Örgütleriyle üyelik, mensubiyet veya iltisak nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlar "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu" kararlarına karşı yargı yoluna başvurabilir mi?

  7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun” hükümlerine göre kurulan “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu” kararlarına karşı; Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11. Maddesi ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul Ve Esaslarına ilişkin tebliğin 16. Maddesi gereğince, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen mahkemelerde, ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

  • Kimler Bilgi Edinme Hakkından Yararlanır?

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerçek kişiler tüzel kişiler Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi edinme hakkına sahiptir. Bununla birlikte Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

  • Bilgi Edinme Kapsamındaki Bilgi ve Belgelerin Kapsamı Nedir?

  Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirtilen istisnalar dışındaki bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamındadır.

  • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamındaki Bilgi ve Belgelere Başvuru Usulü Nasıldır?

  Başvurular bizzat, posta veya faks yoluyla yapılabileceği gibi, elektronik ortamda da yapılabilir. Başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.

  • Bilgi Edinme Başvurusu Dilekçesinde Olması Gereken Bilgiler Nelerdir?

  Gerçek kişi başvuruları;

    Başvuranın adı ve soyadı

    İmzası (elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda bu şart aranmaz)

    Oturma yeri veya iş adresi

    İlgili Yönetmelik ekinde yer alan form (EK-1) (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır)

  T.C. kimlik numarası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır) içeren dilekçeyle yapılır.

  Tüzel kişi başvuruları;

   Tüzel kişinin unvanı

   Adresi

   Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin imzası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranmaz)

   Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır)

   Yetki belgesi

  İlgili Yönetmelik ekinde yer alan form (EK-2) (elektronik posta, posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır) içeren dilekçeyle yapılır.

  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz.

  • Bilgi Edinme Hakkı Kapsamında İstenen Bilgi ve Belgelerin Niteliği Nedir?

  Bilgi edinme hakkı kapsamında istenen bilgi ve belgeler kurum ve kuruluşlarda bulunan veya görevleri kapsamında birimlerinde bulunması gereken bilgi ve belgelerdir.

  • Bilgi Edinme Kapsamında İstenen Bilgi ve Belgeler Başka Bir Kurumda İse Bu Kapsamdaki Başvurular Kurum ve Kuruluşlarca Nasıl Değerlendirilir?

   

  Bilgi edinme hakkı kapsamında istenen bilgi veya belgeler, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvurucunun dilekçesi bilgi ve belgelerin bulunduğu kurum ve kuruluşa gönderilir.

  • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında İstenen Bilgi ve Belgelerde Gizli Bilgiler Olması Halinde Bu Bilgi ve Belgeler Nasıl Verilir?

  İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belgeler, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur.

  • Bilgi edinme kapsamındaki bilgi ve belgeler elektronik ortamda verilebilir mi?

  Bilgi edinme kapsamında istenen bilgi ve belgelerin onaylı bir sureti verilmesi gerektiğinden, başvuru sahibine elektronik ortamda bilgi ve belge verilememektedir. Ancak; elektronik ortamdaki bilgi veya belgeler, elektronik posta, veri kopyalamaya yarayan diskler ve diğer araçlarla verilebilir. Bununla birlikte, bilgi edinme hakkı kapsamındaki başvurulara, kurum ve kuruluşlar cevaplarını yazılı veya elektronik ortamda verebilir.  

  Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde ise, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;

  a) Söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesi,

  b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgeleri dinleyebilmesi,

  c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgeleri izleyebilmesi,

  Sağlanır.

  • Erişim Sağlanan Bilgi ve Belgeler İçin Başvuru Sahibinden Ücret Alınır Mı?

   

  Kurum ve Kuruluşlar erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir. Ancak erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin ilk on sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dâhil herhangi bir ücret alınmaz.

  • Bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında istenen bilgi ve belgelere erişim süresi ne kadardır?

  Bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında istenen bilgi veya belgeye erişim süresi  onbeş iş günüdür. Ancak istenen bilgi ve belgeler bir başka kurumla ilişkili olması halinde bu süre otuz iş günüdür.

  • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Kurum ve Kuruluşlardan İstenen Bilgi ve Belgeler Kurum ve Kuruluşlarca Verilememesi Halinde İtiraz Edile bilinir mi?

  Bilgi edinme istekleri reddedilen başvurucular, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir.

   

  • Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Kapsamı Dışında Olan Bilgi ve Belgeler nelerdir?

   Kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar dışındaki yargı denetimi dışında olan bilgi ve belgeler,

   Devlet sırrına ilişkin gizlilik dereceli bilgi veya belgeler,

   Açıklanması veya önceden açıklanması halinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler,

   Kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olanlar dışındaki sivil ve askeri istihbarat birimlerine ilişkin bilgi ve belgeler,

   İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,

   Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,

   Kişinin rıza ve izni haricinde özel hayatın gizliliğini ihlal edecek bilgi ve belgeler,

   Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler,

   Gizli kalması gereken ticari ve mali bilgi ve belgeler,

   Fikir ve sanat eserlerine ilişkin bilgi ve belgeler,

   Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler,

   Kurum ve kuruluşlar tarafından verilmesi uygun olmadığı yönünde karar verilen, görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler,

   Tavsiye ve mütalaa talepleri,

  Ayrıca;

   Ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak bilgi edinme başvurularına, kurum ve kuruluşlarca olumsuz cevap verilebilir.   

   

  Bununla birlikte; kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamında değildir.

  • Bilgi Edine Hakkı Kapsamında Teftiş Kurulu Başkanlığından hangi bilgi ve belgeler talep edilebilir?

  Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından hazırlanan denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporları bilgi edinme hakkı kapsamından olup, bu türdeki bilgi ve belgeler Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından istenebilir.

  Ancak yukarıda sayılan bilgi ve belgelerin ekleriyle birlikte veya yerelde yapılan denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporlarının bilgi edinme hakkı kapsamında istenmesi halinde, bu yöndeki başvurular doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılabilir.

 • ÖĞRETMENLERE YÖNELİK İŞ VE İŞLEMLER

  • Öğretmenlere zorunlu çalışma affı gündemde midir?

  Halen yürürlükte bulunan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 06/05/2010 tarihinden sonra Bakanlığımız öğretmen kadrolarında göreve başlayan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlüsüdür. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin herhangi bir mevzuat düzenlemesi yapılması durumunda Bakanlığımızca kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır.

  • Sözleşmeli öğretmen atamasında (Türkçe, felsefe, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilgiler, tarih, coğrafya, bilişim teknolojileri, v.s...) alanlara fazla kontenjan talep ediyorum.

  Bakanlığımıza atama izni verilen öğretmen kadrolarının alanlar itibariyle dağılımında, ülke genelinde öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları ve illerin alanlar bazında ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle planlama yapılmaktadır. Bu planlamada ülke genelinde dengeli öğretmen dağılımı esas alınmakta, herhangi bir alanın öncelikli hale getirilmesi söz konusu olamamaktadır.

  • Daha önce Bakanlık kadrolarında görev yapan ve istifa ederek ayrılan öğretmenlere yönelik yeniden atama ya da kurumlar arası yeniden atama yapılacak mıdır?

  Bakanlığımızca Eylül 2016 itibariyle sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına geçilmiştir. Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında öğretmen atamaları, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımızca yapılan duyurular doğrultusunda gerçekleştirilmekte, başvurular elektronik başvuru sayfası aracılığıyla alınmaktadır. Ancak şu an için yeniden atama ve kurumlar arası yeniden öğretmen ataması kapsamında herhangi bir planlama ya da takvim bulunmamakla birlikte bu yönde bir atama olması halinde Bakanlığımız resmî internet adresinden (http://personel.meb.gov.tr) yayımlanacak duyuruda gerekli açıklamalara yer verilecektir. Bu çerçevede yapılacak duyuruları takip ediniz.

  • KPSS sıralamasına göre kontenjanda olmama rağmen sözleşmeli öğretmen sözlü sınavına neden çağrılmadım?

  Bakanlığımızca KPSS' ye ilişkin herhangi bir sıralama yayımlanmamaktadır. Sözleşmeli öğretmen atama işleminde, her alan için kontenjan sayısının 3 katı aday KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenerek sözlü sınava katılacak adaylar belirlenmekte, alanlar bazında minimum puanlar Bakanlığımız resmî internet adresinde (http://personel.meb.gov.tr) yayımlanmaktadır. KPSS sonucuna göre alanında 3 katı aday arasına giremeyen adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanamamaktadır.

  • Zorunlu çalışma ek hizmet puanı kimlere verilir?

  17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen "Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden..." hükmünden de anlaşılacağı üzere, zorunlu çalışma kapsamındaki eğitim kurumlarından birine 06/05/2010 tarihinden sonra zorunlu çalışma yükümlüğünü yapmak üzere atanıp halen aynı kurumda görevine devam etmekte olan öğretmenler zorunlu çalışma ek hizmet puanından yararlanabilmektedir.

  • Ders ücreti karşılığında belirli bir süre çalışanların sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılmakta mıdır?

  Hayır yapılmamaktadır. Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlardan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 15 inci madde (mülga) gereğince Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmek üzere verilen 5000 kontenjana öğretmen atama işlemleri yasa maddesinde belirtilen 6 aylık süre içerisinde tamamlanmış olup bugün itibariyle bu doğrultuda bir atama işleminin gerçekleştirilmesine olanak bulunmamaktadır. Bakanlığımız eğitim kurumlarına sözleşmeli öğretmen atama işlemleri 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik ve Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmektedir. Öğretmen olarak atanabilmek için adayların KPSS den, atanacakları alan için Bakanlığımızca belirlenecek taban puan ve üzerinde puan almaları ve atama dönemlerinde yapılacak duyurular doğrultusunda usulüne uygun başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

  • Ders ücreti karşılığında görevlendirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

  Bakanlığımız eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirme işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında Valilikler/Kaymakamlıklarca yapılmaktadır.

  • Sözleşmeli öğretmenlerin asker öğretmen olarak görev yaptıkları süre sözleşme süresinden sayılacak mıdır?

  Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmen olarak görev yapmak üzere görevden ayrıldıklarında sözleşmeleri feshedilmektedir. Bu çerçevede 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; sözleşmeli öğretmenlerin asker öğretmen olarak görev yaptıkları süreler sözleşme süresinden sayılamamaktadır.

  • Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmenlik yapabilir mi?

  Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmenlik yapabilmektedir. Askerliğini "asker öğretmen" olarak yapmak isteyenlerin, kurumlarından öğretmen olduklarına dair Ek-A belgesi alarak askerlik şubelerine vermeleri gerekmektedir. Asker öğretmen olarak Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmesi uygun görülenlerin seçimleri Millî Savunma Bakanlığınca yapılmaktadır.

  • Güvenlik soruşturmaları yapılacak mıdır?

  Güvenlik soruşturmalarına ilişkin ilgili kanun maddesi, Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 tarihli ve E.:2018/73; K.:2019/65 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Bu kapsamda bu tarihten sonra yapılan atamalarda güvenlik soruşturması yapılmamaktadır. Ancak yasa koyucu ilgili makamlarca herhangi bir mevzuat düzenlemesi yapılması durumunda Bakanlığımızca ilgili mevzuatlar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

 • ÖZLÜK HAKLARI

  • Sözleşmeli öğretmenin evlenme halinde ne kadar izin verilir?

  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre sözleşmeli öğretmenin evlenmesi halinde yedi gün izin kullanabilir.

  • Sözleşmeli öğretmenler annesinin hastalığından dolayı refakat izin kullanabilir mi?

  Sözleşmeli öğretmenin refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin son fıkrasına göre en fazla 3 ay refakat izin kullanabilir.

  • Kadrolu öğretmen olarak görev yapanların, memuriyet öncesi özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak çalıştığı süreler kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilir mi?

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36-C/5 maddesine göre özel okullarda "öğretmenlik" veya "yöneticilik" yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına kadrolu öğretmen olarak atananların özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilebilmektedir. Söz konusu madde de "uzman öğretici" unvanına yer verilmediğinden, özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak görev yapanların bu hizmet sürelerinin memuriyete esas kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır.

  • Memur kardeşinin hastalandığından dolayı refakat izni kullanabilir mi?

  Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar refakat izni kullanabilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

  • Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi 5 haftalık analık izin süresi doğum sonrasına aktarılabilir mi?

  13.04.2016 tarih ve 29683 sayılı Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No: 6) Öğretmenlere Verilecek Analık İzni" başlıklı 10 uncu maddesinin (b) şıkkında; Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen ve fiilen çalışılması halinde doğum sonrası analık izni süresine eklenebilen doğum öncesi beş haftalık (çoğul gebeliklerde yedi haftalık) analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyeceği belirtilmiştir. Bu durumda, öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi fiilen çalışmadığı 5 haftalık analık izin süresinin doğum sonrasına aktarılması mümkün değildir.

 • İDARİ İŞ VE İŞLEMLER

  • Yapmakta olduğum bir akademik çalışmada kullanılmak üzere branşında kaç öğretmen atandığına ilişkin bilgi verilmesini istiyorum.

  Yapmış olduğunuz akademik çalışmaya ilişkin veri talebini içeren dilekçenizin Fakülte/Enstitünüz tarafından resmi yazı ile Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi halinde bilgi talebiniz değerlendirmeye alınabilecektir. Buna yönelik uygulamalar http://ayse.meb.gov.tr linkinde yer almaktadır. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda; üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve araştırmacıların yapacakları ulusal ve uluslararası araştırma uygulamaları ve veri toplama faaliyetlerinin izin talepleri Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Araştırma Uygulama İzinleri ile ilgili genelgesi 21.01.2020 tarihli ve 1563890 sayılı Genelgesinde (2020/2) http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/2034.pdf açıklamalar yer almaktadır.

  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan il bazlı sözleşmeli öğretmen sayısını öğrenmek istiyorum.

  Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına ilişkin veriler Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının İstatistikler Başlıklı http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64 Linkte yer almaktadır. (sayfa-54)

  • Branşlarında kaç tane açık kontenjan öğretmen sayısı ne kadardır?

  Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına ilişkin veriler uygun görülen zamanlarda kamu oyu ile paylaşılmaktadır. Söz konusu paylaşımlar dışında talebinize ilişkin verilerin Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik kapsamında uygun bulunmamaktadır.

  • Branşlarında kaç tane açık kontenjan öğretmen sayısı ne kadardır?

  Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına ilişkin veriler uygun görülen zamanlarda kamu oyu ile paylaşılmaktadır. Söz konusu paylaşımlar dışında talebinize ilişkin verilerin Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik kapsamında uygun bulunmamaktadır.

 • DİSİPLİN İŞLEMLERİ

  • Kamuda görev yapan öğretmenlerin ücret karşılığı özel ders verip veremeyecekleri?

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 28'inci maddesinde; memurlara ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı getirilmiştir.

  • Kamuda görev yapan öğretmenlerin özel öğretim kurumlarında ücretli olarak derse girip giremeyecekleri?

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8'inci maddesinde; ihtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebileceği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 28'inci maddesinde; memurlara ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunamayacakları hüküm altına alınmıştır.

  • Kamu çalışanları memur/öğretmen olarak görev yapan memur/öğretmenlerin şirket ortağı olabilirler mi?

  Konu hakkında Devlet Personel Başkanlığının 12/02/2014 tarihli ve 506 sayılı görüş yazısında; limitet şirketin şirket sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde de görev almamak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurunun anonim veya limitet şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir sakınca olmadığı değerlendirilmiştir.

  • Öğretmenlerin kılık ve kıyafetleri ile ilgili olarak bir düzenleme yapılacak mı?

  Devlet memurlarının kılık ve kıyafetlerinin nasıl olacağı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilmiştir.

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • İDARİ VE MALİ İŞLER

  • Katıldığım eğitim, seminer, çalıştay vs. 'de konaklama ücreti tarafıma ödenir mi?

  Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine bağlanacak olup, konaklama giderine ilişkin fatura bulunmadıkça konaklama gideri ödenmez.

  Yatacak yer temini için ödenen ücretlerde her yıl yayınlanan Bütçe Kanununun eki “H “cetveline göre gündeliğin %60 artırımlı tutarı ödenir. Örneğin gündelik tutarı 400 TL ise %60 artırımlı tutarı 640 TL ödenir.

             * Almaya hak kazandığınız günlük konaklama tutarınız; görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %60 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır."

  • Katıldığım eğitim, seminer, çalıştay vs. 'de gündelik ne kadardır?

  Gündelik ücretiniz, her yıl yayınlanan Bütçe Kanununun eki “H” cetvelinde yer alan ve karşılığı kadro derecenize göre gösterilen tutardır.

  Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

  • Katıldığım eğitim, seminer, çalıştay vs. de yol ücreti ödeniyor mu?

  Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat (Alışılmış, genelin tercih ettiği) olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır. 

 • ÖĞRETMENE HİZMET

  • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan personelin Bilimsel Toplantılara katılımı nasıl gerçekleştirilmektedir?

  Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatına bağlı resmî eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan personelin mesleki becerilerini geliştirmeleri, alan bilgisi ve mesleki gelişimlerini arttırmaları, alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmeleri için yurt içindeki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımları ilgi “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

  • Emekli olan öğretmenler Hizmet Şeref Belgesini nereden alabilirler?

  Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği MADDE 16 – (1)(b)(c) de İl kutlama kurulları;” Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olanlar için Hizmet Şeref Belgelerinin düzenlenmesini ve tören sırasında ilgililere veya temsilcilerine verilmesini, Törende kendisi veya temsilcisi bulunmayanların belgelerinin adreslerine gönderilmesini” sağlar denilmektedir. İlgi yönetmelikle sadece içinde bulunulan yıl içerisinde emekli olanlara Hizmet Şeref Belgesi verilmektedir.

  • Öğretmen memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi hangi yolla bildirebiliriz?

  Öğretmene teşekkür mesajları 444 0 632 nolu MEBİM iletişim merkezine telefonları aranarak oluşturulabilmektedir.

  • Emekli öğretmen kartımı nereden çıkartabilirim?

  Emekli kimlik kartları kişinin emekli olduğu Millî Eğitim Müdürlüklerince 1 adet fotoğrafla beraber şahsen başvurulması halinde düzenlenerek verilmektedir.

  • 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla veliler ve okul aile birlikleri tarafından öğretmenlere bir hediye yarışı başlıyor. Velileri külfete sokacak meblağlar isteniyor. Bu sebeple Bakanlık eliyle Öğretmenler Günü hediyesiyle ilgili bir çerçeve çizilip yayınlamasının öğretmenler açısından güzel olacağını düşünüyorum.

  MESLEKİ ETİK İLKELER” başlığı ve “Hediye Alma 12.Madde alt başlığında, “Eğitimci, Öğretmenler Günü gibi özel gün ve haftalarda verilen, maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler hariç, mesleki kararını ve tarafsızlığını etkilemesi muhtemel herhangi bir hediyeyi kabul etmez” denilmektedir. 

  Sayın velilerimizin, Öğretmenler Gününde öğretmenlerimize hediye alma zorunluluğu yoktur. Ancak velilerimize ve öğrencilerimize, öğretmenlere hediye alma konusunda zorlama vb. davranışların olması durumunda, bahse konu hediyenin nerede ne miktarda alındığının net yazılı müracaatla bildirilmesi durumunda gerekli yasal işlemler okul/kurumlarca yapılmaktadır.

  • 24 Kasım Öğretmenler Günü için İl temsilcisi öğretmen seçilmek ve Cumhurbaşkanlığı külliyesine kabul görmek için ne yapılması gerekir?

  Her yıl Bakanlığımız koordinesinde Ankara da gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü Tören ve Etkinliklerine 81 ilimizden katılacak olan öğretmenlerimiz “Öğretmenler Günü Genelgesi” çerçevesinde görev yaptıkları illerince Genelge eki seçim esasları çerçevesince belirlenmekte olup, 81 ilden seçilen öğretmenlerimiz onay verilmesi halinde Sayın Milli Eğitim Bakanımız, Sayın Meclis Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmektedir. Bunun dışında Bakanlığımızın herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır.

 • MESLEKİ GELİŞİM

  • Başvuru yapmış olduğumuz faaliyete kabul edilip edilmediğimizi nasıl öğreniriz?

  Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ilişkin tüm süreç MEBBİS Hizmetiçi Eğitim Modülünden takipedilebilmektedir. Faaliyet onay süreci tamamlanan faaliyetlerde SMS ve e-posta ilgi bilgilendirme yapılmaktadır. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılacak olanlara ait duyuru il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince okullarınıza yapılmaktadır.

  • Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılamadığımızda ne yapmalıyız?

  Kursiyer olarak alındığınız faaliyetlere katılım zorunludur. Ancak yasal mazeretiniz olması durumunda mazeretinizi belgeleri ile birlikte okul/kurumunuz aracılığıyla Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

  • Merkezi faaliyetlere başvuru yaparken eğitim merkezleri neden görünmüyor?

  Başvurular faaliyetin konusuna göre yapılmaktadır. Eğitim merkezi, başvuruların tamamlanmasından sonra onay sürecinde görülmekte ve istenirse faaliyet başvurusundan vazgeçilebilmektedir.

  • Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılımcı seçim kriterleri nelerdir?

  Her faaliyetin seçim kriterleri düzenlenen faaliyetin özellikleri, hedef kitlesi, faaliyetin düzenlenme amaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Ancak çoğu faaliyetlerde kursiyer seçiminde; kıdem, daha önce katıldığı merkezi hizmet içi eğitim faaliyet sayısı ve bulunduğu yıl içerisinde başka bir merkezi faaliyete hiç katılmayanlar arasından iller için belirlenen kontenjana göre ilgili Genel Müdürlük ve branşa göre katılımcılar seçilmektedir.

  • Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine Nasıl Katılabilirim?

  MEBBİS Hizmet İçi Eğitim Modülünden planlanan eğitimlere başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) üzerinden yayında olan eğitimleri istediğiniz zaman diliminde tamamlayarak MEBBİS Modülünden bir hafta sonra sertifikanızı alabilirsiniz.

 • ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İLE İLİŞKİLER

  • Öğretmenlik Uygulamasının yapıldığı yer neresi olmalıdır?

  Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi Madde 8. (1) Öğretmenlik Uygulaması , ilgili yükseköğretim  kurumunun bulunduğu İl genelinde yer alan resmi eğitim ve özel eğitimkurumlarıe özel öğretim kurumlarında yapılır.

  • İl genelinde öğretmenlik uygulamasının yapılacağı öğretmenlik alanında görev alacak yeterli sayıda öğretmen bulunmaması halinde ne yapılabilir?

  Uygulama öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönergenin İstisnai durumlar Madde 3. Öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokul öğrencileri ile sınırlı olmak ve Bakanlığın uygun görmesi durumunda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artırılabilir.

  • Öğretmenlik uygulamasının dönemi ve süresi ne kadardır?

  Pedagojik formasyon eğitimine ilişkin 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan karar doğrultusunda bir yılda iki dönemden az olmamak üzere yapılır. Güz ve bahar dönemleri her bir dönem 12 (on iki) hafta olarak ve haftada 8 (altı) ders saati uygulanacak şekilde ve haftada 96 saat olarak öğretmenlik uygulaması  haftada 6 ders saati her bir dönemde 72 (yetmiş iki) saat olmak üzere toplam 144 (yüz kırk dört) ders saatinden oluşur.

  • Öğretmenlik uygulamasının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla öğretmen ve akadesiyen başına kaç tane öğrenci verilebilir?

  7 -Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi Kapsamında;

  MADDE 9 – a) İl millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü tarafından, uygulama eğitim kurumu olarak seçilebilecek kurumların müdürleri ile iş birliği yapılarak uygulama eğitim kurumları ve her bir eğitim kurumunun tür ve derecesine göre uygulama öğrencisi kontenjanı; her bir uygulama öğretmeni başına en fazla 6 (altı), her bir uygulama öğretim elemanı başına en fazla 12 (on iki) öğrenci olacak şekilde öğretmenlik alanları itibarıyla düzenlenir.

  • İl genelinde öğretmenlik uygulamasının yapılacağı öğretmenlik alanında görev alacak yeterli sayıda öğretmen bulunmaması halinde ne yapılabilir?

  Uygulama öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönergenin istisnai durumlar madde 3. öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokul öğrencileri ile sınırlıolmak ve Bakanlığın uygun görmesi durumunda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artırılabilir.

  • Öğretim sırasında hangi öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi alabilecek?

  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi alabilecektir.

  • Öğretmenlik Uygulamaları dersi nasıl ve ne şekilde gerçekleştirilmektedir?

  Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan öğrenciler ile Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik uygulaması dersi; Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolüne istinaden, Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge ile Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kararı “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” ve “Eki Çizelge”de belirtilen alanlarda gerçekleştirilmektedir.  Öğretmenlik uygulaması dersi; Millî Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü ve Fakülte Uygulama Koordinatörünün iş birliğinde ilde görev yapan ve Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip öğretmen sayısı/branşı göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir.

  • Millî Eğitim Bakanlığı Bursunu almanın şartları nelerdir?

  3580 sayılı “Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı ve Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yasa” kapsamında çıkarılan Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmeliğe göre öğretmenlik mesleğini cazip hale getirerek eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla burs verilmektedir. Bakanlığımız bursu, 06/03/2004 tarih ve 25394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5102 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelik çerçevesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

  Buna göre;

  Bakanlığımızca kontenjan ayrılan öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarını; ilk beş tercihinde kazanan ve verilen kontenjana giren öğrencilere karşılıksız burs verilmektedir.

  Bakanlığımızca burs verilecek öğrencilerde ayrıca;

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2. 22 yaşını geçmemiş olmak,

  3. Bu sınavın yapıldığı yıl ve daha sonraki yıllarda Mahkeme Kararı ile yaş küçültme işlemi yapmamış olmak,

  4. ÖSYS tercih bildirim formunda öğretmen yetiştiren fakültelerin Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen programlarını (branşlarını) ilk beş tercihi arasında seçmiş ve bu programa ilk beş tercihinde yerleşerek (burs verilmesi planlanan branşların olduğu öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin listesi ÖSYM tarafından Bakanlığımıza bildirildiği tarihten sonra açılan bölümlere yerleşenler, kontenjan ayrılmayan programları kazanan veya kontenjan ayrılmış olmakla birlikte ikinci öğretim kapsamında olan öğrenciler, açık öğretim kapsamında bulunanlar, Türkiye dışındaki devlet üniversitelerine yerleşen öğrenciler, Ek yerleştirmeyle yerleşen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşen öğrenciler ve özel üniversitelere yerleşen öğrenciler hariç) kesin kaydını yaptırmış olmak,

  5. Memuriyete atanmasına engel olacak nitelikte hükümlülüğü bulunmamak,

  6.ÖSYM’ce yapılan puan sıralamasına göre, kaydolduğu program için Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen kontenjana girmiş olmak.

  • Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) hangi alanlarda yapılmaktadır?

  T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)' nin ÖSYM tarafından uygulanmasına ilişkin esasları belirlemek üzere Sınav Protokolü düzenlenmiştir. 2022 yılından itibaren Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulanacak alanlar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği olarak belirlenmiştir. 

  Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türü kullanılmaktadır

 • ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI

  • Öğretmenlik Meslek Kanununda değişiklik yapılacak mı?

  Anayasa Mahkemesinin 13.07.2023 tarihli ve E:2022/47, K:2023/124 sayılı gerekçeli kararı, 27.09.2023 tarihli ve 32322 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

  Öğretmenlik Meslek Kanununa yönelik mevzuat çalışmaları, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı da öğretmenlerimizin ve ilgili diğer paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak sürdürülmektedir.

  • 03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kimi hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesince verilen 13.07.2023 tarihli ve E:2022/47, K:2023/124 sayılı gerekçeli kararında iptal edilen hükümler nelerdir?

  Söz konusu davaya ilişkin Anayasa Mahkemesinin 13.07.2023 tarihli ve E:2022/47, K:2023/124 sayılı gerekçeli kararı, 27.09.2023 tarihli ve 32322 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

  Gerekçeli kararda Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun;

  1- Aday öğretmenlik sürecini düzenleyen 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “… Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda …” ibaresi,

  2-  5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan, “Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların,” hükmü,

  3- 5’inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan; “Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.” hükmü,

  4- Öğretmenlik kariyer basamaklarını düzenleyen 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan; “Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,” hükmü,

  5- 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “.. ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar…” ibaresi,

  6- 6’ncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan; “Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.” hükmü,

  iptal edilmiştir.

  • Anayasa Mahkemesine açılan 03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kimi hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına ilişkin verilen gerekçeli karar yayımlandı mı?

  Söz konusu davaya ilişkin Anayasa Mahkemesinin 13.07.2023 tarihli ve E:2022/47, K:2023/124 sayılı gerekçeli kararı, 27.09.2023 tarihli ve 32322 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

  • 12.05.2022 tarihinden sonra göreve başlamış olan aday öğretmenlerin tabi tutulacağı uyum eğitimi nedir?

  Adaylık Uyum Eğitimi yüz yüze 30 saatlik eğitimi kapsamaktadır. Aday öğretmenler, görevlerine başladıkları ilk iki hafta içerisinde görev yaptıkları eğitim kurumunu tanıtan bir uyum eğitimine tabi tutulurlar. Eğitim kurumunca düzenlenecek uyum eğitiminin süresi 5 saattir. Bu eğitimde, öğretmenin görev alacağı eğitim kurumunun özellikleri, kuralları, işleyişi ve öğretmenin görev ve sorumluluklarına yer verilmeli, eğitim kurumunun bina ve bölümleri tanıtılmalıdır. Uyum eğitiminde, eğitim kurumunun bulunduğu mahallin temel özellikleri, sosyo-kültürel çevre, veli ve öğrenci profilinin temel özellikleri de aktarılmalıdır.

  Aday öğretmenlere il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince de yüz yüze uyum eğitimi düzenlenir. Bu eğitimin süresi 25 saat olup mahallî hizmet içi eğitim kapsamında düzenlenir. Eğitimde aday öğretmenlerin görev ve sorumluluklarına, aday öğretmenin görev yapacağı il/ilçenin temel özelliklerine yer verilir.

  • 12.05.2022 tarihinden sonra göreve başlamış olan aday öğretmenler zorunlu ve seçmeli olarak kaç saat eğitim almalı?

  Adaylık eğitimi, aday öğretmenin uzaktan eğitim yöntemiyle alacağı 210 saatlik eğitimi ifade eder. Bu eğitimlerin 180 saati tüm aday öğretmenler için zorunlu olan konulardan, 30 saatlik kısmı ise sunulan konu havuzundan öğretmenin tercihine göre verilecek seçmeli konulardan oluşmaktadır.

  • 12.05.2022 tarihinden sonra göreve başlamış olan aday öğretmenlerin adaylıkları nasıl kaldırılacaktır?

  12.05.2022 tarihinden sonra atanmış olan aday öğretmenlerin adaylıklarına yönelik iş ve işlemler, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin aday öğretmenlere ilişkin hükümleri ve Millî Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz doğrultusunda yürütülecektir.

  Söz konusu aday öğretmenlerin adaylıkları; il millî eğitim müdürünce belirlenen eğitim müfettişi/ilgili il millî eğitim müdür yardımcısı/il veya ilçe millî eğitim şube müdürünün başkanlığında, danışman öğretmen ve eğitim kurumu müdüründen oluşan Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlayıp tamamlamadığına yönelik yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu Programı tamamlamış olmaları hâlinde kaldırılacaktır.

  • 12.05.2022 tarihinden önce atanan aday öğretmenlerin adaylıkları nasıl kaldırılacak?

  12.05.2022 tarihinden önce aday öğretmen olarak atananların adaylıkları; 17.4.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylıkla ilgili yürürlükten kaldırılan hükümleri doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında eğitim ve uygulama görevlerini tamamlamaları ve en az bir yıl görev yapmış olmaları hâlinde kaldırılır.

  • Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik başvurularında hangi süreler dahil edilir?

  03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğin 14'üncü maddesinde;

  "(1) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınır.

  Bu sürelere;

  a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,

  b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler,

  c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,

  ç) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,

  d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı,

  e) Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,

  f) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,

  g) Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,

  ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri,

  dâhil edilir." hükmüne yer verilmiştir.

  • Kariyer basamakları sınavından kimler muaf tutulmaktadır?

  Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde uzman öğretmen unvanı için;  doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde başöğretmen unvanı için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

  • 2005-2006 yıllarında yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı puanı hala geçerli midir?

  Mülga Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin "Sınavın değerlendirilmesi, sonuçlarının duyurulması ve geçerlik süresi" başlıklı 17'nci maddesi gereğince 2005-2006 yıllarında yapılan sınav puanının geçerlik süresi dolmuştur.

  • Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar nelerdir?

  Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

  a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

  b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

  c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

   ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

  d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,

  şartları aranacaktır.

  Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde ise;

  a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

   b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

  c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

   ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

   d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,

  şartları aranacaktır.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR

  • Hangi sınıf ve derslerden ortak yazılı sınav yapılacak?

  Ortak yazılı sınavların;

   • Bakanlık tarafından ülke geneli,
   • İl, ilçe geneli,
   • Okul geneli

  olmak üzere 3 farklı uygulaması var.

         1) Bu kapsamda öncelikle Bakanlık hangi sınıf düzeyinde hangi derslerden ortak sınav yapılacağını kamuoyuna duyuracaktır.

            2023–2024 öğretim yılında:

   • 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları
   • 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları ortak yapılacaktır. 

  2) Bu öğretim yılı için Bakanlıkça belirlenen sınavlar dışında il veya ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar da yapılabilir. Bunların hangi ders ve sınıf düzeyinde olacağı millî eğitim müdürlüklerince okullara duyurulacaktır.

  Yukarıda belirtilen iki madde dışında kalan ve birden fazla şubede okutulan derslerin sınavları ortak yazılı sınav olarak yapılacaktır.

  • Ortak yazılı sınavlarda sorular nasıl olacak?

  Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacaktır. Gerekli alt yapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecektir.

  Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacaktır.

  • Ortak yazılı sınav uygulaması nasıl yapılacak?

  Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak okullara gönderilecektir. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce yapılacaktır. Sınavın değerlendirilmesi ise okul veya Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince yapılacaktır.

  • Ortak yazılı sınavların okul öğretmenleri tarafından yapılması sınavın güvenirliğini olumsuz etkiler mi?

  Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav uygulamasının okullarda öğretmenler tarafından uygulanan sınavlardan tek farkı soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacak olmasıdır. Nasıl ki okulda öğretmenlerimiz kendi yaptıkları sınavın güvenliğini sağlıyorsa bu sınavlar da kendi sınavları olduğundan aynı hassasiyeti göstereceklerdir.

  • Ortak yazılı sınavların soru ve cevap anahtarlarını kim hazırlayacak?

   • Bakanlık (ülke geneli ortak yazılı sınavlar)
   • Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü (il geneli ortak yazılı sınavlar)
   • İlçe sınıf/alan zümreleri (ilçe geneli ortak yazılı sınavlar)
   • Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri (okul geneli ortak yazılı sınavlar)
  • Ortak yazılı sınav soruları hangi kaynaktan hazırlanacaktır?

  Ortak yazılı sınav soruları ders kitapları ve kazanımlara göre hazırlanacaktır.

  • Ortak yazılı sınavlar için öğrencilerin özel bir hazırlık yapması gerekir mi?

  Hayır, ortak yazılı sınavların okullardaki ders öğretmenlerince yapılan sınavlardan farkı yoktur. Soruların kapsamı ve zorluk derecesi okulda yapılan sınavlarla aynı olacaktır. Bunun için özel bir hazırlığa gerek yoktur. Öğrencilerin derslere düzenli devam etmeleri, ders kitaplarında yer alan etkinlik ve sorulara dikkatli bakmaları sınav başarısı için yeterli olacaktır.

  • Ortak yazılı sınavlara özel okullar da katılacak mı?

  Evet, ortak yazılı sınavlara özel öğretim kurumları da katılacaktır. Ayrıca resmî ve özel okulların tamamı Yönetmelikte yer alan tüm maddelere uygun çalışmalar yapacaktır.

  • Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar notla değerlendirilecek mi?

  Evet, okulda yapılan tüm sınavlar gibi bu sınavlar da notla değerlendirilecektir. Sınavların ağırlığı diğer sınavlarla aynı olacaktır.

  • Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda öğrenci ya da okul sıralaması olacak mı?

  Hayır, hiçbir şekilde öğrenci ya da okul sıralaması yapılmayacaktır. Öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak; okul, sınıf ve şube karşılaştırması yapılmayacaktır.

  • Konu soru dağılım tablosu nedir?

  Sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için her sınavda hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağının önceden öğrencilere duyurulmasına yönelik hazırlanan tablodur. 

  • Konu soru dağılım tablosu hazırlamak zorunlu mu?

  Evet, öğretim yılı başında sınavlarda hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağının ilgililer tarafından hazırlanması ve öğrencilere duyurulması gerekmektedir.

  • Ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde okullarda başka sınavlar yapılabilecek mi?

  Ülke, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde başka sınav yapılmayacaktır. 

  • Ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde okullar tatil edilecek mi?

  Hayır, ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim öğretime devam edilecektir.

  • Sınavlar sonrasında ders öğretmenlerince sınav analizi yapılacak mı?

  Evet, her sınav sonrasında sınav analizi yapılarak öğrenci, sınıf ve okul genelinde ortak öğrenme eksikliği veya öğrenme eksikliği ve yanlış öğrenme varsa bunların telafi edilmesi amacıyla öğrencilere geri bildirim verilecektir.

  • Ortak yazılı sınavların değerlendirmesi nasıl yapılacak? Burada kopya ve diğer olumsuz uygulamaların önüne nasıl geçilecek?

  Sınavın uygulama aşaması ders öğretmeni tarafından yapılacak. Öğretmen yaptığı sınavlarda kopya çektirmediği gibi ortak yazılı sınavlarda da aynı şekilde sınavın güvenliğini kendisi sağlayacaktır. Yanlış cevap doğru cevabın puanını etkilemeyecek. Değerlendirme eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. 

  • Ortak yazılı sınavların notları nasıl açıklanacak?

  Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek. 

  • Ülke, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavlarda tüm lise türlerine aynı soru mu sorulacak?

  Sorular kazanımın gerektirdiği özelliğe göre hazırlanacaktır. Burada amaç kazanımın doğru ölçülmesidir. Okul türlerinde aynı konu ve kazanımın olması durumunda aynı sorular sorulacaktır. Kazanımın değişmesi durumunda sadece ilgili kazanımlar için farklı soru sorulacaktır.

  • Ülke, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınav ikili eğitim yapılan okullarda aynı saatte mi yapılacak?

  Hayır, sınav öğrencinin kendi okul saatinde yapılacaktır. İkili eğitim yapılan okullar için aynı güçlük düzeyinde farklı sorular sorulacaktır.

  • Ülke, il ve ilçe geneli yapılan ortak yazılı sınavların zorluk derecesi nasıl olacaktır?

  Ortak yazılı sınavların öğretmenler tarafından uygulanan sınavlardan tek farkı soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacak olmasıdır. Bu bağlamda zorluk derecesi öğretmenler tarafından yapılan sınavlar gibi olacaktır.

  • Deprem bölgesi için farklı bir uygulama yapılacak mı?

  Evet, deprem bölgesinde gerçekleştirilecek ortak yazılı sınavların içeriği kazanımları işleme takvimlerine göre hazırlanacaktır.

  • Ortak yazılı sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak mı?

  Evet, mazereti nedeniyle bu sınavlara katılamayan öğrencilere mazeret sınavları yapılacaktır.

  • Ortak yazılı sınavların ayrıntıları için kılavuz hazırlanacak mı?

  Evet, ortak yazılı sınavlara ilişkin süreçlerin yer aldığı kılavuz yayımlanacaktır. Ülke geneli ortak yazılı sınav kılavuzu Bakanlık tarafından, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınav kılavuzu ise millî eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanacaktır.

  • Ülke genelinde sınav haftası uygulamasına mı geçildi?

  Evet, tüm öğretim kademelerinde yazılı sınavlar Yönetmelikte belirlenen tarihlerde yapılacaktır. 

  • Derslerden her dönem kaç sınav yapılacaktır?

  Derslerden bir dönemde iki sınav yapılacaktır. Ancak il sınıf/alan zümrelerince dönem başında gerekçesiyle birlikte karar alınması durumunda haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde üçüncü bir sınav da yapılabilecektir. Üçüncü sınavın yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zaman yapılacağı il sınıf/alan zümrelerince belirlenecektir.

  • Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları nasıl yapılacak?

  Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Her öğrenci için yeteri zaman ayrılarak ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavları yapılacaktır.

  • Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları nasıl puanlanacak?

  Uygulamalı sınavlar dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde yapılacaktır. Dinleme ve konuşma becerilerini ölçen sınavlar ayrı ayrı puanlanacaktır. Böylelikle;

   • Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları; yazılı sınavın %50’si, dinleme sınavının %25'i ve konuşma sınavının %25'i alınarak hesaplanacaktır.
   • Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanları; yazılı sınavın %70’i, dinleme sınavının %15'i ve konuşma sınavının %15'i alınarak hesaplanacaktır.
  • Kısa süreli sınavlar nedir?

  Öğretmenler tarafından öğrenciye anında geri bildirim vermek amacıyla ünite/tema ve/veya konu sonlarında ya da kritik kazanımları ölçmek için yapılan sınavlardır. Kısa süreli sınavlar notla değerlendirilmeyecektir. Kısa süreli sınavlarda farklı soru türleri kullanılabilir.

  • Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilerin sınavları nasıl yapılacak?

  Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınacaktır. Bu öğrencilerin ortak yazılı sınavlara katılımıyla ilgili süreçlerden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.

  • İlkokullarda sınav yapılacak mı? Çoktan seçmeli soruların yer aldığı test sınavları yapılabilecek mi?

  İlkokullarda; kısa süreli, hazırbulunuşluk, deneme ve tarama sınavları da dâhil hiçbir ad altında sınav yapılamayacak. Süreç odaklı değerlendirmeye yönelik hazırlanan ölçme araçlarında çoktan seçmeli sorular kullanılmayacak.

  • İlkokul 4. sınıflarda yazılı sınavlar kaldırıldı mı?

  Evet, ilkokul 4. sınıflar dâhil ilkokullarda yazılı sınav saati uygulaması yapılmayacak.

  • İlkokullarda derse giren alan öğretmenleri nasıl ölçme değerlendirme yapacak?

  İlkokullarda derse giren alan öğretmenleri, sınıf öğretmenleri gibi biçimlendirici değerlendirmeye olanak verecek şekilde öğrenci gelişim dosyası oluşturarak ölçme ve değerlendirme yapacaktır.

  • İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla nasıl bir ölçme yapılacaktır.

  İlkokullarda yazılı sınav saati uygulaması olmadığı için Türkçe dinleme, konuşma ve yazma becerileri için ayrıca uygulama sınavı yapılmayacaktır. Türkçe yazma becerisinin geliştirilmesi için sınıf içi etkinlikler hazırlanacak, ölçme ve değerlendirme bu etkinliklere göre yapılacaktır. Benzer uygulamalar dinleme ve konuşma becerisinin geliştirilmesi için de yapılacaktır. Burada asıl amaç öğrencinin gelişimini takip ederek durum değerlendirilmesinin yapılmasıdır.

  • Anında geri bildirim nedir?

  Okullardaki ölçmenin en temel amacı öğrenciye geri bildirim vermektir. Tüm mevzuat çalışmasının amacı bunu sağlamaktır. Öğretmenin, öğrencideki gelişimin ortaya konulması ve varsa eksik/yanlış öğrenmelerin anında giderilmesi çerçevesinde öğrencilerin ölçme araçlarına veya öğrenme etkinliklerine verdikleri cevaba anında geri bildirimde bulunmasıdır.

  • Durum değerlendirilmesi nedir? Nasıl yapılır?

  Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımıyla öğretim sürecinde neler yapıldığı, öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ifade etmektir. Öğrencinin sürecin başında bulunduğu nokta ile sürecin sonunda geldiği gelişim seviyesinin ortaya konması sağlanır. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenir ve öğrenci/veliye geri bildirim verilir.

  • Açık uçlu soru tam olarak nedir?

  Öğrenciye cevap ile ilgili hiçbir seçeneğin sunulmadığı; öğrencinin, cevapları kendisinin oluşturduğu sorular olarak tanımlanabilir. 

  • Yeni nesil mantık muhakeme sorusu anlayışı değişecek mi?

  Hayır, tam tersine mantık muhakeme becerileri açık uçlu sorular ile daha kolay yoklanır hâle gelecektir.

  • Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu soru kullanılması öğrencilerin çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavlara hazırlanmalarına engel olur mu?

  Tam aksine açık uçlu sorulara cevap verme öğrencinin üst düzey düşünme becerilerini artıracak ve düşündüklerini bir bilgi etrafında toplayıp yazılı olarak dile getirme davranışını geliştirecektir. Bu becerisi gelişen öğrenciler test sınavlarında daha başarılı olacaktır.

  Çoktan seçmeli sorular ağırlıklı olarak öğrencinin hatırlama, kavrama ve uygulama düzeyini ölçmektedir. Sürekli test sorusu çözen öğrenciye farklı tarzda soru sorulduğunda öğrenci cevap vermekte zorlanabilmektedir. Açık uçlu soru ise daha çok üst düzey düşünme becerisini ölçmektedir. Bu tarz sorulara cevap verebilen öğrenciler farklı tarzda gelen her türlü soruya cevap verebilecektir. O yüzden sınavlara hazırlanan öğrencilere en büyük tavsiye anlama, düşünme ve yazma becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmalarıdır.

  • Sınav sorularının çoktan seçmeli sorulardan açık uçlu sorulara geçiş süreci nasıl olacak?

  Okullarda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğretmenler tarafından yapılacak sınavlar açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacaktır. Ülke, il ve ilçe geneli ortak sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşabileceği gibi bu sınavlarda açık uçlu sorulara da yer verilebilecektir.

  • 5. sınıflarda ortak yazılı sınav yapılacak mı?

  5. sınıflarda ülke, il ve ilçe geneli ortak sınav yapılmayacaktır. Bunun dışında tüm hususlar bu sınıf için de geçerli olacaktır.

 • 2024 YILI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI

  • İOKBS başvuru tarihi ne zamandır?

  13 Şubat 2024 - 1 Mart 2024 tarihleri arasındadır.

  • İOKBS ne zaman yapılacaktır?

  21 Nisan 2024 Pazar Günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

  • İOKBS'nin soru sayısı ve süresi ne kadardır?

  Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika olarak uygulanacaktır.

  • Adaylar sınava gelirken yanlarında ne getirmelidirler?

  Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

  • İOKBS başvuru şartları nelerdir?

  Başvuru Şartları;

  - Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  - Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak

  - İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak

  - Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak

  - Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2023 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2024 mali yılı için tespit edilen 111.600,00 (yüz on bir bin altı yüz) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2023 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

  • İOKBS kontenjan dağılımları neye göre belirlenir?

  Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

  (a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

  (b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

  (c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

  (ç) %80’i (a), (b) ve (c)  bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

  • İOKBS'ye başvuru yaparken gelir beyanı esasları nelerdir?

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

  -EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2023 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

  -Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

  -Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

  • Serbest meslek çalışanlarının gelir beyannamesi nasıl hesaplanacaktır?

  Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit veya gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösteren belge,

  Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait on iki aylık toplam gelirini gösteren belge dikkate alınarak gelirin on iki ayı bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak on iki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.

  • İOKBS'de boş kalan kontenjanlar nasıl değerlendirilir?

  Kontenjan dağılımında yer alan (a) ve (c) bentlerindeki kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.

  (b) bendinde belirtilen %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

  • Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenci statüsünde kimler başvurabilir?

  24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren Kanunlar, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga 45’inci, 56’ncı, mülga 64’üncü maddeleri ve 65’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocukları.

  • Yıllık gelir beyannamesine hangi gelirler dâhil edilmelidir?

  Aile gelirinin tespitinde, ailenin 2023 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

  • Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler sınava başvurabilir mi?

  Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

  • Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınava başvuru yapabilirler mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ya da Başkonsoloslukları üzerinden yapabileceklerdir.

  Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler büyükelçilik ya da başkonsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.:8 Teknikokullar/Yenimahalle 06560/ANKARA adresine en geç 14 Mart 2024 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmelidir.

  Kılavuzda yer alan “EK-2 Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ya da başkonsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

  • Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?

  - Bir adet vesikalık fotoğraf

  - Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

  - Onaylı denklik belgesi

  - “EK 1-Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerinin eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

  - “EK 2-Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

  • KKTC ve yurt dışından başvuru yapan öğrenciler sınavı kazanmaları durumunda bursluluktan nasıl faydalanır?

  2024-2025 Eğitim Öğretim Yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmî örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bursluluktan yararlanabileceklerdir. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecektir.

  • Başvurunun geçersiz sayılacağı durumlar nelerdir?

  Öğrencinin;

  - Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa

  - Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa

  - Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse

  - Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde denkliği usulüne uygun düzenlenmemişse başvurusu geçersiz sayılır.

  • İOKBS sınav başvurusu nasıl yapılır?

  Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. 13 Şubat 2024-1 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

  Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

  -Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

  -Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” ile eklerini okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

  • İOKBS'ye başvuracak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?

  - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yetersizlik durumlarına uygun sınav tedbir hizmeti alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; kayıtlı olduğu okulun bulunduğu bölgede hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) müracaat etmesi zorunludur.

  - Okul müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav tedbir hizmetiyle ilgili olarak RAM’a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur.

  - RAM’da yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.

  - Sınav tedbir hizmetinin alınabilmesi için öğrenci velisi tarafından “Engelli Sağlık Kurulu Raporu ya da Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER), Engelli Kimlik Kartı veya Engelli Bilgisinin İşlendiği T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı veya hâlen devam eden İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca alınmış yerleştirme (resmî tedbir) kararı” belgelerinden birinin örneğiyle RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.

  - Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak özel eğitim ortaokulları ile özel eğitim meslek liseleri müdürlüklerince resmî yazıyla yetersizlik durumunu bildiren sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

  - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav tedbir hizmeti verilecektir.

  - Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge, öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilmeyecektir.

  - Öğrencilerin yetersizlik durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği RAM tarafından saklanacak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir. MEBBİS-RAM Modülünde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti sunulması amacıyla belirlenen süre tamamlandıktan sonra herhangi bir işlem yapılmayacağından velilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

  - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

  - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini en geç 7 Mart 2024 tarihine kadar RAM’a yaptırmaları gerekmektedir.

  - RAM adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp internet adresinden ulaşılabilir.

  • İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi ne zaman yayımlanacaktır?

  - Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 (yedi) gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

  - Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

  • İOKBS sınav giriş yeri değişebilir mi?

  Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

 • 2024 YILI MERKEZİ SINAV

  • Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu nerede yayımlandı?

  Kılavuz https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

  • Sınav ne zaman yapılacaktır?

  Merkezî Sınav 02 Haziran 2024 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da yapılacaktır.

  • Özel Eğitim Uygulama Okulları öğrencileri merkezî sınava katılacak mı?

  Özel eğitim uygulama okulları ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları öğrencileri merkezi sınava katılmayacaktır.

  • Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları öğrencilerinin sınava katılabilme şartları nelerdir?

  2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nda resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmaktır.

  • Sınav başvurusu nereden yapılacaktır, başvuru ücretli midir?

  Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezî Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır. Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

  Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

  • Sınava tüm öğrencilerin katılma zorunluluğu var mıdır?

  Hayır, sınav isteğe bağlı olup öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  • Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir?

  Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmaktır.

  • Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuru şartları nelerdir?

  05/04/2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilip Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

  • Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler başvurularını nasıl yapacaklardır?

  18-29 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsoloslukları üzerinden yapacaklardır. Kılavuzda yer alan EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan öğrencilere ait başvuru belgeleri büyükelçilik veya başkonsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine 29 Mart 2024 tarihine kadar gönderilecektir.

  Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen başvuru belgelerinin asılları öğrenci velisi tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No.:8 Teknikokullar/Yenimahalle (06560) /ANKARA adresine en geç 5 Nisan 2024 tarihine kadar ulaşacak şekilde gönderilecektir.

  Başvuru Belgeleri:

  - Bir adet vesikalık fotoğraf

  - Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

  - Onaylı denklik belgesi

  - EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

   

  Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

  • Sınavsız öğrenci alan okul tercih edeceğim, sınava girmeli miyim?

  Hayır, sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir.

  • Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?

  Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

  • Sınav giriş belgesi nereden alınacaktır?

  Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince elektronik ortamdan (https://eokul.meb.gov.tr/) alınıp onaylanarak öğrenciye teslim edilecektir.

  • Yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklardır?

  Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınav giriş belgelerini 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

  • Nakil olan, zorunlu adres değişikliği yapan ya da mevsimlik işçi, hastalık, tayin gibi mücbir sebeplerle başka illerde bulunan öğrenciler sınava nasıl gireceklerdir?

  Bu durumdaki öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 28 Mayıs 2024 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak bölge sınav yürütme komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

  • Sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?

  Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır.

  Öğrenciler; nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

  • Merkezî Sınav oturum sayısı kaçtır, süresi ne kadardır?

  Sınav 2 (iki) oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika olacaktır, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.

  • Merkezî Sınav'da oturumlarında hangi derslere ait sorular yer almaktadır? Soru dağılımı nasıl olacak?

  Merkezî Sınav’ın birinci oturumu olan sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerine ait sorular; ikinci oturumu olan sayısal alanda ise matematik ve fen bilimleri derslerine ait sorular yer alacaktır.

  Soru dağılımı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

  Birinci Oturum Sözel Alan: Türkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru

  İkinci Oturum Sayısal Alan: matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru

  • Merkezî Sınav'da soru sorulacak derslere ait konu, kazanım ve açıklamalara nereden ulaşabilirim?

  Sınav, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 8’inci sınıfında uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. 2024 yılında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"a esas derslere ait konu, kazanım ve açıklamalara http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

  • Özel gereksinimi olan öğrencilerin sınavda kendilerine uygun hizmet alabilmeleri için ne yapmaları gerekmektedir?

  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime devam edenlerin bilgileri okul müdürlükleri tarafından ilgili RAM’a gönderilecektir. Sınav tedbir hizmetinin alınabilmesi için;

  Okul müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili işlemlerinin takibinden birinci derecede sorumludur.

  Öğrencinin alacağı sınav tedbir hizmeti, velinin/vasinin görüşüne ve yetersizlik alanına uygun olarak okul müdürlüğü tarafından tespit edilerek ilgili RAM’a bildirilecektir.

  Öğrencilere sınav tedbir hizmetinin sağlanabilmesi için RAM müdürlükleri tarafından bu öğrencilerin MEBBİS-RAM Modülü’nde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci olarak tanılanmış olması gerekmektedir.

  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin EK-2 “Sınav Tedbir Hizmetleri Bildirim Formu” ile gönderilen bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülü’ne işlendiğine dair belge, RAM müdürlükleri tarafından okul müdürlüklerine gönderilecektir.

  Açık Öğretim Ortaokuluna devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

  • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler sürekli kullandıkları araç gereçlerini sınav esnasında yanlarında bulundurabilecekler midir?

  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendileri getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

  • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulacak hizmetler nelerdir?

  https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzun 8. maddesinin ‘‘Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerle İlgili İşlemler” başlığı altında bu kapsamda yer alan öğrencilere sunulacak hizmetlerle ilgili bilgilere yer verilmiştir.

  • Yabancı dil dersinden kimler muaf olabilecektir?

  İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin yabancı dil dersi alt testinden muaf olabilmesi ve bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenmesi için bu durumun, veli tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

  • Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrenciler sınava nerede girecektir?

  Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için öğrencilerin sınava alınacağı adresin, veliler/vasiler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne, okul müdürlüğü tarafından ise ilgili RAM’a bildirilmesi gerekmektedir. RAM müdürlükleri, öğrenci için alınan sınav tedbir hizmeti kararını ve öğrencinin sınava alınacağı adres bilgisini il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

  • Süreğen hastalığı olan öğrenciler için sınav esnasında sunulacak tedbirler nelerdir?

  Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu durumda olan öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

  Tip 1 diyabet hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına, hipoglisemi (ani kan şekeri düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir.

  Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (ani kan şekeri yükselmesi) durumunda oluşabilecek tuvalet ihtiyacının giderilebilmesi için yedek gözetmen eşliğinde izin verilecektir. Bu durumda olan öğrencilerle ilgili olarak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları bilgilendirilecektir.

  • Sınavda ek süre verilen ve muafiyeti olan öğrencilerin sınav süresi kaç dakika olacaktır?

  Yabancı dil dersi alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 80 dakika,

  Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 80 dakika,

  Yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süreleri 65 dakika, olacaktır.

  • Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrencilerin sınav süresi kaç dakika olacaktır?

  Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrencilerin sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 60 dakika olacaktır.

  • Sınavda uyulacak kurallar nelerdir?

  Sınav kuralları https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”nun “Sınavın Uygulanması” bölümünde açıklanmıştır.

  • Sınavın değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır?

  Merkezî Sınav’ın değerlendirilmesi https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”nun “Sınavın Değerlendirilmesi” bölümünde açıklanmıştır.

  • Sınav sonuçları ne zaman ve nereden ilan edilecektir?

  Merkezî Sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

  • Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına nereden ve nasıl itiraz edilecektir?

  Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 50 TL (KDV dâhil) itiraz ücreti yatırılması gerekmektedir.

  Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

  Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

  • Görme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

  • İşitme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

  • Ruhsal ve duygusal bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

  • Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

  • Bedensel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

  • Zihinsel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

  • Süreğen hastalığı olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

  • Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Çocuğunuzun sınava alınacağı adresi, kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir, başka yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri geri kalan işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • İHBAR VE ŞİKAYET BAŞVURUSU

  • Kimlik bilgilerinin gizlenmesini gerektiren durumlar nelerdir?

  Başvuru sahibine kimlik ve iletişim bilgilerini gizleme imkânı verilmesinin temel amacı, başvuru sahibinin bir suç ihbarını rahat ve güvenilir bir ortamda yapmasına imkân tanımak ve bu yöndeki tereddütlerini gidermektir.

  Bilgi Edinme ve CİMER’e ihbar başvurusu yapılırken başvuru sahibi tarafından kimlik ve iletişim bilgileri gizlenebilmektedir. Gerekli hallerde Bilgi Edinme ve CİMER yetkilileri ile Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme ve CİMER Genel Koordinatörleri tarafından da bu bilgiler gizlenebilmektedir.

  Şikâyet başvurularında kimlik ve iletişim bilgileri gizlenememektedir. İhbar türü seçilerek kimlik ve iletişim bilgileri gizlenen fakat konusu itibarıyla şikâyet türü kapsamında olan başvurular İletişim Başkanlığı CİMER kullanıcıları veya Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme ve CİMER Genel Koordinatörleri tarafından şikâyet türüne çevrilerek işleme alınmaktadır.

  Kimlik ve iletişim bilgilerini gizlemek isteyen başvuru sahibinin başvuru metnini yazarken de aynı hassasiyeti göstermesi ve kişisel bilgilerini paylaşmaktan kaçınması gerekmektedir. Aksi halde başvuru işleme alınamamakta ve kendisinden bu kurallara uyarak yeniden başvuru yapması istenmektedir.

  Can güvenliği ve tehdit edilme nedeniyle korunma talebi içeren başvurularda yetkili makamların sizlerle en kısa zamanda iletişime geçebilmesi için bilgilerinizi gizlememeniz tavsiye olunur.

  İhbar ve şikâyet başvurum nasıl değerlendirilir?
  İhbar başvurularının tamamına yakını, şikâyet başvurularının ise ilgili olanları adli makamlara gönderilmektedir. Adli makama intikal eden başvurular Cumhuriyet Başsavcılığının uhdesinde değerlendirilmektedir. Gerekli hallerde Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuru sahibinin ifadesine başvurabilmektedir.

  Ayrıca ihbar ve şikâyet başvuruları idari inceleme ve soruşturma için görev alanına giren diğer kamu kurumlarına sevk edilmektedir.

  Kamu kurumu tarafından inceleme veya soruşturma başlatılması halinde de başvuru sahibinin ifadesine başvurulabilmektedir.

  Bu nedenle, başvuru sahibi kimlik ve iletişim bilgilerini gizleyerek başvuru yapsa dahi inceleme ve soruşturma aşamasında bu bilgiler talep edilmesi halinde yetkili kişilerle paylaşılmaktadır.

  Asılsız ihbar ve şikâyette bulunmanın yaptırımı nedir?
  Şikâyet ve ihbarda bulunma hakkı anayasal bir hak olmakla birlikte bu hakkın kötüye kullanılmasının da hukuken yaptırımları bulunmaktadır.

  Kişiye yönelik saldırıda bulunma, hakaret etme, iftira atma, suç uydurma amacıyla yapılan başvurular karşı tarafın kişilik haklarını ihlal edici yönde yapılan başvurulardır.

  Bununla birlikte;

          • Elde ciddi ve inandırıcı kanıtlar bulunmadığı halde yapılan başvurular,

          • Tahmine, zanna dayalı olarak yapılan başvurular,

          • Asılsız başvuru niteliği taşıyabileceğinden ihbar ve şikâyet başvurularında gerekli hassasiyetin başvuru sahipleri tarafından gösterilmesi gerekmektedir.

  Bu yönde başvuru yapanlara yönelik;
  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 271. maddesinde “Suç Uydurma” başlığı altında, işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimsenin üç yıla kadar hapisle cezalandırılacağı yönünde hüküm bulunmaktadır.

  Aynı Kanun’un 267. maddesinde, “Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmüne yer verilmektedir.

  Gizlediğim kimlik bilgilerim üçüncü kişilerle paylaşılır mı?
  Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan hiçbir başvuru (kimlik ve iletişim bilgileri açık ya da gizli olması fark etmeksizin) yetkisiz kişi ya da makamlarla paylaşılmaz. Kimlik ve iletişim bilgileri gizli olan başvuruların özelliği, bu bilgilerin yalnızca iletişim Başkanlığı CİMER yetkilileri tarafından görülmesi ve yalnızca yetkili makamlar tarafından istenilmesi halinde paylaşılmasıdır.

  Gizlediğim kimlik bilgilerim kamu kurumları ile paylaşılır mı?
  Gizli olan kimlik ve iletişim bilgileri; inceleme veya soruşturma aşamasında talep halinde Cumhuriyet Başsavcılıkları, yargı makamları ve kamu kurumlarınca başvuruyu değerlendirmek üzere görevlendirilmiş soruşturmacılara verilmektedir. Bunun dışında hiçbir kurumla paylaşılmamaktadır.

  Yapmış olduğum ihbar ve şikâyet başvurusundan vazgeçebilir miyim?
  Şikâyetten vazgeçme veya şikâyetin geri alınması mümkündür. Bu hak başvuru sahibi tarafından ya da vekili aracılığı ile kullanılabilir.

  İhbar niteliğindeki bir başvuru kamuoyuna mal edilmiş sayılır. Bu nedenle toplumun genelini ilgilendiren bir durum söz konusu olduğundan (yolsuzluk, cinayet, kaçakçılık, bomba ihbarı, uyuşturucu satışı vb.) vazgeçmesini gerektirecek bir kanıt (örneğin ihbarın asılsız olduğu yönünde bir bilgi/ belge) olmadığı sürece başvuru işleme alınır.

  Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan başvuruya ilişkin işleme alınmama talebi var ise,

          • İşleme alınmaması istenilen başvurunun tarih ve sayısı belirtilerek yeni bir başvuru yapılmalıdır.

          • İptalini istediği şikâyet başvurusu, kamu kurumuna sevk edildiyse iptal talebini içeren başvuru da “vazgeçilen başvurunun işleme alınmaması” notu ile aynı yere sevk edilir.

          • İptalini istediği başvuru ihbar niteliğinde ise ve herhangi bir kamu kurumuna sevk edilmediyse; her iki başvuru da ilgili kamu kurumuna sevk edilir.

  İhbar ve şikâyette bulunabileceğim diğer yetkili makamlar hangileridir?
  İhbar ve şikâyet başvurularının doğrudan yapılabileceği diğer makamlar şunlardır:

          • Valilik - Kaymakamlık

          • Cumhuriyet Başsavcılıkları

          • Kolluk Kuvvetleri (Emniyet- Jandarma gibi)

  Bununla birlikte yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin Elçilik ve Konsolosluklarına; bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kamu kurumuna da ihbar veya şikâyette bulunulması mümkündür.

  Kimlik bilgilerimi gizli olarak yaptığım başvurularıma cevap alabilecek miyim?
  Bilgi Edinme ve CİMER’e elektronik ortamda yapılan başvurularda e-posta adresinin girilmesi zorunluluğu vardır. Kullanmakta olduğunuz doğru bir e-posta adresi belirtmeniz durumunda ilgili kurum tarafından sistem üzerinden e-posta adresinize cevap gönderilebilmektedir. Aynı şekilde kurumun verdiği cevap “başvuru sorgulama” sayfasından giriş yapılarak da görüntülenebilmektedir. Sistemde kayıtlı e-posta adres bilgileriniz cevap veren kurum tarafından görülememektedir.

  Kimlik bilgileri gizli olarak yapılacak başvurularda nelere dikkat etmeliyim?
  Kimlik bilgileri gizli olarak yapılan ya da gizlenmesi talep edilen başvurulara ilişkin başvuruyu destekleyici bilgi veya belgenin eklenmesi halinde, bu İçeriklerde kimlik bilgilerinizi ifşa edici ifadelerin (ad, soyad, adres, telefon vb. sübjektif ifadeler) olmamasına dikkat edilmelidir.

  Aynı şekilde konum bilgilerinizi paylaşırken ev veya iş adresinizin tespit edilebilir olmamasına da dikkat edilmelidir.

  Başvuru Türünün Seçimi

  • "İstek" türünün başvuru konusu ne olmalıdır?

  Başvurunuzun konusu gerçekleşmesini istediğiniz somut bir talep veya hizmet ise başvuru türünün istek olarak seçilmesi gerekmektedir.

  Örneğin; iş talebi, yol yapım talebi, sosyal yardım talebi, sağlık cihazı talebi, vergi borcunun yapılandırılması talebi gibi.

  “Şikâyet” türünün başvuru konusu ne olmalıdır?
  Tabiiyet, yaş vb. ölçütlere bakılmaksızın kişinin herhangi bir sebepten dolayı zarar görmesi veya mağdur olması ve yalnızca kişiyi ilgilendiren (kamuyu ilgilendirmeyen) bir durum olması halinde şikâyet türünün seçilmesi gerekmektedir.

  Örneğin; işverenin çalışan personelinin maaşını ödememesi, komşunun yaptığı gürültüden duyulan rahatsızlık, çöplerin toplanmaması, haksız yere kesilen cezai işleme yönelik şikâyet gibi.

  Şikâyet başvurusundan daha sonra vazgeçmek (başvurunun iptalini istemek) mümkündür. Bununla birlikte ihbar başvurusundan vazgeçilmesi belirli şartlara bağlıdır. Ayrıntılı bilgi İçin “Yapmış Olduğum İhbar ve Şikâyet Başvurusundan Vazgeçmem Mümkün Müdür?” bölümüne bakınız.

  “İhbar” türünün başvuru konusu ne olmalıdır?
  İhbar, bir suçun işlendiğini gören veya duyan kişilerin bunu yetkili makamlara veya bunlara iletmekle yükümlü olanlara bildirmeleridir. İhbar başvurularında kişinin doğrudan zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaz.

  Toplumu ilgilendiren, kamu düzenini bozan bütün olaylara ilişkin başvurular ihbar niteliği taşır ve herkes tarafından yapılabilir.

  Örneğin; Cinayet-yaralama, uyuşturucu kullanımı, satıcılığı, vergi kaçakçılığı, cinsel taciz, rüşvet, fuhuş, kumar gibi.

  İhbar türünün seçilmesi halinde başvuru metni içerisinde ihbar edilen kişi veya kurumlar hakkında yeterli bilgiler (ad, soyad, adres, kurum adı vb.) ve olayı aydınlatıcı somut bilgi veya deliller yer almalıdır.

  “Görüş-öneri” türünün başvuru konusu ne olmalıdır?
  Bir kamu hizmetinin daha iyi yürütülmesine ilişkin veya herhangi bir sorunun çözümüne ya da amacına ulaşması için öne sürülen düşünce, teklif ya da tavsiye içerikli başvurulardır.

  Örneğin; Trafik düzenlemesi ile ilgili öneriler, eğitim müfredat konuları ile ilgili görüşler, sağlık hizmetleri ile ilgili görüşler gibi.

  Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan görüş-öneri niteliğindeki başvurular, başvuru konusuna göre ilgili kurumlara bilgi amaçlı gönderilerek kurumların değerlendirmesine sunulmaktadır. Bu başvurular talep içerikli olmadığından ilgili kurumların her görüş-öneri niteliğindeki başvuruya ilişkin işlem yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak başvuru sahibine cevap verme yükümlülüğü vardır.

  “Bilgi edinme” türünün başvuru konusu ne olmalıdır?
  Bilgi edinme hakkı bireylerin kamu kurumlarının ellerinde bulunan ya da görevleri gereği bulunması gereken somut bilgi ve belgeye erişebilme hakkıdır.

  Bilgi edinme hakkı, ayrı özel bir mevzuatla düzenlendiği için bu türün seçiminde özenli olunmalıdır.

  Hakkın kullanımına ilişkin sınırlandırmalar 4982 sayılı Kanun ile getirilmiştir. Bu nedenle başvurunun içeriği genel itibarıyla bir şikâyet, eleştiri, sitem, görüş-öneri ya-da ihbar içerikli ise başvuru türü olarak bilgi edinme seçilmemelidir.

  Ayrıca bilgi edinme başvurusunda somut olarak istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilmelidir.

  “Tarafıma bilgi verilsin” ifadesi yalnız başına konunun bilgi edinme hakkı kapsamında olduğunu ifade etmemektedir.

  Örn: “Atamamın yapılarak tarafıma 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bilgi verilmesini arz ederim” şeklindeki bir başvuru, bilgi edinme başvurusu değildir.

  Daha önce Bilgi Edinme ve CİMER’e yaptığınız başvurularınızın akıbetini “bilgi edinme” türünü seçerek sorgulayabilirsiniz.

   

  Başvuru Yaparken Yararlanabilinecek İmkanlar

  • Başvuruma doküman ekleyebilir miyim?

  Bilgi Edinme ve CİMER’e elektronik ortamda yapılan başvurularda müracaat konusunun başvuru metni alanına yazılması zorunludur. Bununla birlikte müracaat konusunun ekli belgelerle desteklenebilmesi için başvuruya dosya, ekran görüntüsü ya da fotoğraf ekleme seçeneği bulunmaktadır.

  Müracaatlara eklenebilecek dosya formatları JPEG, PNG, TIFF, GIF olup maksimum dosya boyutu ise 3MB’dır.

  Müracaat konusunun başvuru metni alanına yazılması zorunlu olduğundan PDF, WORD uzantılı belgeler sisteme eklenememektedir. Ayrıca başvuruya video eklemesi yapılamamaktadır.

  Mektup ile Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan başvurularda müracaat konusu dilekçede belirtilmesi şartıyla dilekçe ile ilgili her türlü doküman gönderilebilmektedir.

  Konum bilgilerimi paylaşabilir miyim?
  Elektronik ortamda yapılan başvurularda MERNİS’te kayıtlı ikametgâh bilgileri otomatik olarak sisteme işlenmektedir, ikamet adresi dışında başka bir yerde bulunulması ve o yerin adresinin bilinmemesi durumunda;

  “Konum Bilgilerimi Paylaş” butonu işaretlendiğinde bulunulan yerin konumu başvuruya eklenebilmektedir.

  Böylelikle acil bir durum veya olay ile karşılaşıldığında, bulunulan yerin adresini bilmeye gerek kalmadan konum bilgilerini paylaşma imkânı ile olay yeri tespit edilebilmektedir.

  Kimlik ve iletişim bilgilerimi gizleyebilir miyim?
  Elektronik ortamda yapılan ihbar başvurularında “kimlik bilgilerim gizlensin” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kimlik ve iletişim bilgileri gizlenebilmektedir.

  “Kimlik bilgilerim gizlensin” seçeneğinin işaretlenmesi halinde başvuru metni içerisinde ihbar edilen kişi veya kurumlar hakkında yeterli bilgilerin bulunması gerekmektedir.

  Kimlik bilgileri gizlendiğinde başvuru metni içerisinde ifşa edici ifadelerden kaçınılması gerekmektedir. Kimlik bilgileri gizlenen başvuruya ilişkin dosya eklenmesi halinde, dosya içeriğinde de kimlik bilgilerini ifşa edici bir ibare olmamasına dikkat edilmelidir.

  Şahsen, mektup ya da faks ile yapılan ihbar başvurularında kimlik bilgilerinizin gizli kalmasını istiyorsanız “kimlik bilgilerimin gizli tutulmasını istiyorum” beyanında bulunmanız gerekmektedir.

  Kimlik ve iletişim bilgileri yalnızca ihbar başvurularında gizlenebilmektedir.

  (Ayrıntılı bilgi için bkz: Gizlediğim kimlik bilgilerim üçüncü kişilerle paylaşılır mı? ve Gizlediğim kimlik bilgilerim kamu kurumlan ile paylaşılır mı?)

  Farklı bir yazışma adresi kullanabilir miyim?
  Elektronik ortamda yapılan başvurularda, MERNİS’te bulunan adres bilgileri sisteme otomatik olarak gelmektedir.

  Bununla birlikte istenildiği takdirde “nüfusta yer alan adresimi kullanmak istemiyorum” seçeneği işaretlenerek farklı bir adresi iletişim adresiniz olarak belirtebilirsiniz.

  Mektup, faks ve şahsen müracaatlarda ikamet adresinizden farklı bir yazışma adresi kullanabilirsiniz. 

   

  Başvuru Sahibinin Genel Yükümlülükleri

  • Temel yükümlülüğüm nedir?

  Başvuru sahibi dilekçesini oluştururken öncelikle dürüst davranmalı ve iyi niyetli olmalıdır.

  Başkalarının adını kullanarak başvuru yapılması ya da iftira veya suç uydurma amacıyla yapılan başvurularda, iyi niyet hali söz konusu olmamaktadır.

  İftira, hakaret, şantaj, tehdit veya başkalarının onur ve şerefini ihlal etmek kastıyla yapılan başvurular dilekçe hakkı kapsamında değerlendirilmemektedir.

  Gerçeğe aykırı ad-soyadla yapılan başvurular ile gerçek dışı beyanda bulunulduğu sonradan anlaşılan başvuru sahiplerinin dilekçeleri, bu durumun anlaşılması halinde hiç başvuru yapılmamış sayılarak işleme alınmaz. Aynı şekilde dilekçesine ek olarak sunduğu bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olmaması gerekir.

  Dilekçemi nasıl bir üslupla yazmalıyım?
  Dilekçe anlaşılır ve resmi bir üslup ile yazılmalıdır.

  Genel toplumsal, ahlaki, görgü kurallarına uygun olarak yazılmalı; argo ya da küfür içeren ifadeler kullanılmamalıdır.

          • Dilekçe gönderilmesini talep ettiğiniz kuruma hitaben yazılmalıdır. Başvurular kurum personeline hitaben yapılamaz.

          • Dilekçede anlatılan olaylar belirli bir olay örgüsü çerçevesinde anlatılmalıdır.

          • Dilekçenin son kısmında talep açık olarak belirtilmelidir.

  Cevap verilmesini ne kadar süre beklemeliyim?
  Başvurunun konusu belirli bir istek, şikâyet ya da ihbar içeriyorsa kurumlar 30 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz kesin bir cevap veya yürütülen süreç ile ilgili ara cevap vermek zorundadır.

  Başvurunun konusu 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bir bilgi ya da belge talebi ise cevap verme süresi 15 iş günüdür. Bu süre istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında başvuru sahibine bilgi verilmesi şartıyla otuz iş gününe uzatılabilir.

  Başvuruya doküman eklerken nelere dikkat etmeliyim?
  Başvuruya eklenen dokümanlar başvuru metninde yazılan konuları destekleyici nitelikte belgeler olmalıdır.

  Aşağıdaki durumlarda dilekçeleriniz işleme alınmayacaktır:

          • Başvuru eklerine ayrı bir dilekçe (başvuru metni) konulması,

          • Başvuru eklerine küfür, hakaret, müstehcenlik vb. görüntü içeren dokümanlar eklenmesi.

  CD, flash bellek, klasör gibi elektronik ortama yüklenemeyecek büyüklükte fiziksel ekler olması halinde bu dokümanlarınızı posta yolu ile Bakanlığımıza veya İletişim Başkanlığına gönderebilirsiniz.

  Verilen cevabı ticari amaçla çoğaltabilir miyim?
  Başvuru sahibi, erişim sağladığı belgeleri ticari amaçla çoğaltamaz ve kullanamaz. Başka amaçla kopyalarının yapılması ve bunların herhangi bir şekilde kullanılması yasak olduğu gibi ticari kullanımları da dürüstlük kuralları ile bağdaşır nitelikte olmayacaktır.

  Elde edilen bilgi veya belgeler kullanılacak içerikte kaynak gösterilerek ve yetkili kurumun da izni alınmak şartıyla eğitim veya referans amaçlı kullanılabilir.

  Bilgi veya belgeyi kullanan kişinin, bilgi veya belgelerin içeriğine yönelik kendi yorumu, sorusu, önerisi veya düşüncesini paylaşmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

   

  Başvurularda Kurumların Yükümlülükleri

  • Kurumun dilekçeyi kabul etmeme hakkı var mıdır?

  Kurumların dilekçeyi alırken dikkat etmesi gereken bazı usuller ve alması gereken bazı tedbirler vardır: Türk Ceza Kanunu’na göre dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi suçtur. Burada hukuki nedeni yorumlama görevi idarenin kendisine düşmektedir, idare, hukuki bir gerekçeye dayanmak şartıyla dilekçeyi kabul etmeyebilir. Fakat idarenin bu işlemi her daim yargı makamları tarafından iptal edilebilir.

  Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 6’ncı maddesindeki “incelenemez” ibaresinden dilekçeler hakkında işlem yapılamayacağını anlamak gerekir. İncelenemez ibaresi dilekçenin alınmaması, kayıtlara geçirilmemesi anlamına gelmemektedir.

  İspat yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla sözlü olarak ya da telefon yolu ile yapılan başvuruların idare tarafından kayıtlara geçirilmesi zorunludur.

  Şahsen yapılan başvurularda, başvuru tutanak halinde tutulur, o sırada incelenir, anında giderilebilecek eksiklikler yazışmaya gerek kalmadan tamamlanır, ilgili kurum tarafından başvuru sahibine başvurusunun alındığı tarih ve sayıyı içeren belge herhangi bir ücret talep edilmeden verilir.

  Başvuru, yasal işlem süresine kadar sonuçlandırılarak başvuru sahibine bilgi verilir. Başvuru sonucunun olumsuz olması durumunda gerekçesi bildirilir, varsa itiraz mercii ve süresi hakkında yol gösterilir.

  Başvuru kendi görev alanı içerisine girmeyen bir kuruma yapılması halinde, o kurum dilekçeyi ilgili kuruma göndermek ve başvuru sahibine de bilgi vermek zorundadır.

  Başvuru sahibinin dilekçesini “arz ederim” şeklinde bitirmemesi veya “rica etmesi” dilekçenin alınmamasına gerekçe değildir.

  Dilekçe hakkının şekline ilişkin önemli şartlardan bir diğeri, dilekçelerin “Türkçe” yazılmasıdır. Yabancı bir dilde yapılan bir başvuru olması halinde bunun Türkçe tercüme halinin istenmesi gerekir. Bununla birlikte kişinin çok zor şartlar altında olduğu durumlarda yetkili makamlarla irtibata geçilmesi (emniyet güçleri, konsolosluk-büyükelçilik) uygun olacaktır.

   

  Başvurunuz İle İlgili Haklarınız

  • Başvurumun akıbeti hakkında nasıl bilgi alabilirim?

  Bilgi Edinme ve CİMER’e elektronik ortamda yapılan başvurularda, başvuru tamamlandıktan sonra kişiye başvurusunu takip edebileceği bir başvuru sayısı verilir ve e-posta adresine başvurusunun alındığı bilgisi gönderilir. Bu bilgiler ile www.cimer.gov.tr ve e-devlet kapısı üzerinden istenildiği zaman sorgulama yapılabilmektedir.

  Bunun yanı sıra T.C. kimlik numaranızın yer aldığı ancak başvuru sayınızı bilmediğiniz durumlarda da (mektup, faks veya şahsen müracaatlarınız) başvuru akıbetine ilişkin bilgiyi “başvuru sorgulama” sayfası üzerinden giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

  Başvuruma verilen cevaptan memnun kalmadım, ne yapmam gerekir?
  Dilekçenizin konusu belirli bir istek, şikâyet ve ihbar niteliğinde ise ve size verilen cevaptan memnun kalmadıysanız bahse konu cevabın

          • Geri alınmasını

          • Kaldırılmasını,

          • Değiştirilmesini,

          • Yeni bir cevap verilmesini, cevabı verenin hiyerarşik olarak üst makamından; üst makamı yoksa cevabı veren makamdan isteyebilirsiniz.

  Bu talebinizi idari dava açma süresi (60 gün) içerisinde iletmeniz gerekmektedir.

  İdare tarafından başvurunuza verilen cevap, kesin cevap niteliğinde değil ise (inceleme başlatılmıştır, ilgili yere gönderilmiştir, çalışmalar devam etmektedir vb.)

          • Verilen bu cevabı red olarak kabul edip idari dava açabilir,

          • En fazla 6 ay kesin cevap verilmesini bekleyebilirsiniz.

  Ayrıca TBMM'nin “edilekce.tbmm.gov.tr” internet adresinden yasama organına da başvuruda bulunabilirsiniz.

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruya ilişkin kurumun verdiği cevaptan memnun kalınmaması durumunda ise, cevabın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna (Kurul) itiraz edebilir ya da idari yargıya başvuruda bulunulabilirsiniz.

  Verilen cevabın ardından başvurunun yinelenerek tekrar aynı kuruma başvurulması, Kurula itiraz süresinin kaçırılmasına neden olabilmektedir.

  Başvuruma hiç cevap verilmedi, ne yapmam gerekir?
  Dilekçenizin konusu belirli bir istek, şikâyet ve ihbar niteliğinde ise ve size 30 gün içinde herhangi bir cevap verilmediyse Bilgi Edinme ve CİMER’e cevap alamadığınıza dair başvuruda bulunabilirsiniz. Bu durumda başvuru ilgili kuruma yasal süresi içerisinde vatandaşa bir an önce müspet veya menfi bir cevap verilmesi ricasıyla yeniden sevk edilmekte ve cevap vermeyen kurum uyarılmaktadır.

  Başvurunuzun üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen herhangi bir cevap verilmemişse yasal haklarınız konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

  Başvuru sahibi dilekçesine cevap vermeyen yetkili makamlar hakkında cezai takibat yapılması için şikâyet yoluna gidebilir. Bu olaydan dolayı bir zarara uğradığını düşünüyorsa ilgililer aleyhine tazminat davası da açabilir.

  Ayrıca idarenin cevap vermemesine yönelik şikâyetinizi Kamu Denetçiliği Kurumuna iletebilirsiniz. (Ayrıntılı bilgi için bkz: www.ombudsman.gov.tr)

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruyla ilgili kurum tarafından cevap verilmemesi halinde, yargı makamına başvuruda bulunulabilir. Yargı makamına başvurmadan önce Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna cevap alınamayan başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla en geç yetmiş beş gün içinde yazılı olarak itiraz başvurusunda bulunulabilir.

  Başvurumu iptal edebilir miyim?
  İşlemi devam eden bir başvurunun iptal edilmesine yönelik talepte bulunabilirsiniz. Sonuçlandırılmış ya da karara bağlanmış bir başvuruya ilişkin iptal talebinin değerlendirilmesi, işlemi yapan kurumun inisiyatifindedir.

  Bilgi Edinme ve CİMER’ e yapılan başvuruya ilişkin işleme alınmama talebi varsa işleme alınmaması istenilen başvurunun tarih ve sayısı belirtilerek yeni bir başvuru yapılmalıdır.

  İhbar ve şikâyet başvurularının iptal edilmesine yönelik ayrıntılı bilgiye “Yapmış olduğum ihbar ve şikâyet başvurusundan vazgeçmem mümkün müdür?” başlığı altında ulaşabilirsiniz. 

  Hakkımda yapılmış olan bir başvuru olup olmadığını öğrenebilir miyim?
  Bilgi Edinme ve CİMER üzerinden hakkınızda yapılmış bir başvurunun olup olmadığı konusunda bilgi almak için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz kapsamında Bilgi Edinme ve CİMER üzerinden elektronik ortamda yapılmış bir başvuru olup olmadığı konusunda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yalnızca hakkınızda herhangi bir başvuru olup olmadığı yönünde bilgi verilir. Ancak başvurunun içeriği ve kim tarafından yapıldığı yönünde bilgi verilmez.

  Mektup ve faks yoluyla gönderilmiş bir başvuru içeriğinde gerekli incelemeler yapılamamaktadır.

  Hakkınızda yapılmış bir başvurunun kim tarafından yapıldığı ve içeriğine yönelik bilgi almak istemeniz halinde Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

 • MEB İLETİŞİM MERKEZİ

  • MEB İletişim Merkezinin numarası nedir?

  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezine yurt içinden 444 0 632, yurt dışından da +90 444 0 632 hat üzerinden ulaşabilirsiniz.

  • MEB İletişim Merkezini hangi saatlerde arayabilirim?

  7 gün 24 saat arayabilirsiniz.

  • MEB İletişim Merkezi hangi konularda hizmet veriyor?

  Bakanlığımızın görev alanlarında her türlü bilgi edinme, görüş, öneri, talep, uygulama desteği ve idarî konularda hizmet vermektedir.

  • MEB İletişim Merkezine yaptığım başvuru ne kadar sürede cevaplanıyor?

  İletişim Merkezi aracılığıyla oluşturulan başvurulara 3 iş günü içerisinde cevap verilmektedir. Konusu gereği inceleme, araştırma veya soruşturma gerektiren başvurularda süreç tamamlandıktan sonra vatandaşlarımıza ikinci bir bilgilendirme yapılmaktadır.

  • MEB İletişim Merkezinin sosyal medya hesapları var mı?

  "Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi resmi sosyal medya hesapları:

  Twitter: https://twitter.com/mebimdestek

  İnstagram: https://www.instagram.com/mebimdestek/?hl=tr

  Facebook: https://www.facebook.com/mebimdestek

  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4di2XQAIoBV9ks7fEU05bQ"

  • MEB İletişim Merkezi hangi birime bağlıdır?

  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'ne bağlı hizmet vermektedir.

  • MEB İletişim Merkezinden kimler hizmet alabilir?

  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi bakanlığımızın görev alanlarının tamamında öğretmen, öğrenci, veli ve diğer vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

  • MEB İletişim Merkezi aracılığıyla oluşturulan başvurular nereye yönlendirilmektedir?

  Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezine gelen başvuruların görüşme anında sonuçlandırılması esastır. Ancak görüşme esnasında sonuçlandırılmayan inceleme, araştırma veya soruşturma gerektiren ya da görüş-öneri olarak değerlendirilen başvurular ilgisine göre merkez, taşra veya yurt dışı teşkilatındaki ilgili birimlere iletilmektedir.

  • MEB İletişim Merkezine yapılan başvruların sonuçları vatandaşlara iletiyor mu?

  Başvuru sonuçlandığında İletişim Merkeziyle paylaşılan cep telefonunuza kısa mesaj gönderiyoruz. Ayrıca size verilen cevabı E-devlet uygulaması üzerinden de görüntüleyebiliyorsunuz.

  • MEB İletişim Merkeziyle yaptığım görüşme kayıt altına alınıyor mu?

  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkeziyle yaptığınız görüşmeler hizmet takibi amacıyla kayıt altına alınmaktadır.

  • MEB İletişim Merkezi Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni'ne nereden ulaşabilirim?

  İletişim Merkezimizi aradığınızda yapılan bilgilendirme anonsu sonrası 1'e tuşlayara aydınlatma metnini dinleyebilir veya mebim.meb.gov.tr adresinden sayfanın alt kısmındaki "KVKK Aydınlatma Metninin Görmek İçin Tıklayınız..." kısmından ulaşabilirsiniz.

  • MEB İletişim Merkeziyle ilgili önerim var. Nasıl iletebilirim?

  İletişim Merkezimiz hakkındaki görüş ve önerilerinizi değerlendirilebilmesi için İletişim Merkezini (444 0 632) arayarak iletebilirsiniz.

  • MEB İletişim Merkezine yaptığım başvurunun detaylarına nasıl ulaşabilirim?

  İletişim Merkezine yaptığınız başvurunuzun işlem süreci ve detayları hakkında bilgi edinmek için İletişim Merkezini arayabilirsiniz. Ayrıca görüşmeniz esnasında T.C. Kimlik numaranızı paylaştıysanız E-devlet üzerinden başvuru içeriğinizi, başvuru durumunuzu ve başvuru sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz.

  Bilgi Edinme ve Cimer Başvuruları

  • Kimler başvuru yapabilir?

  Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları

  Ayırt etme gücüne sahip 12 yaşını doldurmuş gerçek kişiler, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, mavi kartlılar, çifte vatandaşlık sahipleri ve ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar başvuru yapabilmektedir.

  Özel Hukuk Tüzel Kişileri
  Özel hukuk tüzel kişileri yetkili kişi aracılığıyla tüzel kişinin unvanı, adresi ve yetki belgesi ile birlikte başvuru yapabilmektedir.

  Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişilerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri uyarınca kamu kumrularından talep edecekleri bilgi veya belgelerin kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olması gerekmektedir.

  Yabancılar
  Yabancılar uluslararası sözleşmeler uyarınca karşılıklılık esası çerçevesinde mektup ya da faks aracılığıyla başvuru yapabilmektedir.

   

  Nasıl başvuru yapabilirim?

  Elektronik ortamda başvuru:

   • Bilgi Edinme ve CİMER üzerinden, 
    Bakanlığımız web sayfasında bulunan Bilgi Edinme veya CİMER linki açılarak “Başvuru Yap’’ butonunun seçilmesinin ardından T.C. kimlik numarası, kimlik seri no, ad-soyad ile cep telefonu bilgileri girildikten sonra başvuru sahibinin cep telefonuna gönderilen onay kodunun doğrulaması ile birlikte başvuru sahibi başvuru ekranına yönlendirilmektedir.

    Kimlik bilgileri kısmında başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası, ad-soyad, adres ve cep telefonu bilgileri sistem tarafından otomatik olarak doldurulmaktadır.

    Bu kısımda ayrıca başvuru sahibi e-posta adres bilgilerini girmek zorundadır, eğitim durumunu ise isteğe bağlı olarak girilmektedir.

    Bununla birlikte; başvuru sahibi yazışma adresi olarak farklı bir adres kullanabilir; ayrıca dilerse özellikle mahalli hizmetlerde ortaya çıkan sorunların yerinde tespit edilebilmesi amacıyla konum bilgilerini paylaşabilir.

    Daha sonra başvuru sahibi başvuru detay ekranına yönlendirilerek başvuru metnini oluşturur ve başvurusuna dosya ekleyebilir.

    Son aşamada başvuru sahibi, başvuru ön izleme yönlendirilerek hem kimlik bilgilerinin hem de başvuru metninin doğruluğunu inceler ve yasal bilgilendirme yazısını okuyup onayladıktan sonra “başvuruyu tamamla” butonunu tıklayarak işlemini sonlandırır.

    Başvuru tamamlandıktan sonra kişiye başvurusunu takip edebileceği bir başvuru sayısı verilir ve e-posta adresine başvurusunun alındığı bilgisi gönderilir.

   • www.turkiye.gov.tr (e-devlet kapısı)
    Başvuru sahibi e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. Kimlik Kartı veya internet bankacılığında kullandığı bilgi ve şifrelerle e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “CİMER” yazarak uygulamaya kısa yoldan erişim sağlayabilmektedir.

    Daha sonra karşısına çıkan yönlendirmeleri takip ederek daha önce yapmış olduğu başvuruların akıbetini sorgulayabilir veya yeni bir başvuru için “www.cimer.gov.tr” adresine yönlendirilerek yukarıda belirtilen süreç kapsamında başvurusunu yapabilir.

  Mektup-Faks:
  Milli Eğitim Bakanlığına hitaben yazılacak mektup ve faks ile başvuru yapılabilmektedir. Bu başvurular Bakanlığımız web sayfasında yer alan yazışma adresine gönderilmektedir.

  Şahsen Müracaat:
  Başvuru sahipleri Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerine şahsen müracaat ederek başvuru yapabilmektedir.

  Tüm başvuruların Türkçe olarak yapılması zorunludur.

  İstediğim kuruma doğrudan başvuru yapabilir miyim?
  İnternet üzerinden yapılan başvurularda; başvuru metni oluşturulduktan sonra “Başvurunuz, CİMER aracılığıyla en kısa sürede sonuçlandırılmak üzere seçeceğiniz kuruma doğrudan iletilecektir” butonu tıklanarak Milli Eğitim Bakanlığı seçilmesi durumunda başvuru doğrudan otomasyon tarafından Bakanlığımıza gönderilebilmektedir. Bu işleme “CİMER Otomasyon” adı verilmektedir, İletişim Başkanlığının seçilmesi halinde ise başvuru ön değerlendirme sonrasında ilgili kamu kurumuna sevk edilmektedir. 

  Başvurular hangi süreci izlemektedir?
  İnternet üzerinden Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan başvurular, başvuru sahibi tarafından doğrudan ilgili kamu kurumuna (CİMER Otomasyon) gönderilebilmektedir. Bu başvurular İletişim Başkanlığının ön değerlendirmesinden geçmemektedir.

  Doğrudan kamu kurumuna gönderilmeyen tüm başvurular İletişim Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

  İletişim Başkanlığına gelen tüm başvurular CİMER “gelen kutusu”na aktarılır.

  Gelen kutusundaki başvurular, yetkili birim amiri tarafından mevcut personel sayısına orantılı bir şekilde dağıtılır. CİMER personeli kendisine verilen başvuruları gün içerisinde okuyup ilgili kamu kurumuna sevk eder.

  Belli bir konuyu ihtiva etmeyen, mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olmayan, mükerrer başvuru niteliğinde olan, başvurusunda yeterli bilgiye yer vermeyen veya anlaşılamayan başvurular herhangi bir kuruma sevk edilmez ve bu başvurular İletişim Başkanlığı tarafından cevaplandırılarak başvurunun işleme alınmama sebebi başvuru sahibine bildirilir.

  Ayrıca İletişim Başkanlığı tarafından ön değerlendirme sürecinde başvuru sahibine başvurması gereken adli ve idari merciler ve süreleri hakkında bilgilendirme yapılır.

  Bakanlığımıza sevk edilen başvurular Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme ve CİMER Genel Koordinatörleri tarafından okunup ilgisine göre alt birimlerdeki Bilgi Edinme ve CİMER kullanıcılarına sevk edilir.

  Başvuruya herhangi bir yazışma/inceleme/soruşturma sonrasında cevap verilecek ise Bilgi Edinme ve CİMER kullanıcısı “beklemeye al” butonuna tıklayarak beklemeye alma sebebini belirtir. Ara cevap mahiyetindeki bu işlem aynı zamanda başvuru sahibi tarafından da görülebilmektedir. Herhangi bir yazışma/inceleme/soruşturma gerektirmeyen başvurularda Bilgi Edinme ve CİMER kullanıcısı tarafından cevap hazırlanarak cevap yazısı kurumun Bilgi Edinme ve CİMER cevap-onay yetkilisine gönderilir.

  Cevap-onay yetkilisi tarafından onaylanan cevap, başvuru sahibinin varsa e-posta adresine otomatik olarak gönderilir. Başvuru sahibinin e-posta adresi bulunmadığı durumlarda (internet başvuruları hariç) ise yazışma adresine posta yolu ile gönderilir.

  Cevap-onay yetkilisi tarafından uygun bulunmayan cevap, düzeltilmesi için gerekçesiyle birlikte Bilgi Edinme ve CİMER kullanıcısına iade edilir ve süreç aynı şekilde tekrarlanır.

  Başvurum kim tarafından okunuyor?
  Bilgi Edinme ve CİMER üzerinden doğrudan Bakanlığımıza gönderilen başvurular (CİMER Otomasyon), Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme ve CİMER Genel Koordinatörleri tarafından okunmaktadır.

  Bunun dışındaki tüm başvurular, ilk olarak İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli CİMER kullanıcıları tarafından okunup ilgili kurumlara sevk edilmek suretiyle işleme alınmaktadır.

  Bilgi Edinme ve CİMER ’de görevli kamu personeli sisteme kaydolurken başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri olmak üzere ilgili diğer mevzuata uygun işlem yapacağını ve hiçbir kişisel veriyi yetkisiz kişilerle paylaşmayacağını taahhüt etmektedir.

  Özellikle ihbar ve şikâyet başvurularında başvurunun ihbar ve şikâyet edilen kişiye ulaşmaması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmakta ve belirli periyotlarla tüm Bilgi Edinme ve CİMER kullanıcıları bu yönde uyarılmaktadır.

  Gün içinde kaç tane başvuru yapabilirim?
  Bilgi Edinme ve CİMER’e elektronik ortamda ve telefon yolu ile günlük 1 adet başvuru yapılabilmektedir. Elektronik ortamda yapılan başvurularda başvuru metni 1.500 karakterle sınırlıdır.

  Başvuru Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Başvuruların kapsamı ve konusu ne olmalıdır?

  Dilekçeye konu edilen olay ile başvuran kişi veya kamu kurumu arasında bir ilginin bulunması gerekir.

  Dolayısıyla bireylerin kendileriyle ilgili olmayan ve toplumsal nitelik taşımayan başvuruları, dilekçe hakkı kapsamı dışında kalır.

  Kişinin kendisiyle ilgili olsa da herhangi bir kamu kurumunun görev alanına girmeyen başvuruları da dilekçe hakkı kapsamı dışındadır.

  Aynı şekilde görüş ve temenni içeren başvurular dilekçe hakkı kapsamında değerlendirilmemektedir.

  Dilekçe hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırları kapsamında bir başkasına hakaret, tehdit, sövme, aşağılama, iftira amacıyla içeriğinde suç unsuru taşıyacak şekilde kullanılamaz.

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak başvuruların içeriği ise kamu kurumlarının ellerinde bulunan ya da görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgeye ilişkin olmalıdır.

  Bilgi ve belge kamu kurumlarının kayıtlarında yer alan her türlü veri, yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, elektronik ortamda kaydedilen bilgi, haber ve veri taşıyıcıları ifade eder.

  Bir başkası adına başvuru yapabilir miyim?
  Bir başkasının kimlik ve iletişim bilgilerini kullanarak onun adına başvuruda bulunmak yasalara göre suç teşkil ettiğinden Bilgi Edinme ve CİMER’e bir başkası adına başvuruda bulunulamaz.

  Bununla birlikte Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak kişinin velisi, vasisi veya diğer yasal temsilcileri tarafından başvuru yapılabilmesi, gerekli ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi şartıyla mümkündür.

  Elektronik başvuru yaparken nelere dikkat etmeliyim?
  Elektronik ortamda yapılan başvurularda cevap, başvuru sahibinin e-posta adresine gönderilmektedir. Bu nedenle başvuru esnasında; sıkça kullandığınız ve şifresini bildiğiniz e-posta adresini belirtmeniz, cevaplarınıza daha kısa sürede ulaşmanız açısından önemlidir.

  İhbar başvurusunda kimlik bilgilerinizi gizlediyseniz başvuru metni içerisinde ad-soyad, unvan, adres ve kişisel ifadelerden (İşe giriş tarihi, akrabalık derecesi, ihbar ettiğiniz kişi ile ilgili diyaloglar vb.) kaçınmanız gerekmektedir. 

  Mektup veya faks aracılığıyla başvuru yaparken nelere dikkat etmeliyim?
  Mektup ve faks ile yapılan başvurularda ad-soyad, adres ve imzanın bulunması zorunludur.

  Faks ile yapılacak bilgi edinme başvurularında yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak T.C. kimlik numarasının belirtilmesi zorunludur.

  Ayrıca; başvurunun değerlendirilme ve cevap verme süreçlerini hızlandırmak, gerekli durumlarda başvuru sahibine daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek amacıyla; mektup ve faks başvurularında da T.C. kimlik numarası, e-posta ve telefon bilgilerinin yer alması başvuru sahibi açısından yararlı olmaktadır.

  Başvuru sözleşmesi nedir?
  Başvuru sözleşmesi, elektronik ortamda sağlanan hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak hizmete erişimi ve hizmet üzerinden yapılan müracaatlara yönelik hak ve yükümlülükleri açıklayan bir sözleşmedir.

  Bu sözleşme ile başvuru sahibi; başvurusunda tehdit, hakaret ve küfür içeren veya iftira niteliğinde kaba, müstehcen, kötüleyici ya da başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek herhangi bir metin ya da materyal paylaşmayacağı gibi hususlar hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat2 Kaş/Antalya 07580 Türkiye - 0242 836 10 10

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.